ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 58 - 681 92 02   e-mail: zskamienicakrolewska@wp.pl

 

Aktualności

Kalendarium

Konkursy

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci

5 - latki w szkole

Boiska ORLIK 2012

Przydatne linki:

MEN

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Interkl@sa

Szkoła z Klasą

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin

gościem na tej stronie.


Reklama

Aktualności

 


Zestawy podręczników na rok szkolny 2011/2012

Szkoła Podstawowa

kl."0"
kl. I
kl. II a
kl. II b
kl. III
kl. IV
kl. V
kl. VI

Gimnazjum

kl. I
kl. II
kl. III
Inwestycja rozbudowy Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej zakończona

21 czerwca 2011 roku

Długo oczekiwana sala gimnastyczna i przebudowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej została ukończona. Realizacja zadania w tak wielkim zakresie była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Funduszów Kultury Fizycznej i Sportu.

 

W 2009 roku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski, którego przedmiotem było dofinansowanie lokalnej infrastruktury sportowej i kultury w ramach 9 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 złożono wniosek o dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku dydaktycznego szkoły.

Przedmiotem projektu była kompleksowa przebudowa istniejącego budynku szkoły o powierzchni 905,1m2 połączona ze zmianą układu funkcjonalnego oraz nowa aranżacją pomieszczeń szkoły. Ponadto przebudowie uległy systemy instalacji wewnętrznych. Funkcja edukacyjna projektu zrealizowana została poprzez zespół 5 nowych sal lekcyjnych z zapleczami zlokalizowane w łączniku, który powstał jako obiekt łączący budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną realizując jednocześnie funkcję zaplecza szatniowo-socjalnego przy ZS w Kamienicy Królewskiej.

W ślad za rozbudową szkoły Gmina Sierakowice podjęła starania o uzyskanie dofinansowania na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół. Dzięki wsparciu uzyskanemu z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej udało się zrealizować również tą część zadania inwestycyjnego. Sala sportowa o wymiarach 12mx30m wraz z trybunami mieszczącymi 130 miejsc jest już niemalże gotowa do użytkowania.

Planowana inwestycja całkowicie i w sposób trwały rozwiązała problem z jakim od lata boryka się szkoła w Kamienicy Królewskiej. Dotychczas zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w niedostosowanych do tego celu pomieszczeniach, na korytarzach szkoły, a przy sprzyjającej pogodzie na dworze. Brak odpowiedniej infrastruktury uniemożliwiał tworzenie dodatkowych zajęć sportowych i klas o profilu sportowej w szkole w której uczy się ponad 200 osób uczęszczających do 11 oddziałów. Wybudowanie obiektu wpłynie na rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, w sposób bezpośredni przyczyniło się do poprawy kondycji fizycznej uczniów, ale też pozytywnie wpłynie na środowisko lokalne, gdyż umożliwi organizowanie imprez sportowych i widowisk kulturalnych dla uczniów mieszkańców wsi i sołectwa.

Generalnym wykonawcą była firma Elwoz. Całkowita wartość inwestycji w ramach obu przedsięwzięć wyniosła blisko 3 784 114 pln. Przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych 907 614zł. Pozostała część pochodziła ze środków samorządu gminnego. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zyskali od dawna oczekiwane dodatkowe pomieszczenia, zaplecze socjalne i miejsca parkingowe. Zostały zrealizowane wieloletnie oczekiwania, marzenia całej społeczności szkolnej.

Rozbudowa Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej to kolejny projekt dofinansowany przez Unię Europejską, którego realizacja przyczyni się do rozwoju lokalnej infrastruktury w Gminie Sierakowice z korzyścią dla jej mieszkańców.

Realizacja pozwoliła na osiągniecie szeregu celów, które są ważne dla Gminy, a także miała wpływ na podniesienie spójności województwa pomorskiego.

Dominującym celem była poprawa dostępu do lepszej jakości oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z gminy Sierakowice.

Celem cząstkowym, który został osiągnięty, jest zwiększenie efektywności szkolnictwa na terenie gminy Sierakowice. Dzięki temu projektowi wyrównają się szanse w dostępie do edukacji na wysokim poziomie dla dzieci i młodzieży z gminy Sierakowice. Realizacja przedsięwzięcia przede wszystkim pozwoli zapobiec wykluczeniu społecznemu osób pochodzących z obszarów wiejskich. Dzięki możliwości pobierania nauki w dobrych warunkach, młodzież ze szkoły w Kamienicy Królewskiej będzie miała większe szanse na zdobycie lepszego wykształcenia.

Budowa sali gimnastycznej obok oddanego w 2009r. boiska o wymiarach 30mx60m rozwiązała wiele problemów szkoły w szczególności związanych z organizacją zajęć wychowania fizycznego i rozwojem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kompleksowość działań podjętych w celu poprawy atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły wyraża się w szeregu działań jakie podejmowane są w w/w placówce. Prócz inwestycji w infrastrukturę w ramach działań współfinansowanych z funduszu UE szkoła w Kamienicy Królewskiej została objęta wsparciem w ramach projektu „Świat zabaw światem nauki- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Sierakowice”. Obecnie z nowego wsparcia korzysta 20 dzieci.

Informacja ze strony internetowej Gminy Sierakowice

Bal Absolwentów”

Dnia 18.06.2011 o godzinie 18.00 odbyła się uroczystość zakończenia klasy trzeciej. Bal Absolwentów miał miejsce w „Hoteliku” w Kamienicy Królewskiej. Na uroczystość zaproszono rodziców, panią dyrektor Hannę Subkowską-Wójcki i pracowników szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się wspaniałym “Polonezem” następnie przedstawiono część artystyczną gdzie podsumowano szkolne lata gimnazjalistów. Dodatkowo absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie. Występ obejmował wiersze, piosenki i prezentacje multimedialną. Po części artystycznej absolwenci świętowali przy obiedzie, herbacie z ciastem i wspaniałej muzyce DJ-a.

Jak w życiu mijają pociągi,

Tak i my poszukujemy swych dróg.

Na maleńkiej stacyjce przyjaźni

Może kiedyś spotkamy się znów”

  

Wycieczki klas I- IV do Łeby

Dn. 15.06.2011r. wyruszyliśmy autokarem na wycieczkę. Zgodnie z naszymi planami najpierw odwiedziliśmy Słowiński Park Narodowy. Tutaj podziwialiśmy jadąc melexami prawie sześciokilometrowym zielonym szlakiem turystycznym krajobraz i osobliwości słonowodnego Jeziora Łebsko. Największą osobliwością Parku są unikatowe w Europie wydmy ruchome. Z zapałem wdrapywaliśmy się na bosaka na najwyższą wydmę Łącką. Później najbardziej zahartowani sprawdzali temperaturę wody w Bałtyku mocząc nogi w zimnej morskiej toni. Kolejnym punktem naszej wycieczki była wizyta w Parku Dinozaurów. Mogliśmy podziwiać kilkadziesiąt dinozaurów w naturalnych wielkościach rozmieszczonych wśród prawdziwej bujnej roślinności. Na koniec obowiązkowo coś dla ciała – a więc były frytki no i zabawa na gigantycznym placu zabaw.

Wróciliśmy nieco zmęczeni, ale zadowoleni.

Dziękujemy Państwu Aleksandrze i Januszowi Wenta za dofinansowanie naszej wycieczki.

Wieści z biblioteki szkolnej

Dnia 15. 06. 2011 r. został rozstrzygnięty konkurs na „Najładniejszy zeszyt przeczytanych książek”, którego zwyciężczynią została Roksana Lejk z kl.Ib.

Dyplom wzorowego czytelnika zdobyli dwaj uczniowie z klasy Ib, Paweł Myszk i Jakub Bojanowski.

  

Warsztaty haftu kaszubskiego, robienia na drutach i szydełkowania

Dnia 15 czerwca 2011 roku panie ze Stowarzyszenia z Kamienicy Królewskiej przeprowadziły dla uczniów naszej szkoły warsztaty, na których uczniowie zapoznali się z znanymi na Kaszubach robótkami ręcznymi.

Uczniowie poznali technikę wyszywania (wësziwków), kolejno przenosili wzór na płótno, wybierali igłę, nawlekali mulinę i wyszywali proste wzory. Dowiedzieli się, że haft kaszubski (szkoły żukowskiej) składa się z siedmiu kolorów, którym przypisuje się odpowiednie znaczenia: zelony (zielony) - lasy i łąki, mòdri (niebieski) - morze, niebo
i jeziora,
żôłti (żółty) - piasek morski i bursztyn, bruny (brązowy) – sosny i świerki oraz żywica z nich płynąca, czerwiony (czerwony) – krew przelana za ojczyznę, czôrny (czarny) – żyzna ziemia i noc niewoli, biôłi (biały) – niewinność.

Uczniowie nauczyli się również jak trzymać szydełko, wykonywać podstawowe sploty i jakie wybrać nici.
Grupa uczniów zainteresowanych robieniem na drutach poznała technikę nabierania oczek na drut i przerabiania, powstały nawet małe szaliczki. Mamy nadzieję, że niektórzy uczniowie będą rozwijać poznane techniki. Warsztaty wzbudziły duże zainteresowanie i mamy nadzieję, że odbędą się dalsze spotkania.

Dziękujemy paniom prowadzącym za cierpliwość i życzliwość!

 

       

Wycieczka zorganizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Sierakowicach

9 czerwca 11 uczniów Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej brało udział w wycieczce do Skansenu we Wdzydzach. Zwiedzaliśmy muzeum, kościół i chaty kaszubskie oraz braliśmy udział w lekcji muzealnej przeprowadzonej w zabytkowej szkole w Więckowych. Poznaliśmy historię szkolnictwa na Pomorzu i szkołę okresu międzywojennego. W drodze powrotnej odwiedziliśmy również Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Kościerzynie.

     

WOLONTARIAT

7 czerwca 2011 roku uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej brali udział w spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej. Oprócz wspaniałych zabaw rozstrzygnięto konkurs pt. „Za co kocham swoją mamę” . Uczestnikom konkursu wręczono nagrody.

 

 

Uczniowie klasy I b próbowali swoich umiejętności aktorskich grając w sztuce pt. „Koty”. Każde z dzieci grało jakąś rolę: kota, dziecka lub narratora. Wszyscy musieli nauczyć się swojej kwestii na pamięć.

 

     

Wycieczka do Wdzydz Kiszewskich

 

1 czerwca uczniowie uczący się języka kaszubskiego w ramach zajęć udali się do Muzeum Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach.
Wycieczka miała na celu przybliżenie uczniom regionalnej architektury. W muzeum można zobaczyć 45 obiektów z Kaszub i Kociewia z okresu od XVII do XX wieku (chałupy, dwory, szkoła, kuźnia, wiatraki, kościół, budynki gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze). Wnętrza są wiernie odtworzone i autentycznie wyposażone, co pozwala ukazać uczniom zróżnicowany obraz życia mieszkańców dawnej wsi.
Uczniowie brali również udział w zajęciach zorganizowanych:
 • Tkactwo Chałupa z Lipuskiej Huty nr 6 -    Uczestnicy poznają warsztat tkacki i technikę tkania szmaciaka. Przy pomocy małych krosienek  wykonują wełną proste sploty otrzymując miniaturę wyrobu tkackiego.

