SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 58- 681 92 02   e-mail: spkamienicakrolewska@wp.pl

   

Aktualności

Kalendarium

Konkursy

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci
 

Przydatne linki:

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Interkl@sa

Szkoła z Klasą

 

Konkursy

Rok Szkolny 2017/2018

Konkurs regionalny „Pierwsze dni Niepodległej w mojej miejscowości” (zgłoszenia do 31 marca 2018)

DLA KLASY VII
 • Celem konkursu „Pierwsze dni Niepodległej w mojej miejscowości” jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej (miejsca, postaci) w czasie odzyskania przez Polskę niepodległości.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

 • Konkurs jest adresowany dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich i zawodowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018.

ZADANIA UCZESTNIKÓW

 • Zadaniem konkursowym będzie stworzenie pracy, prezentacji, filmu lub dowolnej formy artystycznej przedstawiającej początki Niepodległej Ojczyzny w lokalnej społeczności.

HARMONOGRAM:

 • do 31 marca zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.gdansk.ipn.gov.pl/pl2/edukacja/edukacja-gdansk (oraz dołączony u dołu strony),

 • do 1 czerwca 2018 – przesłanie prac konkursowych na adres organizatora,

 • czerwiec 2018 – uroczyste podsumowanie projektu, wręczenie nagród i dyplomów,

 • IV kwartał 2018 – wyjazd edukacyjny.

NAGRODY

 • Główną nagrodą jest wyjazd edukacyjny dla uczestników zwycięskiego projektu,

 • Dla uczestników pozostałych projektów przygotujemy również materiały edukacyjne.

INFORMACJA

 • Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w załączonym regulaminie,

 • Koordynatorem konkursu z ramienia Oddziału IPN w Gdańsku jest Artur Chomicz (e-mail: artur.chomicz@ipn.gov.pl) 


Konkurs regionalny „Odnajdźmy groby bohaterów niepodległości Polski” (zgłoszenia do 31 marca 2018)


KLASA VII


W roku 2018 mija sto lat od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. W walkach o nią brało udział wielu bohaterów, często nieznanych lub zapomnianych.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem konkursu regionalnego „Odnajdźmy groby bohaterów niepodległości Polski” jest rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz popularyzacja wśród młodzieży historii najnowszej, ze szczególnym naciskiem na losy osób walczących w latach 1918–1921 o niepodległość Polski.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasa VII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego oraz części województwa warmińsko-mazurskiego.

ZADANIA UCZESTNIKÓW

Zadaniem uczestników jest:

 • odnalezienie wśród rodziny lub lokalnej społeczności osoby, która aktywnie uczestniczyła w walkach o wolną Polskę w latach 1918–1921;

 • odnalezienie grobu wybranego bohatera i uporządkowanie go;

 • zebranie informacji i materiałów o danym bohaterze oraz przygotowanie biogramu o długości nieprzekraczającej 500 słów;

 • upowszechnienie historii swojego bohatera wśród lokalnej społeczności (forma dowolna);

 • udokumentowanie swoich działań w postaci prezentacji multimedialnej (zdjęcia z krótkimi opisami) oraz kalendarium.

Zadaniem nauczycieli-opiekunów jest:

 • przygotowanie scenariusza zajęć poświęconego bohaterowi wybranemu przez zespół (materiał nie podlega ocenie przez komisję konkursową, ale jest warunkiem udziału w wyjeździe edukacyjnym).

HARMONOGRAM

 • do 31 III 2018 – zgłoszenia szkół poprzez formularz elektroniczny umieszczony na stronie www.gdansk.ipn.gov.pl/pl2/edukacja/edukacja-gdansk (oraz dołączony u dołu strony)

 • IV 2018 – spotkanie organizacyjne i warsztaty dla uczestników

 • 31 V 2018 – przesłanie materiałów konkursowych

 • VI 2018 – uroczyste podsumowanie projektu, wręczenie nagród i dyplomów

 • IV kwartał 2018 – wyjazd edukacyjny

NAGRODY

Nagrodę dla laureatów i ich opiekunów stanowi wyjazd edukacyjny do miejsc związanych z walką o niepodległość i suwerenność Polski w XX w.