 • Wyrób kwiatów z papieru - Chałupa z Piechowic nr 5- Warsztaty odbywają się w ogrodzie. Wykonujemy tradycyjne, charakterystyczne dla  regionu kwiaty z krepiny.

 • Gry i zabawy ludowe - Zagroda z Trzebunia nr 7 Chodzenie na szczudłach i w "korkach", przeciąganie liny, toczenie obręczy, strzelanie z procy, drewniane zabawki: na biegunach, na kółkach; pływające, fruwające itp.

 

 

„VII Majówka z Józefem Wybickim, czyli wyprawa po generalskie epolety”

Uczniowie Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej zajęli I miejsce w rajdzie rowerowym – kategoria szkoły gimnazjalne oraz Nagrodę Specjalną Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie za zajęcie I miejsca w konkursie wiedzy historycznej.

Uczestnicy: Anna Dobek, Agata Czaja, Monika Bulczak, Alicja Bulczak, Sylwia Pestka, Aleksandra Patelczyk

W sobotę 28 maja 2011 roku po raz siódmy odbył się rajd i konkurs pn. „Majówka z Generałem Józefem Wybickim – czyli wyprawa po generalskie epolety”. Uczestnikami były szkolne zespoły 3-osobowe ze wszystkich typów szkół (podstawowe, gimnazja, ponadpodstawowe) z obszaru „Kaszubskiego Pierścienia” i chętni z innych terenów oraz indywidualne grupy Nordic Walking. Rajd rozpoczął się o godzinie 9.00 w Dworze Rodziny Wybickich w Sikorzynie a zakończy o 18.00 w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Głównymi organizatorami byli: Starosta Kartuski, Starosta Kościerski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Stężycy, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Maria i Leszek Zakrzewscy – właściciele Dworu Rodziny Wybickich w Sikorzynie.

Opiekunowie: Anna Naczk

Jacek Subkowski

Bartłomiej Leszk

 

Dzień Matki w klasach I - III

Dnia 26.05.2011 roku odbyła się przygotowana przez uczniów kl. I – III uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Dzieci przygotowały bogaty program artystyczny. Na początku wystąpili uczniowie klasy trzeciej witając mamy i przedstawiając przygotowany przez siebie program słowno – muzycznym, na który składały się między innymi piosenki, wiersze, humorystyczne scenki o przywarach dziecięcych oraz tańce. Następnie zaprezentowały się najmłodsze dzieci. Klasa Ib wystąpiła z przedstawieniem   pt. "Spotkanie z Ekoskrzatem" o tym jak pomagają mamie i żyją z przyrodą w zgodzie. Uczniowie klasy drugiej zaprezentowali swoje zdolności aktorskie wystawiając baśń H. CH. Andersena „Calineczka”. Na koniec tej części dzieci odśpiewały mamom piosenkę z życzeniami i wręczyły przygotowane upominki – rysunki na szkle, "słodki ogród" papierowe kwiaty w doniczkach.

klasa III

klasa Ib

klasa II

Następnie uczniowie zaprosili matki na słodki poczęstunek w pięknie udekorowanej sali.

Dziękujemy mamom, że zaszczyciły uroczystość swoją obecnością.

 

Za granicą, u rodziny lub gdy zdajesz egzaminy
Kto języki obce zna, ten się całkiem nieźle ma.

Dzień Języków Obcych odbył się w naszej szkole 26 maja 2011 roku.

W tym dniu uświadamiamy sobie jak wiele korzyści przynosi człowiekowi nauka języków obcych. Dzięki znajomości języków możemy lepiej zrozumieć innych ludzi oraz bliżej poznać ich tradycje i kulturę. Zapewne większość z nas, uczniów zdaje sobie sprawę z tego jak ważna i potrzebna w życiu jest znajomość języków obcych i to nie tylko, dlatego, że czeka nas egzamin gimnazjalny... W dzisiejszym świecie zagraniczne wycieczki lub wyjazdy w celach turystycznych lub zarobkowych stały się bardzo popularne i w takich sytuacjach umiejętność nawiązania rozmowy z mieszkańcami innego kraju jest wręcz niezbędna. Czy wtedy potrafi nasz język „wyrazić to, co pomyśli głowa” zależy tylko od nas. A w naszym kraju? Tutaj również coraz częściej spotkamy obcokrajowców, którzy będą potrzebować naszej pomocy np. w odnalezieniu banku, szpitala czy poczty. Czy ich zrozumiemy i pomożemy im, czy też „będziemy trzymać język za zębami”? Myślę, że można by mnożyć sytuacje, ale wniosek jest jeden: JĘZYKÓW WARTO SIĘ UCZYĆ.

Prezentowaliśmy kraje:

Klasa IV – Irlandia

Klasa V – Austria (Republik Österreich)

Klasa VI – Teksas

gimnazjum

Klasa I – Lichtenstein (Fürstentum Liechtenstein)

Klasa II – Niemcy (Bundes Republik Deutschland)

Klasa III - Szwajcaria (Schweizerische Eidgenossenschaft)

 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Lekkoatletyce.

W dniu 20 maja 2011 rozegrano w Sierakowicach Powiatowe Igrzyska w Lekkoatletyce. Naszą szkołę reprezentowali :Anna Dobek,Adrian Czaja i Aleksandra Patelczyk.

W zawodach uczestniczyli uczniowie gimnazjów reprezentujący następujące gminy: Sierakowice,Kartuzy,Przodkowo,Somonino,Żukowo.

Nasi reprezentanci osiagnęli nastepujące wyniki Anna Dobek wygrała w biegu na dystansie 100m,300m i sztafecie 3x100. Aleksandra Patelczyk zajęła piąte miejsce w skoku w dal a Adrian Bulczak w biegu na dystansie 300m ósme miejsce.

Anna Dobek będzie reprezentowała nasz powiat Kartuzy na Mistrzostwach Województwa w Lekkoatletyce w Chojnicach.

ZRÓB DOBRY UCZYNEK DLA LUDZI, ZWIERZAT I ŚRODOWISKA….

Dnia 19 maja fundacja ekologiczna ARKA zachęcała nas do obchodów Dnia Dobrych Uczynków, w co włączyliśmy się z wielkim zaangażowaniem.

Młodzież gimnazjalna tego dnia podczas apelu została zapoznana z celami i działaniami projektu Jezioro Kamienickie – Nasze Jezioro. Następnie dbając o najbliższą przyrodę włączyła się do akcji propagującej dobre uczynki i podczas heepeningu poświęconego czystości i ochronie wody przeszła uliczkami Kamienicy Królewskiej uświadamiając jej mieszkańcom ważność tematu.

Gimnazjaliści ubrani w kolory wody z barwnymi transparentami wykonanymi z różnych surowców wtórnych, zachęcali mieszkańców do oszczędności i czystości wody. Natomiast uczniowie szkoły podstawowej propagowali ochronę i czystość lasów.

Młodzież wykazała się bardzo dużym zainteresowaniem i kreatywnością w przygotowywaniu ciekawych i pomysłowych haseł i transparentów.

Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się na corocznie obchodzony Dzień Sprzątania Świata, ze szczególnym uwzględnieniem brzegów Jeziora Kamienickiego.

Dodatkowym przedsięwzięciem było posadzenie drzew wokół szkoły przez uczniów trzeciej klasy gimnazjum. Sadzonki drzew przekazało w darowiźnie Nadleśnictwo Kartuzy, dzięki zaangażowaniu państwa K.K. Sieniek.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowania wszelkich działań jakie podjęliśmy w Dzień Dobrych Uczynków. Zachęcamy do włączania się w kolejne zadania podejmowane w ramach projektu.


Sprzątanie świata w kl. II SP

Uczniowie klasy kl. II 19.05.2011 roku podjęli akcję sprzątania świata.

Tym razem wybraliśmy się do pobliskiego lasu pozbierać śmieci

i różne odpadki nieorganiczne.

Przy okazji mogliśmy podziwiać piękno majowego lasu.

    

Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Sierakowicach

W dniach 9-11 maja 2011 na stadionie GKS Sierakowice odbyły się XI Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży. Uroczystego zapalenia znicza dokonała Anna Dobek ubiegłoroczna najlepsza lekkoatletka. Zawody rozgrywano w konkurencjach lekkoatletycznych,piłce siatkowej,piłce nożnej i grze(dwa ognie).

W trzydniowych zmaganiach sportowych uczestniczyło blisko 140 uczniów naszej szkoły. W klasyfikacji drużynowej w kategorii szkół podstawowych zajęliśmy czwarte miejsce a w kategorii gimnazjów trzecie miejsce.

Najlepszym sportowcem igrzysk wybrano naszą uczennicę II klasy gimnazjum Annę Dobek. Wszystkim sportowcom serdecznie GRATULUJEMY.

Otrzymaliśmy piękne puchary,liczne medale i dyplomy .

Oto lista medalistów:

I miejsca zajęli:

Anna Dobek (6 złotych medali)

Szymon Gosz

Wojciech Dobek

Edyta Toruńczak

Malwina Mielewczyk

Weronika Toruńczak

II miejsca

Aleksandra Patelczyk,Bartłomiej Kuchta,Mateusz Walkusz,Adrian Bulczak,Przemysław Krause,Łukasz Klebba,Karol Ziegiert ,Bartosz Neumiler,Patryk Stolc.

III miejsca

Mateusz Walkusz,Paulina Lejk,Ala Bulczak,Edyta Toruńczak,Weronika Toruńczak,Łukasz Klebba,Adrian Bulczak,Przemysław Krause,Bartosz Wójcik,Kinga Damps,Bernadeta Płotka,

Malwina Mielewczyk,Anna Dobek,Karol Ziegiert,Wojciech Dobek,Patryk Stolc,Bartosz Neumiler,Dawid Wenta, Maciej Pestka,Artur Pestka,Agata Czaja,Aleksandra Ciegert.

                         >>>

Akcja sprzątania Ziemi

10 maja klasa I b chcąc uczcić Dzień Ziemi, który obchodziliśmy w zeszłym miesiącu poszli sprzątać najbliższą okolicę.

 

"Zieloną planetę oblepia smog. Góry śmieci rosną – zatykać nos!"

Fragment piosenki pt.”Kochajmy Ziemię”

 

 

Dzień otwarty w kl. II SP

9 maja w klasie II odbył się dzień otwarty dla rodziców. Tematem zajęć były „Urodziny”. Uczniowie mieli za zadanie napisać zaproszenie na urodziny, wykonać dekorację, zrobić zakupy, rozwiązać zadanie matematyczne z związane z przygotowaniem składników do tortu urodzinowego, obliczyć czas pieczenia biszkoptu oraz wykonać tort czekoladowy dla przybyłych gości. Wszyscy uczniowie bardzo zaangażowali się w wykonanie zadań.

Uczniowie i wychowawczyni serdecznie dziękujemy rodzicom i p. dyrektor za przybycie do naszej klasy.

       

Dziękujemy Babci Dawida Koszałki z klasy II za wykonanie dla naszej szkoły stroju kaszubskiego.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

 

II  ETAP AKCJI „ZAKRĘTKA” ZAKOŃCZONY

MAŁA SZKOŁA:

Ia – 7,2 kg

Ib – 27,2 kg

II – 12,2 kg

5 – latki – 11,5 kg

SZKOŁA PODSTAWOWA:

IV – 5,5 kg

V – 9,8 kg

VI – 6 kg

GIMNAZJUM:

I - 24,2 kg

II - 0,9 kg

III - 26,1 kg

  

Uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej w wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrali ponad 200 kg nakrętek (załadowane cztery samochody osobowe). Przewiezione zostały do Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach gdzie będą wymienione na sprzęt dla osób niepełnosprawnych.

    

DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE !!!

 

Dziękujemy!

My, uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej serdecznie dziękujemy Państwu Ryszardowi i Barbarze Krause za słodki poczęstunek dla aktorówi członków chóru, biorących udział w spektaklu pasyjnym w dniu 20.04.2011 r.

uczniowie i nauczyciele oraz dyrektor Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej

 

XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbędzie się 1 czerwca 2011 roku w Warszawie w której uczestniczyć będą uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskie

 

Wiodącym tematem jest „Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej”.

                                        - Monika Bulczak

                  - Bartosz Wójcikk

 

 

 

 

 

 

Puchar Coca Coli w Piłce Nożnej

W dniu 18-04-2011 nasza szkoła była organizatorem Turnieju O Puchar Coca Coli w Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych. Turniej rozegrano na boisku orlik. W zawodach startowały reprezentacji trzech gimnazjów :Kamienica Królewska,Sierakowice i Staniszewo.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Pani dyrektor Hanna Subkowska Wójcik życząc wielu sukcesów i wrażeń sportowych. Po uroczystym otwarciu piłkarze rozpoczęli swe zmagania. W wyniku zacietej rywalizacji I miejsce zajęli piłkarze ze Staniszewa,drugie Sierakowice i trzecie Kamienica Królewska. Sędzią głównym był Pan praktykant Jarosław Damaszk.

Grody - prace uczniów klasy IV z historii

       

 

Zajęcia otwarte dla rodziców uczniów klasy I b

11 kwietnia do szkoły zostali zaproszeni rodzice uczniów klasy I b na zajęcia pt. „Zwyczaje wielkanocne”. Uczniowie pokazali jak pracują na lekcji. Rodzice mogli zobaczyć jak ich pociechy:

-        czytają

-        piszą

-        układają zdania z rozsypani sylabowej

-        głoskują

-        rozpoznają samogłoski i spółgłoski

oraz jak pracują na zajęciach plastyczno – technicznych. Dzieci pracowały w grupach:

PISANKI

 

BABA WIELKANOCNA

    

MAZUREK WIELKANOCNY

 

PALMA WIELKANOCNA  

 

Spotkanie z Clownami

Dnia 7 kwietnia do szkoły przyjechali wolontariusze z Fundacji „Dr Clown” aby zaprezentować najmłodszym dzieciom naszej szkoły sztuczki clownowe. Uczniowie zorganizowali zbiórkę maskotek dla dzieci leżących w szpitalach.

      

 

Wycieczka z Kaszubami

7 kwietnia uczniowie uczący się języka kaszubskiego w ramach zajęć udali się do Grodu Gotów w Węsiorach.

Wycieczka miała na celu przybliżenie uczniom uroków oraz historii naszej „Małej ojczyzny” – Kaszub, poznanie atmosfery starożytnego grodu i historycznych strojów.

Uczniowie aktywnie spędzili czas w tym ciekawym miejscu i aktywnie nabyli nowe umiejętności i informacje z zakresu historii i geografii poprzez wspólne tańce, strzelanie z łuku, grę w Kuba, zabawy na orientację na wielkiej mapie Europy oraz zabawy terenowej w Kamiennych Kręgach. Towarzyszył nam w tej wyprawie – pan Łukasz, który „téż gôdôł pò kaszubsku”.

       

 

Sprawdzian szóstoklasisty

W dniu 5 kwietnia br.  o godz. 9.00 nasi szóstoklasiści, podobnie jak uczniowie w całym kraju, przystąpili do pierwszego ważnego  w swoim życiu sprawdzianu, bowiem uczestnictwo w nim  jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.    

Sprawdzian rozpoczął się po godz. 9 i trwał 60 minut. Dla uczniów z różnymi dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu był przedłużony o dodatkowe 30 minut. Sprawdzian miał na celu skontrolować nie tylko wiedzę uczniów, ale i ich umiejętności. Miał ocenić, w jakim stopniu opanowali oni czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie.                                      

Zdaniem większości uczniów tegoroczny sprawdzian nie był trudny, jednak zabrakło w nim pytań z przyrody. Przeważały zadania z matematyki i języka polskiego. Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymają pod koniec maja. Czekamy na nie z niecierpliwością, trzymając jednocześnie kciuki za uczniów..

 

Dzień otwarty w klasie III SP

Dnia 31 marca 2011r. gościliśmy na zajęciach rodziców, którzy z zainteresowaniem przyglądali się pracy swoich pociech. Dwugodzinne zajęcia: „Marcowa pogoda” obejmowały treści z edukacji polonistycznej ii przyrodniczej, a efektem końcowym był pisany indywidualnie list do Marca. Dziękujemy rodzicom za przyjęcie zaproszenia!

    

 

JEZIORO KAMIENICKIE – NASZE JEZIORO

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na projekt pod hasłem „Jezioro Kamienickie - Nasze Jezioro”. Projekt ten jest adresowany do mieszkańców gminy Sierakowice, a w szczególności do społeczności Kamienicy Królewskiej.

Celem jest :

  • podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemu jeziora ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan czystości jeziora Kamienickiego,

  • zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w zlewni jeziora,

  • zapoznanie się z fauną i florą

  • jeziora i terenów przylegających do niego,

  • podjęcie przedsięwzięć proekologicznych,

  • uwrażliwienie na ochronę wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem i skażeniem,

  • wyrobienie zachowań związanych z oszczędzaniem wody,

  • promocja jezior i regionu,

Projekt jest proekologiczny i ma znaczący wpływ na uwrażliwienie społeczności lokalnej oraz zainicjowanie przedsięwzięć dotyczących poprawy jakości jeziora Kamienickiego. Zadania zawarte w projekcie będziemy realizować z młodzieżą gimnazjalną, także chcielibyśmy podjąć współpracę ze społecznością lokalną oraz instytucjami działającymi na tym terenie. Zaplanowaliśmy szereg działań w ramach projektu m.in. konferencję, heepening, wiele różnych konkursów oraz stałe badanie i monitorowanie wód Jeziora Kamienickiego.

Dnia 29 marca odbyła się w naszej szkole konferencja w ramach projektu Jezioro Kamienickie - Nasze Jezioro. Celem tego zebrania było zapoznanie zaproszonych gości z działaniami, które będziemy podejmować w czasie trwania projektu oraz zwrócenie uwagi na problem jakim jest zanieczyszczenie jeziora, nielegalne zrzuty ścieków czy śmieci wokół jeziora. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. In. P. Mateusz Drężek z Centrum Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, który przybliżył nam temat Zagrożenia degradacyjne jezior, oraz P. Joanna Kuśnierz przedstawiciel Parków Krajobrazowych, która omawiała faunę i florę Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz samego Jeziora Kamienickiego.

 

Podsumowanie cylku Powiatowych Turniejów w Tenisie Stołowym w Miechucinie

W dniu 25 marca 2011 w Zespole Szkół w Miechucinie nastąpiło uroczyste podsumowanie cyklu turniejów tenisa stołowego o Puchar Starosty Powiatu Kartuskiegi i Wójta Gminy Chmielno. W turniejach nasi reprezentanci uczestniczyli od grudnia 2010 r.Razem w cyklu zawodów uczestniczyło blisko 250 zawodników. W wyniku zaciętej rywalizacji w blisko sześciu turniejach uzyskaliśmy znaczące laury sportowe.Na wyróżnienie zasługują:Damian Pestka-trzecie miejsce,Maciej Pestka-siódme miejsce,Angelika Jelińska piąte miejsce,Bartosz Garski,Mateusz Zakrzewski,Damian Wendt, Karol Wenta.

W klasyfikacji drużynowej zajeliśmy trzecie miejsce (szkoły podstawowe) i czwarte miejsce (gimnazjum).

 Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej

XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY

„WOLONTARIAT NA RZECZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ”

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.                                          

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik.

Jak można pomagać innym?

Poniżej przedstawimy kilka propozycji, w które według nas warto byłoby się zaangażować.

1. Wyjazdy do Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Szklanej

Wolontariusze z naszej szkoły już od początku roku szkolnego, w wolnych chwilach wyjeżdżają do ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej. Jest to jednak mała grupka osób. Chcielibyśmy, aby było nas więcej, dlatego zachęcamy do działania w tym ośrodku. Wyjazdy do dzieci chorych i niepełnosprawnych to wielkie przeżycie. Widok uśmiechu na twarzach tych maluchów jest bezcenny. Wyjazdy są zorganizowane i naprawdę nic nie kosztują. Ta działalność przynosi bardzo wiele satysfakcji i uczucie samospełnienia, na dowód tego przedstawimy kilka fotografii:

       2. Rozszerzenie akcji „Nakrętka”

Nakrętki- plastikowe elementy będące zamknięciem butelek plastikowych bądź szklanych. Są one pozornie bezużyteczne, jednak my znaleźliśmy sposób w jaki można je wykorzystać. Otóż : korki mogą zostać wymienione na wózki dla potrzebujących, niepełnosprawnych dzieci. W naszej szkole trwa już taka akcja, jednak my chcielibyśmy aby również dorośli włączyli się w nią. Zachęcamy do zbierania plastikowych nakrętek i przynoszenie ich do sklepiku szkolnego.

3. Przekaż 1% swojego podatku

Każdy podatnik ma możliwość oddania 1%  podatku na organizację pożytku publicznego.Dzieci! Zapytajcie rodziców, czy oddają tą część  podatku na pomoc jakimkolwiek organizacjom. Rodzice! Apelujemy, wpiszcie numer KRS w swoim zeznaniu podatkowym. Nic was to nie kosztuje, a tym drobnym gestem możecie przywrócić uśmiech na twarzach dzieci chorych, osieroconych, biednych.