INFORMACJA

Wszelkie informacje o projekcie oraz komunikaty Komisji będą dostępne na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (www.ipn.gov.pl/edukacja_gdansk). We wszelkich sprawach związanych z projektem należy kontaktować się z dr Barbarą Męczykowską (tel. 58 668 49 08; e-mail: barbara.meczykowska@ipn.gov.pl). Regulamin konkursu dostępny jest w załączniku.

ORGANIZATORZY

Organizatorem regionalnego projektu edukacyjnego jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

KONKURS !!!!! PUŁKOWNIK KUKLIŃSKI – ZWYCIĘSKA MISJA

Organizator Konkursu:

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

Aleja zwycięstwa 194

81-540 Gdynia

Cele Konkursu:

Upamiętnienie postaci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności Ryszarda Kuklińskiego.

Zainspirowanie i zachęcenie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i podjęcie samodzielnych studiów nad historią.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów uczniów klas 7 szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.

Kategorie konkursowe:

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: na prezentację multimedialną i album.

Regulamin i karta zgłoszeniowa.

Rok Szkolny 2016/2017

VI ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZNKI MNOŻENIA

30 września 2016r. uczniowie Zespołu Szkół w  Kamienicy Królewskiej świętowali VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Przedstawiciele klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum zmagali się z działaniami matematycznymi wymagającymi biegłej znajomości tabliczki mnożenia. Konkurs miał na celu popularyzację matematyki, a zwłaszcza tabliczki mnożenia.

Zwycięzcami konkursu zostali:

W kategorii klas IV-VI Szkoły Podstawowej:

I miejsce: Sebastian Gański i Bartek Lejk

II miejsce: Weronika Klebba

III miejsce: Patryk Lubotzki

W kategorii klas I-III Gimnazjum:

I miejsce: Hubert Leszczyński

II miejsce: Roksana Lejk i Michał Mejer

III miejsce: Łukasz Lewiński

Gratulujemy !!!

Rok Szkolny 2015/2016

W styczniu 2016.r. uczennica kl. III gimnazjum - Julia Gańska wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Literacko – Plastycznym pt. „Far, far away…” zorganizowanym przez Gimnazjum nr 5 w Słupsku oraz Gimnazjum w Kępicach. Konkurs polegał na napisaniu baśni związanej z Wielką Brytanią rozpoczynającej się słowami „Far, far away…” oraz dołączeniu związanej z nią ilustracji. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac na bardzo wysokim poziomie. Oceniane były przez dwie niezależne komisje.
Za część plastyczną maksymalna liczba punktów wynosiła 10 i ocenie podlegały:

 • estetyka wykonania

 • oryginalność formy i pomysłowość

 • ogólny wyraz artystyczny

 • atrakcyjność zastosowanych technik plastycznych

 • kompozycja

Za część literacką maksymalna liczba punktów również wynosiła 10, a oceniane były:

W styczniu 2016.r. uczennica kl. III gimnazjum - Julia Gańska wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Literacko – Plastycznym pt. „Far, far away…” zorganizowanym przez Gimnazjum nr 5 w Słupsku oraz Gimnazjum w Kępicach. Konkurs polegał na napisaniu baśni związanej z Wielką Brytanią rozpoczynającej się słowami „Far, far away…” oraz dołączeniu związanej z nią ilustracji. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac na bardzo wysokim poziomie. Oceniane były przez dwie niezależne komisje.
Za część plastyczną maksymalna liczba punktów wynosiła 10 i ocenie podlegały:

 • poprawność językowa

 • poprawność gramatyczna

 • stylistyka i zastosowanie różnych środków językowych

 • pomysłowość

Mimo dużej konkurencji Julii udało się zobyć III miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w sferze językowej i plastycznej!

 

Uczeń klasy VI b – Jakub Jeliński wziął udział w IV Gminnym konkursie języka angielskiego pt. „ English Fun” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Mojuszu. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV, V i VI i miał formę testu składającego się z części gramatyczno – leksykalnej oraz kulturoznawczej. Łącznie wzięło w nim udział 22 uczestników. W kategorii klas VI Jakub uplasował się na III miejscu. Gratulujemy.

Regulamin wyłaniania uczestników

oraz udziału w XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

 

z tematem wiodącym: Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości


UWAGA!!!