4. Pomoc osobom starszym

W naszej miejscowości znajduje się duża liczba osób starszych, samotnych i schorowanych, którzy potrzebują pomocy, od materialnej, robienia zakupów po zwykłą rozmowę. Dlatego naszym kolejnym pomysłem na aktywność wolontariacką jest wspomaganie tychże osób. Jak powszechnie wiadomo, im człowiek starszy, tym bardziej doświadczony. Wizyty u osób starszych wcale nie muszą być nudne. Babcie i dziadkowie mogą być naszymi przyjaciółmi, mogą opowiadać nam o wydarzeniach z czasów PRL lub II wojny światowej, więc warto poświęcić trochę czasu i zainteresować się losem  staruszków.

5. Zbieranie śmieci

Kamienica Królewska to piękna miejscowość, lecz jej krajobraz niszczą śmieci  wyrzucane przez nieodpowiedzialnych  obywateli, którzy chcą zaoszczędzić, niestety, kosztem skażenia środowiska.   Postępując tak nieodpowiedzialnie zatruwają samych siebie, a także innych, prowadząc do coraz większych zniszczeń ekologicznych. Dlatego też zbieranie śmieci znalazło się na naszej liście proponowanych działalności wolontariackich, bowiem również poświęcamy swój wolny czas i działamy na korzyść otaczającego nas świata. Oczyszczając, najbliższe otoczenie ze śmieci, możemy żyć zdrowiej i czyściej. Po prostu w  zgodzie z naturą. 

                                                        Monika ika Bulczak i Bartosz Wójcik

Co zrobiliśmy

Zorganizowałyśmy akcję charytatywną, zebrane zabawki zostały przekazane na rzecz dzieci ze szpitala.

Spotkałyśmy się z najmłodszymi uczniami naszej szkoły, aby uświadomić im jak ważne jest pomaganie drugiemu człowiekowi.

Wykonałyśmy gazetkę na temat wolontariatu, zamieściłyśmy na niej prace zrobione przez przedszkolaków.

Rozpowszechniłyśmy działania fundacji TVN ,,Nie jesteś sam” – wywiesiłyśmy w sklepach spożywczych i szkole plakaty mówiące o sposobach wspierania fundacji. Rozdałyśmy mieszkańcom naszej wsi ulotki dotyczące akcji 1%.

 

Zebrałyśmy grupę uczniów i razem z nimi oddałyśmy ubrania na rzecz potrzebujących.

Pomogłyśmy pani bibliotekarce w sklejaniu książek.

Przeprowadziłyśmy ankietę na temat wolontariatu, kilka wywiadów z uczniami i nauczycielami, również z panią dyrektor fundacji ,, Uśmiech dziecka” w Szklanej.

Zorganizowałyśmy spotkanie z ,,książką” – czytanie najmłodszym.

Rozpowszechniłyśmy akcję zbierania plastikowych nakrętek.

Mamy nadzieję iż akcje przez nas zorganizowane poszerzył wiedze na temat wolontariatu mieszkańcom naszej wsi i uczniom naszej szkoły.

WOLONTARIAT

Staramy się rozpowszechnić różnego rodzaju organizacje stawiające sobie za cel budowę mostu pomiędzy tymi, którzy potrzebują pomocy, i tymi, których serca są otwarte na dawanie nadziei.

Jedną z takich akcji jest na przykład zbiórka plastikowych nakrętek, gdzie określona ich liczba to szansa na lepsze funkcjonowanie niepełnosprawnego dziecka, gdyż fundusze zebrane z owej działalności zostaną przeznaczone na zakup wózka inwalidzkiego.

Kolejnym naszym pomysłem jest to, by tak zwane „sprzątanie świata” miało miejsce więcej niżeli tylko raz do roku, w związku z tym staramy się zachęcić grono pedagogiczne, aby jedną godzinę wychowania fizycznego w ciągu miesiąca przeznaczono na tego typu działania obywatelskie .

Następnym pomysłem, który jest w trakcie realizacji to organizowanie wyjazdów do Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego „Uśmiech Dziecka” w Szklanej dla osób zainteresowanych działaniami związanymi z wolontariatem.

Naszym celem jest również zachęcanie społeczeństwa do brania udziału w zbiórkach żywnościowych oraz innych artykułów codziennego użytku, które są organizowane w miejscach publicznych np. w sklepach.

Chciałybyśmy też rozpowszechnić E-wolontariat, jako nowoczesną formę pomocy.

Końcowym punktem naszych działań jest utworzenie kół zainteresowań min. tanecznych, artystycznych w miejscach publicznych, które są przeznaczone do tego rodzaju imprez społecznych, aczkolwiek nie są w pełni wykorzystywane (np. remiza)

 Sylwia Pestka

Marzena  Szwaba

Ola Patelczyk

 

Pierwszy Dzień Wiosny w klasach I - III

21 marca 2011 r. uczniowie "małej szkoły" świętowali nadejście wiosny. Dzieci kolorowały wiosenne rysunki, szukały znaków wiosny podczas wycieczki na łąkę.

 

  

Na zakończanie szukaliśmy "perełek" wśród naszych uczniów podczas konkursu „Mam talent” - pojawiło się kilka prawdziwych talentów...

                    

Dzień Jedności Kaszubów w Gdańsku 19 III 2011 roku.

Uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej przyłączyli się do pochodu ulicą Szeroką od Bramy Wyżynnej do pomnika Świętopełka Wielkiego i Dworu Artusa. Kaszubki ubrane w regionalne stroje wzbudziły zainteresowanie turystów zwiedzających Gdańsk.
Dzień Jedności Kaszubów jest świętem obchodzonym na pamiątkę pierwszego zapisu słowa „Kaszuby” w źródłach historycznych, co miało miejsce dokładnie 773 lat temu!
Pierwszy raz nazwa określająca plemię kaszubskie wystąpiła 19 marca 1238 r. w bulli wydanej przez papieża Grzegorza IX, w której książę Bogusław I jest tytułowany księciem Kaszub.
Dzień Jedności Kaszubów ma przypominać ponad półmilionowej społeczności kaszubskiej jej własną historię, uświadomić tradycję i zintegrować ją wewnętrznie. Tradycja ta, czego sobie na codzień zazwyczaj nie uświadamiamy, sięga bowiem połowy VI w. po Chrystusie, kiedy to słowiańscy przodkowie Kaszubów zasiedlili południowy brzeg Morza Bałtyckiego.

      

Wyjazd do Multikina

            14 marca 2011r. uczniowie klas gimnazjalnych udali się do Gdańska na film „Czarny Czwartek Janek Wiśniewski padł”. Film to rekonstrukcja dramatycznych wydarzeń w Gdyni, zakończonych brutalną pacyfikacją manifestantów przez oddziały wojska i milicji w 1970 roku. W ten sposób uczniowie zapoznali się z historią tamtych lat.

 

Sukces uczniów klasy III SP w Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej

Miło nam zakomunikować, że Damian Pestka i Martyna Krefta z sukcesami reprezentowali naszą szkołę w gminnych eliminacjach Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej.

Martyna została wyróżniona, zaś Damian zdobył II miejsce i prawo reprezentowania gminy Sierakowice na etapie powiatowym.

10 marca odbył się etap powiatowy.  Interpretacja wierszy dokonana przez Damiana Pestka została doceniona przez profesjonalne aktorskie jury – Damian zajął III miejsce.

Gratulujemy naszym artystom!

 

Spotkanie z prof. Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Andrzejem Gąsiorowskim

            3 marca 2011 r. w Borzestowie w Szkole im. Franciszka Tredera odbyło się spotkanie z jednym z autorów niedawno wydanej książki "Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski". Organizatorem spotkania promującego tę monografię był "Remusowy Krąg", klub działający przy chmieleńskim oddziale ZKP. Uczniowie zainteresowani losami organizacji działającej w czasie II wojny światowej zapoznali się z jej historią i wysłuchali wykładu dotyczącego ruchu oporu.

     

 

Dyskoteka karnawałowa klas szóstych

W dniu 3 marca gościliśmy w naszej szkole uczniów ze Szkoły Podstawowej w Załakowie. Przybyli wraz z wychowawczynią  – panią Mirellą Dobek. Uczniowie mogli lepiej się poznać, przełamać pierwsze lody, wszak niebawem będą chodzić do tej samej klasy. Szóstoklasiści przygotowali dla gości kanapki oraz pyszne ciasta. Po poczęstunku wspólnie z uczniami z Załakowa bawili się na szkolnej dyskotece.

   

 

Tłusty Czwartek 2011           

3 marca 2011 obchodziliśmy „tłusty czwartek”, tego dnia nie mogło zabraknąć pączków i faworków.  To święto obchodziliśmy nie tylko poprzez słodkości ale również uczniowie postanowili zakończyć  karnawał. W tym celu Samorząd Uczniowski z nauczycielami wychowania fizycznego przygotowali apel w którym zaprezentowały się zespoły taneczne z klas podstawowych i z gimnazjum. Najlepsze grupy zostały nagrodzone. Ciekawe i nowoczesne układy choreograficzne stały się dla młodzieży motywacją do dalszej pracy i zabawy z tańcem i muzyką.

 

 

Sprawozdanie ze Szkolnego Konkursu „Mini you can dance”        

          W dniu 3 marca br. w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej odbył się Szkolny Konkurs „Mini you can dance”. Każda klasa, począwszy od czwartej, a skończywszy na trzeciej gimnazjum, miała wymyśleć krótki układ taneczny oraz nazwę dla swojego zespołu.

Występy uczniów oceniało trzyosobowe jury złożone z nauczycieli: pani dyrektor Hanny Subkowskiej – Wójcik, pana Jacka Subkowskiego oraz pani Anny Naczk.

          Jako pierwszy wystąpił zespół „Six Team”, złożony z sześciorga uczniów klasy czwartej. Czwartoklasiści zatańczyli w rytm hip-hopu. Wykonywali gwiazdy, kręcili biodrami, udowadniając, że są w świetnej formie.

          Następnie oglądaliśmy występ klasy piątej – zespołu „Niepokonani”. Chłopcy byli ubrani w bluzy z kapturem i dżinsy, a dziewczęta miały bluzki z krótkimi rękawami z napisem: We can dance. Tło muzyczne ich występu stanowiła również muzyka hip-hop. Uczniowie z piątej klasy wykonali bardzo trudne figury – potrójną piramidę, skoki oraz tzw. fale.

          Na zakończenie zaprezentowały swój układ taneczny dziewczęta z klasy szóstej jako „Bad Girls”. Niemal wszystkie wystąpiły w czarnych bluzkach                   i dżinsowych spodniach. Jako podkład muzyczny wybrały utwór „Hot”z repertuaru Innej. Wykonały żywiołowy taniec, demonstrując kilka skomplikowanych figur: skorpion, szpagat oraz mostek.                                                                                            

          Po naradzie jury przyznało pierwsze miejsce dziewczętom  z zespołu „Bad Girls”, które zaprezentowały trudny układ taneczny oraz ciekawą choreografię.

Wszyscy uczestnicy szkolnego konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwyciężczynie jeszcze raz pokazały całej widowni swój taniec.

          Potem obejrzeliśmy występy gimnazjalistów.

          Najpierw zatańczył zespół „Kazia i spółka”, czyli cztery dziewczęta z klasy pierwszej. Ubrane w różowe bluzy z kapturami wykonały układ taneczny do muzyki z filmu „Różowa pantera”, a następnie taniec hip-hop.

          Po nich na szkolnej scenie pojawiły się cztery dziewczęta z klasy drugiej jako zespół „Mychy”. Miały na sobie oryginalne bluzki z przezabawnymi napisami, np. „Od jutra będę grzeczna” czy „Najlepsze ciacho w mieście”. Gimnazjalistki z drugiej klasy wykonały taniec do piosenki „Stereo love”, wykazując się dużą sprawnością fizyczną.

          Na zakończenie podziwialiśmy występy klasy trzeciej. Jako pierwszy zatańczył dziesięcioosobowy zespół „Twister Pancakes”. Wszystkie dziewczęta miały na rękach białe rękawiczki, były ubrane w białe bluzki i czarne spodnie. Taniec rozpoczął Szymon Gosz , który wykonał tzw. falę pomiędzy dwoma rzędami dziewcząt. Następnie zaprezentowano elementy hip-hopu, rock and rolla. Nie zabrakło też trudnych figur: mostka, gwiazdy i skorpiona. Na końcu grupa wykonała symetryczną figurę zbiorową na kształt rozbudowanej litery „A”.

          Drugi zespół taneczny z klasy trzeciej nazywał się „Black Stars”. Sześć dziewcząt w czarnych bluzach wykonało taniec hiphopowy. Każda dziewczyna miała fryzurę składającą się z sześciu warkoczyków, spiętych w jeden kok. Oczy tancerek były podkreślone czarną kredką. Występ tego zespołu wzbudził wiele emocji, bowiem wykonano zbiorową arcytrudną, ale bardzo widowiskową figurę – „rower”. Jedna dziewczyna wspięła się na samą górę, symulując jazdę na rowerze.

Nic więc dziwnego, że klasa trzecia zajęła w Szkolnym „Mini You can dance” pierwsze miejsce. Na drugim miejscu znalazła się klasa druga, a na trzecim klasa pierwsza.

          Poza konkursem wystąpili uczniowie z zespołu „Daskamaran” z klasy drugiej, którzy zaprezentowali bardzo ciekawy  układ taneczny, wymyślony przez dwie nauczycielki: Tatianę Wejer oraz Annę Naczk. Uczniowie zatańczyli w rytmie muzyki pop, hip-hopu oraz rock and rolla. Warto dodać, że doceniono już ich talent, ponieważ zajęli I miejsce w Powiatowym Konkursie „You can dance” w Sierakowicach.

 

Powiatowy konkurs YOU CAN DANCE

Dnia 02.03.2011 w ZSP w Sierakowicach przy ul. Dworcowej  odbył się powiatowy konkurs YOU CAN DANCE, w którym brali udział uczniowie z gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych. Styl tańca był dowolny.  W konkursie wzięli udział także  uczniowie naszej szkoły tj. uczniowie kl II gimnazjum w składzie:      

 

- Anna Dobek

- Kinga Damps

- Agata Czaja

- Monika Bulczak

- Natalia Brzeska

- Klaudia Dworak

- Karol Plichta

- Dawid Sieniek

- Sebastian Czaja

- Adrian Bulczak

W naszej kategorii brały udział cztery zespoły tj. Kamienica Szlachecka, Stężyca, Nożyno, Kamienica Królewska. Odpowiednio zajęte miejsca:

 

I Kamienica Królewska

II Nożyno

III Stężyca

IV Kamienica Szlachecka

Za zajęcie pierwszego miejsca nasza drużyna otrzymała puchar, dyplom, kubki oraz kupon o wartości 100 zł  do pizzerii Italiana w Sierakowicach.

 

Współpraca z Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka"

BAL KARNAWAŁOWY  - Szklana 18. 02. 2011r.

Wspomnienia…

            W pewien  wtorkowy poranek wraz z panem Bartłomiejem Leszk i panią Dominiką Formela pojechaliśmy do fundacji  „Uśmiech Dziecka”.  Każdy z wolontariuszy przebrał się za wybraną postać z bajki. Po przyjeździe na miejsce opiekunowie przydzielili każdemu z nas dziecko, którym mieliśmy się opiekować. Moim podopiecznym został Dominik, który nie odstępował mnie na krok ku mojej uciesze. Przy dźwiękach muzyki razem z podopiecznymi tańczyliśmy  w rytm ulubionych piosenek wychowanków.  Po zabawie  ubrałam małego Dominika  i przygotowałam go do wyjazdu do domu. Następnie pomogliśmy opiekunom posprzątać salę. Potem wraz z nauczycielami wróciliśmy do domu. Bardzo mile wspominam te chwile.

                                                                                                          Alicja Bulczak


             Pewnego wtorkowego poranka pojechaliśmy wraz z panem Bartłomiejem Leszk i panią Dominiką Formela do fundacji „Uśmiech Dziecka”. Przebraliśmy się za wybrane przez siebie postacie. Gdy dotarliśmy na miejsce wraz z panem Bartkiem przygotowaliśmy salę.
Następnie każdemu wolontariuszowi przydzielono do opieki dziecko. Przygotowane były różne gry i zabawy. Pod koniec posprzątaliśmy salę, ubraliśmy się i pojechaliśmy do domu. Czas spędzony w fundacji opiekując się chorymi dziećmi będę mile wspominał.

Karol Sieniek

W fundacji „Uśmiech Dziecka” bawiłam się bardzo fajnie. Poznałam tam dużo dzieci i ich opiekunów. Każde dziecko jest tam uśmiechnięte i radosne. Ja opiekowałam sie Łukaszem. Jest to bardzo wesoły chłopak, który lubi sobie potańczyć. Opiekowałam się nim, ale on sam sobie wszędzie doskonale radził. Starałam bawić się i tańczyć z każdym , po prostu świetnie się bawiłam. Jest tam bardzo miła i przyjemna atmosfera. Jeśli mogłabym to pojechałabym tam jeszcze raz :)

                                                                                                          Kinga Damps

W pierwszy wtorek ferii w ośrodku w Szklanej, odbył się bal karnawałowy. Z tej okazji młodzież z naszej szkoły ( w tym również ja) poprzebierana za bajeczne postacie udała się tam, by urozmaicić zabawę. Uśmiechy na twarzach moich podopiecznych świadczyły o tym, że podobała im się taka forma zabawy. Dzieci wspaniale współpracowały, nie krępowały się, były rozluźnione - prosiły do tańca. Ta atmosfera udzieliła się również mi. Odwzajemniałam ich uśmiechy i radości. Nie wiedziałam, że tak mało potrzeba, aby uszczęśliwić drugiego człowieka.

                                                                                                          Anna Dobek

W ferie pojechaliśmy, razem z panią Dominiką, do Fundacji „Uśmiech Dziecka” w Szklanej. Każdy z nas się przebrał, ponieważ był to bal karnawałowy. Ja przebrałam się za mechanika. Dzieci z fundacji również były przebrane. Miały wspaniałe stroje. Opiekunowie zorganizowali wspaniałą zabawę i konkursy. Pan Michał śpiewał i grał. Wszyscy świetnie się bawiliśmy przez parę godzin. Tańczyliśmy razem, a w przerwach organizowane były świetne konkury indywidualne i grupowe. Czas bardzo szybko mijał i musieliśmy już, niestety, jechać do domu, ale ten dzień na pewno długo zostanie w naszej pamięci.

Agata Czaja

 

Walentynki - 2011r.

Dnia 14 lutego 2011r. w naszej szkole odbył się apel  z okazji „Dnia Zakochanych” przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie klas podstawowych i gimnazjum przygotowali scenki o tematyce miłosnej, dodatkowo ogłoszono konkurencje na  „najśmieszniejsze serce”. Każda z klas wywiązała się znakomicie z tego zadania.

Nie zabrakło innych ciekawych konkurencji np. rysowania serduszek na czas. Po głosowaniu zostały  ogłoszono wyniki na najsympatyczniejsze osoby którym wręczono nagrody.  Uroczystość zakończono wręczając nagrody i upominki dla  klas.

 

Walentynki w kl. II SP

14 lutego klasa II obchodziła klasowe Walentynki.

Kacper Smentoch  przygotował piękną  skrzynkę walentynkową, którą starannie udekorował serduszkami. Listonoszami byli: Zaklina Zblewska i Dawid Koszałka.

Wszyscy uczniowie przygotowali  kolorowe walentynki, które  każdemu sprawiły wiele radości.

     

 

WYCIECZKA DO KINA

7.02.2011 r. odbyła się wycieczka do gdańskiego kina „Krewetka” na film Opowieści z Narnii. Podróż Wędrowca do Świtu.  Uczniowie kl. III, IV, V i VI obejrzeli tę trzecią część  słynnej sagi C.S. Lewisa w cyfrowej technice 3D.  Po seansie wszyscy udali się na obiad do restauracji MacDonald.

 

IX Konkurs Wiedzy o Regionie

Alicja Bulczak - laureatką  IX Konkurs Wiedzy o Regionie w Gminie Sierakowice

Szkolny konkurs recytatorski w klasach I - III

Dnia 21 lutego odbył się konkurs recytatorski. Uczniów oceniała komisja w składzie:

 1. Iwona Furman
 2. Alina Treder
 3. Dorota Miotk
 4. Danuta Zelewska

Przyznano następujące miejsca i wyróżnienia.

I miejsce

Damian Pestka – kl. III

II miejsce

Martyna Krefta – kl. III

III miejsce

Natalia Klebba – kl. II

Monice Keller – kl. III

IV miejsce

Daria Jelińska – kl. I

Weronka Pestka – kl. I

Żaklina Zblewska – kl. II

Wiktoria Wypyszewska – kl. III

wyróżnienia

Jakub Jeliński – kl. I

Dawid Koszałka – kl. II

 

Dzień Babci i Dziadka -  9.02.2011 r.

Ferie na sportowo. Uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej brali aktywny udział w szeregu zawodach sportowych organizowanych w ramach akcji Sportowe Ferie. Zawody rozgrywano w kilku konkurencjach sportowych takich jak: tenis stołowy, piłka nożna, unihokeji piłka siatkowa .      >>>>

 

Bal karnawałowy

13 stycznia po lekcjach odbył się bal przebierańców dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Dzieci i rodzice stanęli na wysokości zadania - stroje były przepiękne, różnorodne pomysły. Wszyscy wspaniale się bawili. Najwięcej jednak emocji było podczas tańca z krzesłami. Podczas zabawy dzieci dostały pączki i napoje.  