KONKURS – HISTORYCZNY

SZKOŁA PODSTAWOWA

Muzeum Historii Polski w Warszawie przygotowało konkurs plastyczny pt. Królewskie pary". Do udziału
 w konkursie serdecznie zapraszamy
uczniów szkół podstawowych.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie wizerunku ślubnego wybranego króla Polski
z dynastii Jagiellonów lub króla elekcyjnego wraz z poślubioną królewną/ księżniczką
 pochodzącą z obcego dworu.

Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przedstawione w trakcie wystawy historycznej przygotowywanej wspólnie przez MHP i Niemiecki Instytut Historyczny, której tematem są śluby królewskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wystawa będzie prezentowana na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie w dniach 21 kwietnia - 20 maja 2016 r.

W załączniku przesyłam ulotkę informacyjną o konkursie i regulamin konkursu. Dodatkowe informacje znajdą się na stronie internetowej MHP: www.muzhp.pl w zakładce edukacja/konkursy.

 

GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

W dniu 14 stycznia 2016 roku, uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej uczestniczyli w I edycji Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Zawodnicy mieli 45min. na rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru, który składał się z trzydziestu pytań. Wyniki szkół zostaną opublikowane 26 lutego 2016 roku na stronie organizatora www.gowos.pl .

VI WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY „LUDZKOŚCI DZIEJE MALOWANE”

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać własną pracę plastyczną w oparciu o wybrane przez siebie dzieło malarskie, graficzne, obiekt architektoniczny, rzeźbę lub inne dzieło o tematyce historycznej. Sceny rodzajowe z epoki, moda epoki, architektura lub inne artystyczne przekazy przeszłości ukazane w różnych formach artystycznych miały być inspiracją dla młodego artysty, który stworzyć miał własne dzieło nawiązujące do określonego wydarzenia historycznego. Kilku uczniów podjęło się tego zadania, prace uczniów gimnazjum zostały wysłane na adres organizatora. W kwietniu bieżącego roku zostaną ogłoszone wyniki.

I edycja Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

 ogólnopolskiego, trzyetapowego konkursu dla młodzieży gimnazjalnej, która interesuje się sprawami publicznymi i społecznymi.

Regulamin znajduje się w zakładce.

ZAPRASZAMY!!!!!!!

Zgłoszenia należy kierować do pana Bartłomieja Leszk.

BAW SIĘ Z NAMI OWOCAMI, WARZYWAMI!

    Konkurs polega na napisaniu przez uczniów zabawnej historyjki w postaci bajki, wiersza lub komiksu

o warzywach i/lub owocach i ich przewadze nad słodyczami. Zadanie można wykonać w grupach 2-3 osobowe.

 Prace powinny być bogato ilustrowane.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej.
Termin składania prac 10 listopada 2015 r. do p. Iwony Furman lub p. Danuty Zelewskiej
Ogłoszenie wyników 13 listopada 2015 r.

 

VI Wojewódzki konkurs Historyczno-Plastyczny

Ludzkości Dzieje Malowane

dla uczniów gimnazjum

(2015/2016)

REGULAMIN

      Uczestnicy konkursu wykonują własną pracę plastyczną w oparciu o wybrane przez siebie dzieło malarskie, graficzne, obiekt architektoniczny, rzeźbę lub inne dzieło o tematyce historycznej (przykład dzieła malarskiego: „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki). Sceny rodzajowe z epoki, moda epoki, architektura lub inne artystyczne przekazy przeszłości ukazane w różnych formach artystycznych są inspiracją dla młodego artysty, który może stworzyć własne dzieło nawiązujące do określonego wydarzenia historycznego bądź je wiernie odtworzyć. Np. uczeń klasy pierwszej tworzy własne dzieło zakresem czasowym mieszczące się tylko w Starożytności i Średniowieczu (grupa A), ale dzieło na którym się wzoruje może być młodsze – mogło powstać w czasach najnowszych – „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki (bitwa pod Grunwaldem to wydarzenie epoki średniowiecznej, zaś autor obrazu, Jan Matejko, żył i tworzył w czasach najnowszych).

    W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy wykonają dowolną techniką pracę formatu wyłącznie A3 na sztywnym papierze (prace wykonane w innym formacie nie będą brały udziału w Konkursie), według dzieł artystycznych dotyczących epok historycznych określonych dla danej grupy wiekowej (grupa A, grupa B, grupa C):

A: klasa pierwsza: Starożytność i Średniowiecze

B: klasa druga: Nowożytność (od połowy XV – do 1789 roku)

C: klasa trzecia: Czasy najnowsze (od 1789 do 1918 roku).