 

 

 

Wigilia szkolna i klasowa - klasa III 

Dnia 22 grudnia 2010 roku odbyło się spotkanie wigilijne. Na początku uczniowie klasy trzeciej udali się na uroczystość ogólnoszkolną, gdzie obejrzeli jasełka i wysłuchali życzeń Dyrektor szkoły Pani Hanny Subkowskiej- Wójcik.

Kolejna część uroczystego dnia przebiegała we własnej sali. Uczniowie przygotowywali stół wigilijny pamiętając o związanych z tym zwyczajach. Następnie podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. W trakcie spotkania opłatkowego odbyło się wspólne śpiewanie kolęd.

 

 

 

Wigilia dla osób starszych i samotnych w Kamienicy Królewskiej 19. 12.2010 r.

Po raz drugi Koło Gospodyń Wiejskich z Kamienicy Królewskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamienica Królewska oraz Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej zorganizowali spotkanie wigilijne dla wszystkich starszych osób mieszkających w naszej wiosce. na spotkanie przybyli : pani Starosta Powiatu Kartuskiego Janina Kwiecień, pan Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela, ksiądz proboszcz Tadeusz Kurach, dyrektor Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej, przewodniczący stowarzyszenia pan Jan Marciński wraz z panią radną Marią Marcińską oraz licznie zaproszeni seniorzy z Kamienicy Królewskiej.

Spotkanie rozpoczął ksiądz proboszcz dzieląc się z wszystkimi opłatkiem, uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej pod okiem nauczycielek pani Mirelli Dobek i pani Dominiki Formela przedstawili jasełka i wspólnie z chórem szkolnym zaproszeni goście zaśpiewali kolędy.

Życzenia zebranym złożyli zaproszeni goście.

Panie z koła gospodyń wiejskich z Kamienicy Królewskiej pod okiem przewodniczącej pani Bernadety Dampc przygotowały wspaniały obiad dla wszystkich gości oraz smaczne ciasta i desery.

Na koniec spotkania przybył gwiazdor, który każdego obdarował prezentem.

Niejednemu uczestnikowi spotkania wigilijnego zakręciła się łezka w oku…

 

Nagroda pani Haliny Ewy Buchacz dla absolwentki naszej szkoły

Dnia 16 grudnia 2010roku o godz. 15.oo w Sali obrad UG w Sierakowicach absolwentka ZS w Kamienicy Królewskiej – Klaudia Kuchta otrzymała nagrodę pani Haliny Ewy Buchacz za osiągnięcia w zakresie języka kaszubskiego.

 

Sprawozdanie ze świątecznej zbiórki

W dniach 14 i 16 grudnia 2010 r. w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowicach zorganizowano w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej świąteczną zbiórkę dla dzieci z najuboższych rodzin.                            

Do akcji charytatywnej pod hasłem „Podziel się” przyłączyli się zarówno nauczyciele, jak i uczniowie naszej szkoły. Przyniesiono słodycze, zabawki oraz książki dla najmłodszych. Po zapakowaniu ich w kartony wszystko zostało przekazane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Sierakowicach. W ten sposób najbiedniejsze dzieci otrzymały świąteczne paczki i spełniły się choć niektóre z ich marzeń.

 

Akcja „GÓRA GROSZA” zakończona !

            Po raz kolejny w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej została przeprowadzona ogólnopolska akcja „GÓRA GROSZA” w wyniku której zebrano 9593 monet i 2 banknoty !

Łączna suma wszystkich pieniędzy wyniosła 336,76 zł

 

Podsumowanie pierwszej części akcji „NAKRĘTKA”

            15 grudnia 2010r. Zarząd Samorządu Uczniowskiego podsumował pierwszą część akcji „NAKRĘTKA”. Wyłoniono najlepsze klasy, którym udało się zebrać najwięcej nakrętek.

PRZYPOMINAMY ŻE AKCJA PROWADZONA BĘDZIE

PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY !

„Mała Szkoła”

Ia – 10,3 kg

Ib – 1.5 kg

II – 8,2 kg

Szkoła Podstawowa

IV – 12,9 kg

V – 7,8 kg

VI – 15,9 kg

 

 

 

Gimnazjum

I – 18 kg

II – 9,2 kg

III – 15,7 kg

 

 

 

Mikołajki w remizie w Kamienicy Królewskiej 11.12.010

Tradycją dla dzieci z Kamienicy Królewskiej są organizowane przez panią Krystynę Komar-Komorowską  i z niecierpliwością oczekują wspólnie z Zespołem szkół -mikołajki w remizie.

Co roku na tę imprezę przychodzą rodzice ze swoimi pociechami, aby wspólnie się pobawić i spotkać się ze świętym Mikołajem, który dla każdego dziecka ma cudowne prezenty.

Dnia 11 grudnia 2010 roku, na spotkaniu mikołajkowym bawiło się ok. 80 dzieci w wieku od 4 – 8 lat. Dzieci obejrzały przedstawienie w wykonaniu przedszkolaków z klasy „zero”, następnie wspólnie z paniami: Anną Arent i Urszulą Baska oraz panią dyrektor brały udział w konkursach i zabawach mikołajkowych. Wszystkie dzieci otrzymywały wspaniałe nagrody, a rodzice przyglądali się wszystkiemu przy zastawionych słodkościami stołach.

Organizatorką tej wspaniałej imprezy po raz 7 była pani Krystyna Komar – Komorowska, która wraz z mężem i swoimi przyjaciółmi sponsoruje nagrody, prezenty oraz słodkie paczki dla każdego dziecka.

Wszyscy uczestnicy zabawy z całego serca dziękują za wszystko pani Krystynie Komar-Komorowskiej i z niecierpliwością oczekują przyszłego roku.

 

 Warsztaty pięciolatków z rodzicami

Dnia 10.12.2010 odbyły się warsztaty pięciolatków z rodzicami. Spotkanie rozpoczęła się przedstawieniem pt. ,,Mikołajki" . Następnie dzieci wraz z rodzicami wykonali świąteczne bombki oraz aniołki z masy solnej.
W trakcie przygotowań nieoczekiwanie odwiedził dzieci Święty Mikołaj i wręczył dzieciom paczki. Ogromnym zainteresowaniem, emocjami wśród rodziców cieszyło się przedstawienie. Natomiast wśród dzieci przygotowywanie ozdób świątecznych wraz z rodzicami.

 

 

       

 

Spotkanie z Mikołajem - 6 grudnia 2010 rok

6 grudnia przybył do Kamienicy Królewskiej Mikołaj - przywiozła go pani sołtys Maria Marcińska. Przemiły gość porozmawiał sobie z dziećmi i obdarował ich słodkościami.

 

 

MIKOŁAJKI w klasie III

 

Dzień 06.12.2010 r. uczniowie rozpoczęli od dekorowania świątecznymi elementami sali lekcyjnej i ubierania choinki. A później  nastąpiło to, co wszyscy lubią najbardziej - klasowy Mikołaj rozdał dzieciom prezenty.

Dziękujemy: P. Bogumile Keller za pomoc Mikołajowi w zakupie prezentów,

P. Sabinie i Andrzejowi Krefta za zakupienie ozdób świątecznych oraz choinki.

02.12.2010r. Turniej piłki nożnej w Lęborku

         W sobotę uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej wzięli udział w turnieju piłki nożnej o Puchar Burmistrza Lęborka rocznika 2000. Rywalizacja toczyła się między pięcioma zespołami, a najlepsi okazali się gospodarze, czyli UKS Trójka przed SP Garczegorze. Obie ekipy nie straciły bramki. Trzecie miejsce przypadło SOS Salos Słupsk, przed naszą reprezentacją z Kamienicy w składzie  Damian Pestka, Maciek Pestka, Dawid Wenta, Robert Wenta, Łukasz Stankowski, Zdzisław Lejk, Jan Lejk ostatnie miejsce zajęła UKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska. Najwięcej, bo aż pięć goli strzelił Filip Tomasiewicz z SP Garczegorze. Najlepszym bramkarzem został Dawid Soszler z UKS Trójka. Natomiast najmłodszym zawodnikiem został Zdzisław Lejk z ZSP Kamienica Królewska. Nagrody wręczył burmistrz Lęborka - Witold Namyślak i Starosta Wiktor Tyburski.

         >>>>

 

Pasowanie uczniów klasy Ib na czytelników

1 grudnia 2010 r. uczniowie klasy I b zostali pasowani na czytelnika przez panią bibliotekarę Mirellę Dobek. Dzieci musiały wykazać się znajomością bajek, dowiedziały się jak dbać o książki i dlaczego warto czytać. Na koniec wszyscy złożyli swój podpis pod przyrzeczeniem.

 Powiatowy Turniej Klasyfikacyjny w Tenisie Stołowym w Miechucinie

         W dniu 27 listopada 2010 odbył się pierwszy turniej klasyfikacyjny w tenisie stołowym w Miechucinie. We wszystkich kategoriach startowało blisko 240 zawodników.

Razem zostaną rozegrane trzy turnieje klasyfikacyjne a podsumowanie rozgrywek nastąpi w marcu kiedy to zostaną rozdane puchary i medale dla najlepszych.

          Naszą szkołę reprezentowali uczniowie szkoły podstawowej w składzie:

Damian Pestka klasa III

Maciej Pestka klasa IV

Łukasz Wenta klasa IV

Patryk Stolc klasa V

Artur Pestka klasa VI

Wojtek Dobek klasa VI

Wyniki:

    Zdecydowanie najlepiej zaprezentowali się uczniowie Damian Pestka i Wojtek Dobek ,którzy zajęli miejsca IV w klasyfikacji końcowej, uzyskując znaczący dorobek punktowy. Szczególne uznanie należy się się się Damianowi Pestka który w kategorii „żak” nie miał sobie równych i w pokonanym polu pozostawił wielu starszych od siebie. Uległ dopiero w półfinale turnieju . Świetnie także zaprezentował się Wojtek Dobek, który dzięki swojemu uporowi i woli zwycięstwa uzyskał bardzo dobry wynik.

     Pozostali zawodnicy Maciej Pestka, Artur Pestka , Łukasz Wenta i Patryk Stolc zajęli miejsca od 7 do 15.

Wszyscy uzyskali punkty co w znaczący sposób przyczyni się do zajęcia lepszych miejsc w następnych turniejach. Gratulacje dla wszystkich.

   

 

Sukces uczniów klasy III w Powiatowym Konkursie Plastycznym

Monika Keller zajęła II miejsce, zaś Robert Wenta został wyróżniony w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Sztuka Pokoleń” organizowanym przez Ośrodek  Doradztwa Rolniczego w Somoninie.

Gratulujemy!

Dziękujemy P. Januszowi Wenta za umożliwienie dotarcia na rozdanie nagród.

 

 

 

Szkolna dyskoteka

 

W dniu 25  listopada 2010 roku   w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej odbyła się dyskoteka, w której wzięli udział uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych.  Jednocześnie była to ostatnia zabawa w roku kalendarzowym. Popularnie nazywana  dyskoteką andrzejkową, którą zorganizował  Samorząd Uczniowski.    Dodatkowym atutem dyskoteki były wróżby. Wszyscy ciekawi swego losu, biegli co rusz do kolejek, by odkryć imię swej przyszłej małżonki lub męża oraz dowiedzieć się, co w najbliższych dniach może się wydarzyć w domu lub w szkole.                                                                              

Był to z pewnością miły przerywnik w intensywnej nauce, związanej ze zbliżającym się niedługo końcem półrocza.  

W imieniu Samorządu Uczniowskiego dziękujemy nauczycielom wychowawcom klas podstawowych i gimnazjalnych.

  

 

Andrzejki klasy Ib, II i III

Wieczorem w wigilię św. Andrzeja każdy chce poznać to, co czeka go w przyszłości. Wieczór wróżb andrzejkowych to okazja do zapoznania dzieci ze zwyczajami i obrzędami ludowymi.  Jak co roku uczniowie klas III przygotowują wiele ciekawych zabaw. Były również tańce i słodki poczęstunek. Nasze andrzejki były ważnym wydarzeniem integrującym klasy I b, II i III. Dostarczyły wszystkim wiele radości i świetnej zabawy.   

  

Międzyszkolne spotkanie andrzejkowe klas III

Dnia 24.11.2010 r. na zaproszenie uczniów klasy III z Kamienicy Królewskiej przybyli do nas uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach wraz z wychowawcą i przedstawicielami Rodziców. Spotkanie andrzejkowe połączone było z zabawą taneczną, nauką zabaw integracyjnych i pląsów oraz konkursami „na wesoło” Przygotowaniem wróżb i zabaw andrzejkowych zajęli się nasi uczniowie wraz z wychowawcą. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Po wyczerpującej zabawie dzieci mogły posilić się przy wspólnym stole. Dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji  andrzejek.

 

 

 

Otwarcie i poświęcenie nowej części dydaktycznej oraz ślubowanie klas pierwszych

17 listopada 2010 roku był długo wyczekiwanym dniem przez mieszkańców Kamienicy Królewskiej, a zwłaszcza przez uczniów uczęszczających do  miejscowego Zespołu Szkół. Tego dnia bowiem oddano oficjalnie do użytku nową dydaktyczną część szkoły, która połączy placówkę z budowaną salą gimnastyczną. Realizacja zadania w tak wielkim zakresie była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Funduszów Kultury Fizycznej i Sportu.

          Uroczystość odbyła się na górnym holu szkoły i rozpoczęła od  odśpiewania hymnu narodowego. Następnie dyrektor szkoły Hanna Subkowska–Wójcik powitała przybyłych gości : Inspektora Nadzoru Budowlanego – pana Jana Tredera i panią inżynier Beatę Kisielewską, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie – Halinę Uchman, Staroste Powiatu Kartuskiego – Janinę Kwiecień,  Wójta Gminy Sierakowice - Tadeusza Kobielę, miejscowych radnych na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Sierakowice -Zbigniewem Suchtą, dyrektorów szkół z Gminy Sierakowice, Sołtysa Kamienicy Królewskiej - Marię Marcińską wraz z panem Janem Marcińskim – prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa  Kamienica Królewska, szefów firmy „Elwoz” wykonującej rozbudowę szkoły na czele z Kazimierzem Woźniakiem, prezesów tejże firmy: Adama Julke i Andrzej Reclawa, kierowników budowy : Zbigniewa Wiśniewskiego oraz Marcina Niklasa. Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się  także przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącym Mirosławem Lejkiem, rodzice pierwszoklasistów, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej.

          Dziękując wszystkim gościom za przybycie, dyrektor  szkoły Hanna Subkowska – Wójcik przedstawiła trzy powody, dla których odbywa się ta ważna uroczystość. Po pierwsze, jest to ślubowanie pierwszoklasistów. Od września bowiem rozpoczęły edukację w miejscowej szkole dwa oddziały klasy pierwszej, w tym dzieci sześcioletnie, które zgodnie z nową podstawą programową, podjęły naukę rok wcześniej na pisemny wniosek rodziców i zostały objęte subwencją oświatową. Drugim powodem świętowania są sukcesy dwóch naszych gimnazjalistek: Ireny Miszk oraz Aleksandry Patelczyk, które otrzymały roczne Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Wreszcie trzecią okazją do świętowania jest poświęcenie i otwarcie nowych pomieszczeń dydaktycznych. Po tych słowach dyrektor zaprosiła wszystkich gości na uroczystość.

          Następnie rozpoczął się program artystyczny przygotowany na tę okazję przez uczniów pod opieką nauczycielek: Urszuli Baska, Krystyny Borek, Danuty Zelewskiej oraz Dominiki Formela. Uczniowie klas pierwszych, ubrani na galowo, w żółte i pomarańczowe czapki, zachwycili nie tylko swoim odświętnym wyglądem, ale i też doskonałą wiedzą o Ojczyźnie, odpowiadając na pytania zawarte w znanym wierszu Władysława Bełzy, zaczynającym się od słów: Kto ty jesteś?”. W zamian za swe umiejętności otrzymali od starszych kolegów: serce – za miłość do kraju, pszczółkę – za pracowitość, sowę - za mądrość i nutkę – za wspaniały taniec. Występ pierwszoklasistów bardzo podobał się wszystkim, o czym świadczyły gromkie brawa. Wiele emocji wzbudził ich żywiołowy taniec.

 

 

ciąg dalszy >>>

 

Sukces gimnazjalistek Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej

            W roku szkolnym 2010/2011 w ramach „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” stypendium otrzymało 400 uczniów naszego województwa. W tym wspaniałym gronie świetnie zapowiadających się intelektualistów znalazły się w bieżącym roku szkolnym dwie uczennice Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej: Irena Miszk i Aleksandra Patelczyk. W ubiegłym roku szkolnym, to wielkie wyróżnienie i wsparcie finansowe otrzymała również uczennica gimnazjum Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej – Kamila Wasilewska.

            W ten sposób poprzez tworzenie lepszych warunków edukacyjnych wzmacnia się zainteresowanie i motywację uczniów do nauki przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i technicznych. Stypendium przyznano na czas 12 miesięcy, w trakcie których będzie wypłacane comiesięcznie. Stypendysta w trakcie trwania Programu objęty zostaje również opieką dydaktyczną przez nauczyciela.

         Uroczystość z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego  odbyła się 10 listopada 2010r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

            Składając gratulacje ubiegłorocznym i tegorocznym stypendystkom, mamy nadzieje, że w przyszłym roku znajdą się ich godni naśladowcy.

     

 

Narodowe Święto Niepodległości

          Dnia 9 listopada br. w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej obchodziliśmy uroczyście Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej. Każda klasa, począwszy od czwartej, a skończywszy na trzeciej gimnazjum, zaśpiewała jeden wylosowany wcześniej utwór.  Występ oceniało trzyosobowe jury wyłonione spośród nauczycieli, które oceniało pamięciowe opanowanie tekstu, zachowanie odpowiedniej melodii, wydobycie właściwego charakteru utworu, dobór podkładu muzycznego i ogólne wrażenie artystyczne. Wokalny występ uczniów był na wysokim poziomie i zaskoczył nie tylko jurorów, ale i wszystkich widzów. Wśród klas IV – VI zwyciężyła klasa IV, która pięknie wykonała utwór „Deszcz, jesienny deszcz”. Uczniom udało się wydobyć charakter piosenki, a ponadto zadbali o stosowne stroje – chłopcy przebrali się za harcerzy. Spośród klas gimnazjalnych najlepiej zaprezentowała się klasa II i III. Uczniowie z kl. II zaśpiewali pieśń „Legiony” z podziałem na głosy. Chłopcy zanucili refren, podkreślając głosem nastrój utworu. Przygrywały im dwie gitarzystki – Anna Dobek i Agata Czaja. Z kolei kl. III wykonała wzruszającą pieśń „Wojenko, wojenko”. Chłopcy wystąpili w marynarskich czapkach, wyglądając jak prawdziwi żołnierze.

          Po zakończeniu konkursu piosenki odbył się quiz historyczny, który poprowadził nauczyciel Bartłomiej Leszk. Uczniowie z poszczególnych klas odpowiadali na dwa pytania związane ze Świętem Odzyskania Niepodległości. Wśród uczniów młodszych najlepszą wiedzą historyczną nieoczekiwanie wykazała się klasa IV, natomiast spośród gimnazjalistów – kl. I gimnazjum.

           W nagrodę uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.          

          Na zakończenie uroczystości wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną na temat obchodzonego święta, przygotowaną przez nauczycielkę Wiolettę Winczewską. Przywołane zostały ważne i aktualne do dziś słowa marszałka Józefa Piłsudskiego:„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”

 

 Zajęcia w Muzeum Ziemi Sierakowickiej

Dnia 8 listopada uczniowie klasy I b pojechali do Sierakowic na lekcję regionalną, którą przeprowadziła pani Emilia Reclaw. Dzieci zwiedziły także najciekawsze miejsca tej miejscowości oraz oraz obejrzały ekspozycję muzealną.

     

 

Warsztaty garncarskie w zakładzie pana Tadeusza Zaborowskiego w Kamienicy Królewskiej

W listopadzie uczniowie uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego z klasy V, VI SP oraz II i III gimnazjum brali udział w warsztatach garncarskich w zakładzie pana Tadeusza Zaborowskiego w Kamienicy Królewskiej. Młodzież miała okazję poznać pracę garncarską „praktycznie” wykonując wyroby, które zostały wystawione na Kiermaszu Świątecznym organizowanym przed Świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole. Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Kamienicy Królewskiej,

a koordynatorem tego projektu była pani Mirella Dobek. Podziękowania należą się mistrzowi garncarskiemu za cierpliwość wykazaną podczas naszych prac oraz żonie – pani Bożenie, która również nas wspierała nie tylko praktycznie, ale udzielała wskazówek no i pewnie musiała po nas posprzątać.

 

 

WYJŚCIE NA CMENTARZ 

Dn. 29. 10. 2010 r. uczniowie klasy III udali się na miejscowy cmentarz, aby pomodlić się za swoich bliskich i zapalić znicze. W drodze powrotnej dzieci odwiedziły też miejsce pamięci narodowej- obelisk poświęcony partyzantom Gryfa Pomorskiego. Tu także zostały zapalone znicze. Uczniowie z wielkim przejęciem wysłuchali opowiadania nauczyciela o bohaterach z ich miejscowości.