    Autorem pracy może być jedna osoba. Uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę.

W lewym górnym rogu na odwrocie pracy uczeń wpisuje (drukowanymi literami):

        1. symbol grupy wiekowej (A, B, C),

        2. imię i nazwisko ucznia-autora pracy konkursowej,

        3. tytuł dzieła i jego autora, na którym wzorował się uczeń lub temat pracy własnego pomysłu:

        4. nazwę szkoły, adres, telefon,

           1. ..........................

           2. ..........................

 W prawym górnym rogu, na odwrocie pracy, prosimy zamieścić (przypiąć spinaczami!)

KOMPUTEROWO WYPEŁNIONĄ Zgodę na udział w Konkursie.

 Prace należy dostarczyć do 15 stycznia 2016 roku panu Bartłomiejowi Leszk.

„BAJECZNA  HISTORYJKA  O  ZASTOSOWANIU  MATEMATYKI  W…”

jest adresowany do uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego.

Przedmiotem Konkursu jest napisanie bajki związanej z matematyką

Bajka może być napisana wierszem lub prozą oraz może być wsparta ilustracjami.

Konkurs jest podzielony na dwie grupy wiekowe: klasy I-III oraz klasy IV-VI.

Tekst bajki powinien zawierać nie więcej niż 1500 znaków w dowolnym edytorze tekstu.

Prace proszę składać u Pani Oriany Górskiej do 30.10.2015 r.

W ramach realizowanego projektu „Z Prawem Na Ty” odbędą się konkursy:

- konkurs plastyczny pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” dla klas I-III. Format i technika wykonanej pracy jest DOWOLNA.

- konkurs plastyczny pt. „Podstawowe zasady w ruchu drogowym” dla klas IV-VI. Format i technika wykonanej pracy jest DOWOLNA.

Prace należy złożyć u wychowawców do dnia 09.10.2015 roku.

ZAPRASZAMY

 

Rok szkolny 2014/2015

Gminny konkurs plastyczny o ks. Sychcie - „Piastun słowa".

Kacper Klebba zajął III Miejsce

Konkurs na logo Hospicjum - wersja 2015

II Etap roztrzygnięty

II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Organizatorem konkursu jest Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Gościcinie

5 marca 2015 r. w klasie III odbył się II etap konkursu.Udział wzięli uczniowie , którzy w I etapie uzyskali najwyzsze wyniki tj;Kacper Winczewski, Karol Dobek, Tymoteusz Kniter, Weronika Klebba, Cezary Tessa.

Jednak nikomu nie udało się przejść do III etapu.

Pomimo wszystko gratulujemy!

KLASOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

27.11.2014 r w kl. III SP odbył się II WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Głównym celem konkursu było zachęcenie dzieci do zdobywania wiedzy na temat polskiej ortografii- rozwijanie zainteresowań.

Najlepsze wyniki uzyskali następujący uczniowie:

1.Kacper Winczewski

2.Tymoteusz Kniter

3. Karol Dobek

4.Weronika Klebba

5.Cezary Tessa

Uczeń Kacper Winczewski uzyskał wynik , który kwalifikuje go do udziału w II etapie konkursu, który odbędzie się 5.III 2015 roku.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Rok szkolny 2013/2014

                                                        Uwaga!!                           

Ogłaszamy Szkolny Konkurs  Plastyczny

promujący obchody święta Konstytucji 3 Maja

1.      Cele konkursu :

Ø  kształtowanie postaw patriotycznych,

Ø  popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci,

Ø  budzenie dumy narodowej.

2.      Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

Ø  grupa I - uczniowie klas I-III SP,

Ø  grupa II -uczniowie klas IV-VI SP,

Ø  grupa III –uczniowie gimnazjum.

3.      Technika prac dowolna, format A-4 dla szkoły podstawowej, zaś format A3 dla gimnazjum.

 

4.      Każda klasa musi wykonać 1 pracę podpisaną imieniem i nazwiskiem.

 

5.      Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

 

*      zgodność pracy z tematem ( plakat jest wykonany z okazji święta Trzeciego Maja),

*      ogólny wygląd pracy ( estetyka wykonania, rozmieszczenie elementów graficznych, napis),

*      oryginalność pomysłu,

*      samodzielność wykonania prac.