 

 

Wycieczka do Piekarni „Królewiczanka”

Dn. 28. 10. 2010 r. uczniowie klasy 3. wraz z wychowawcą  Aliną Treder  udali się do Piekarni „Królewiczanka” w Kamienicy Królewskiej, aby poznać  tajniki wypieku pieczywa. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowiadania o historii bochenka chleba, którą bardzo ciekawie przedstawił Pan Ryszard Krause- właściciel piekarni. Oglądali maszyny i urządzenia ułatwiające pracę piekarza i cukiernika i dowiedzieli się do czego służą. Później samodzielnie formowali słodkie bułeczki i obserwowali ich wypiek. Na koniec zostali podjęci sutym poczęstunkiem. Za gościnę pięknie dziękujemy.

 

>>>

 

Wycieczka do Gdańska

26 października najmłodsi uczniowie naszej szkoły pojechali do Multikina na film pt. „Biała i Strzała podbijają kosmos” - 3D. Po filmie dzieci szukały wyznaczonych obiektów Starego Miasta: Ratusz Starokościół św. Katarzyny, Ratusz Głównego Miasta Gdańska, Dwór Artusa, Zielona Brama, Bazylika Mariacka.

 

     

        

 

Konkurs Twórczości Literackiej w Języku Kaszubskim

Dnia 22.10. 2010r. odbył się w Gimnazjum w Sierakowicach Konkurs Twórczości Literackiej w Języku Kaszubskim organizowany przez ZK-P oddział Sierakowice.

W konkursie wiedzy naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

·        Monika Myszk – klasa III  gimnazjum

·        Aneta Lejk - klasa III  gimnazjum

·        Wojciech Dobek – klasa VI

·        Karol Ziegert – klasa VI – uczeń ten otrzymał wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych.

Celem konkursu jest zachęcanie i wdrażanie uczniów do pisemnego wypowiadania się w języku kaszubskim.

 

WYCIECZKA DO KINA

21.10.2010r. odbyła się wycieczka do Lęborka obiad do pizzerii.

 

Piękno jesiennego lasu

 

19 października 2010 r. uczniowie klasy I b udali się na zajęcia plenerowe. Zabrali ze sobą: przewodniki, lornetki, lupy i inne przedmioty potrzebne do obserwacji życia roślin i zwierząt wodniki, lornetki, lupy i inlesie.

Mistrzostwa Gminy Sierakowice w Unihokeju Mistrzostwa Gminy Sierakowice w Unihokeju

             W dniu 18-10-2010 w Gowidlinie rozegrano Mistrzostwa Gminy Sierakowice w Unihokeju.

         W wyniku bardzo zaciętej rywalizacji nasz zespół dziewcząt z gimnazjum zajął II miejsce. W meczu finałowym ulegliśmy zespołowi Gowidlina 3:5. Mecz był bardzo zacięty i pasjonujący a wynik zmieniał się co chwila. Drużyna ZS w Kamienicy wystąpiła w składzie: Weronika i Edyta Toruńczak, Ola Ciegert, Paulina Lejk i Malwina Mielewczyk. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Edytę Toruńczak, którą organizator uhonorował wspaniałą statuetką.

     

 

Bezpieczna droga do szkołyze:10.0pt;font-family:Tahoma">

Bezpieczna droga do szkoły

Dnia 15 października odbyła się lekcja z wychowania komunikacyjnego dla najmłodszych uczniów naszej szkoły-klasy 0 - III. Zaproszony gość - pan policjant - zapoznał  ich z zagadnieniami bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Opowiedział, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, na jakie przepisy drogowe należy zwracać szczególną uwagę. Dzieci dowiedziały się nie tylko o bezpiecznych zachowaniach nie w ruchu drogowym, lecz także na podwórku, w domu i w szkole.

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJp>

13 października 2010 roku w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Apel rozpoczęła pani dyrektor Hanna Subkowska-Wójcik składając życzenia nauczycielom i wręczając nagrody. Kolejną część apelu prowadzili uczniowie z Samorządu Uczniowskiego. Przeprowadzono konkursy klasowe i wręczono dyplomy.

 

 

Święto Pieczonego Ziemniaka w klasach I - III

PODZIĘKOWANIE/font>

UCZNIOWIE ORAZ NAUCZYCIELKI KL. 1 – 3 SP  SKŁADAJĄ GORĄCE PODZIĘKOWANIA PAŃSTWU MARZENIE I  MARKOWI SMENTOCH ZA WSPANIAŁE PRZYGOTOWANIE  OGNISKA  ORAZ PYSZNE CHRUŚCI I   CIASTO. DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ PANI JOANNIE LUBOTZKIEJ ZA POMOC W   ZORGANIZOWANIU  ŚWIĘTA  PIECZONEGO ZIEMNIAKA I SŁODYCZE.

DZIĘKUJEMY!!!

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELKI

   

Drużynowe Biegi Przełajowe w Gowidlinie 2010-10-07/span>

                >>>>

    W dniu 07-10-2010 na tej samej trasie biegowej w Gowidlinie rozegrano Drużynowe Biegi Przełajowe.Każda z drużyn wystawiała 10 zawodników biegnących na dystansie 1200m.Szkoła nasza była reprezentowana przez liczną grupę zawodników i  zawodniczek ze szkoły podstawowej i gimnazjum (43 osoby). Po ciężkich i wyczerpujących biegach uzyskaliśmy dobre wyniki sportowe zajmując w kategori szkół podstawowych dziewcząt i chłopców trzecie miejsca.Dobry wynik uzyskali również chłopcy z gimnazjum zajmując trzecie miejsce, natomiast tym razem dziewczęta z gimnazjum zostały sklasyfikowane na czwartym miejscu z powodu pomylenia trasy.Szczególne wyróżnienia należą się : szkoła podstawowa-Kornelia Okuniewska,Dominik Krzebietke,Maciej Pestka,Dawid Wenta,Adam Wypyszewski,Patryk Stolc,Wojtek Dobek. Gimnazjum-Mateusz Walkusz,Przemysław Krause,Łukasz Klebba,Edyta Toruńczak i Anna Dobek.Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za wielki wysiłek włożony w pokonywanie własnych słabości.Serdecznie również dziękujemy za opiekę którą sprawowały w niełatwych warunkach nauczycielki:Renata Gojtowska,Sabina Wiśniewska i Anna Mrozewska.

                                                                                                     Jacek Subkowski

  Tomasz Milewczyk

 

Indywidualne Biegi Przełajowe w Gowidlinie 2010-10-04

    W dniu 04-10-2010 odbyły się w Gowidlinie Indywidualne Biegi Przełajowe.Naszą szkołę reprezenowało 4 zawodników: Weronika ,Edyta Toruńczak, Katarzyna Hinca i Przemysław Krause. W zaciętej rywalizacji na trudnej trasie liczącej 1200m uzyskaliśmy następujące wyniki: Weronika Toruńczak 6 miejsce, Edyta Toruńczak i Przemysław Krause miejsce 10. Zawody odbyły się w miłej atmosferze jednakże przenikliwe zimno utrudniło uzyskanie lepszych sukcesów sportowych.

Jacek Subkowski

 

Zajęcia terenowe w klasie III sp

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2010

      Klasa Ib i II podczas sprzątania najbliższej okolicy.

 

10 Lat Fundacji „Uśmiech Dziecka” w Szklanej i Chór „Pół żartem, pół serio”

 

Dnia 24  września 2010 roku grupa chórzystek śpiewających w szkolnym chórze „Pół żartem, pół serio”  uświetniła uroczystość  dziesięciolecia istnienia Fundacji „Uśmiech Dziecka ” w Szklanej. Młodzi wolontariusze wraz z instruktorami oraz niepełnosprawnymi dziećmi wykonali piosenki upiększające przedstawienie  pt. „ Mały książę”. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny zaprezentowali swoje wokalne umiejętności przed zacnym gronem:

Europosłem panem Janem Kozłowskim,

Starostą Powiatu Kartuskiego panią Janiną Kwiecień,  

Wójtem Gminy Sierakowice Tadeuszem Kobiela,

Dziekanem Dekanatu Sierakowickiego Ks. Markiem Wera,

założycielami i fundatorami  ośrodka państwem Teresą i Kazimierzem Woźniak.

Uczennice trzeciej klasy pod kierunkiem p. Dominika Formela wykonali następujące utwory:

        Mały książę – Starego Dobrego Małżeństwa,

        Szyby z musicalu Metro,

        Radość Najpiękniejszych dni – Anny Jantar.

Wraz z chórem gościnnie zagrała na skrzypcach p. Marlena Korda natomiasta uczennica Alicja Bulczak zadebiutowała przed zacnym gronem grą na gitarze. Po części oficjalnej wszyscy wykonawcy, członkowie ośrodka, kadra jak również szanowne grono VIP-ów świętowali na świeżym powietrzu korzystając z przygotowanych atrakcji (gril, zjeżdżalnie, karuzela, pokazy mimów na szczudłach).

                     

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

         22 września 2010r. w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej przeprowadzono głosowanie w którym uczniowie wybierali skład Samorządu Uczniowskiego. Po przeliczeniu głosów komisja ogłosiła wyniki. Do Samorządu Szkolnego wybrano:

 Anię Dobek II Gimnazjum

 Aleksandrę Patelczyk III Gimnazjum

 Paulinę Lejk III Gimnazjum

 Alicję Bulczak III Gimnazjum

 

71. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Pierwszego września dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej brali udział w uroczystościach rocznicowych z okazji wybuchu drugiej wojny światowej. Po raz kolejny wraz z przedstawicielami władz lokalnych, uczniowie złożyli wieniec przy pomniku Leona Wenty, strażnika granicznego zastrzelonego przez hitlerowców - pierwszej ofiary w gminie Sierakowice. Po zakończeniu uroczystości gimnazjaliści udali się  do państwa Kwidzińskich w Kamienicy Królewskiej, to na tej posesji znajduje się pomnik Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Kaszubski-Pomorski”.

 

 

9-21 lipca 2010- Szkoła Letnia – Politechnika Gdańska

Wakacje w pełni, a nasi uczniowie zamienili się w studentów. Od 19 do 21 lipca 13 uczniów naszego gimnazjum odwiedziło Politechnikę Gdańską.

W Audytorium Maximum nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Letniej. Następnie gimnazjaliści brali udział w zajęciach z matematyki, fizyki i języka angielskiego, które odbywały się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Uczestniczyli też w zajęciach z chemii, które miały miejsce w sali laboratoryjnej  Katedry Chemii Nieorganicznej.

W ostatnim dniu pojechaliśmy na plażę w Gdańsku-Brzeźnie na zorganizowany przez studentów EDU-FUN.

Poszerzona wiedza w zakresie fizyki i matematyki podwyższy zdolność i motywację do planowania przez uczniów swojej przyszłości, zwiększy poczucie własnej wartości, wyrobi umiejętności analityczne i organizacyjne. Zajęcia były bardzo interesujące i pouczające.