6.      Prace należy złożyć w terminie do 14 maja wychowawcy lub p. Winczewskiej.

7.      Na zwycięzców czekają nagrody.

 

III Ogólnopolski Konkurs Ratujemy i Uczymy Ratować (RUR)

W ostatnich dwóch edycjach Konkursu pokazaliście jak wspaniale dzieciaki w Waszych szkołach potrafią udzielać pierwszej pomocy. Posiadają nie tylko wspaniale przećwiczone podstawowe czynności ratujące życie ale także nauczyciele jak i dzieci są bardzo zaangażowane w zajęcia Programu Ratujemy i Uczymy Ratować. Szkoły niejednokrotnie organizują pokazy pierwszej pomocy, na których to właśnie uczniowie prezentują swoje umiejętności, nauczyciele zapraszają rodziców na lekcje pierwszej pomocy prowadzone przez dzieci i wiele, wiele innych form aktywności związanych z pierwszą pomocą wykraczających poza ramy Programu Ratujemy i Uczymy Ratować – to właśnie cechuje polskie szkoły.

Program Ratujemy i Uczymy Ratować stał się także inspiracją dla szkolnych twórców lirycznych i dramatycznych. W ciągu siedmiu lat od rozpoczęcia Programu powstało także wiele piosenek, wierszyków i przedstawień o udzielaniu pierwszej pomocy. Postanowiliśmy zatem wykorzystać ten niezmierzony potencjał w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować.

Wzorem lat poprzednich III Edycja Konkursu RUR jest podzielona na trzy etapy:
1. Etap ogólnopolski – może do niego przystąpić każda szkoła objęta Programem RUR – polega na napisaniu i przysłaniu do Fundacji autorskiej piosenki związanej z tematem udzielania pierwszej pomocy.
2. Etap wojewódzki – przystępują do niego szkoły, które nadesłały najciekawsze prace w I Etapie – polega na wykonaniu na żywo wcześniej nadesłanego utworu przed komisją złożoną z instruktorów Programu RUR.
3. Finał – przystępuje do niego 16 szkół, które zwyciężyły w II Etapie – każda szkoła wystawia dwa zespoły: artystyczny, który wykonuje własną piosenkę i ratowniczy, który zmaga się z innymi zawodnikami w „klasycznych” konkurencjach Konkursu RUR takich jak Sztafeta CPR, czy Resuscytacja prowadzona w jednym tempie.

Jeżeli chcecie reprezentować Waszą szkołę w III Ogólnopolskim Konkursie Ratujemy i Uczymy Ratować wystarczy, że zaakceptujecie Regulamin Konkursu i wypełnicie internetowy Formularz Zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 marca 2014 roku.

Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu,  do wygrania są ciekawe książki Piotra Zychowicza pt. "OBŁĘD 44", ufundowane przez Wydawnictwo Rebis.

Szczegóły konkursu...

WOJEWÓDZKI KONKURSU HISTORYCZNEGO

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WYNIKI

29.11.2013r. uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w pierwszym etapie kuratoryjnego konkursu z historii. Wśród uczestników najlepiej test napisała uczennica klasy III gimnazjum Oliwia Jelińska uzyskując  41 na 50 punktów, co dało wynik 78%.

Do udziału w II stopniu konkursu typuje się uczniów, którzy uzyskali co najmniej 70 % punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach szkolnych.

Pozostali uczniowie uzyskali wyniki:

Monika Grzenkowitz – 17p

Patrycja Stankowska – 18p

Karolina Szczypior- 32p

Oliwia Zblewska – 31p

Sylwia Krefft – 19p

Kornelia Okuniewska – 24p

Agata Szczypior – 26p

Jolanta Lejk – 28p

Aleksandra Woźniak – 25p

Bartosz Neumiler – 17p

Klaudia Szczypior – 18p

Wojtek Dobek – 23p

Konkurs „Historia może być ciekawa”

Szczegóły >>>

Rok szkolny 2012/2013

Wiersze nagrodzone w konkursie „Mały twórca poezji”

Kategoria: klasa 0

I miejsce

Klaudia Koszałka

Na zielonej łące”

Na zielonej łące kicają zające.

Ci na drzewie wróbel śpiewa,

Dookoła kwitną drzewa.

Biedroneczki się radują

kwiaty obserwują.

Ta zielona polana

jest cała roześmiana.

Kategoria: klasa I

I miejsce

Weronika Klebba

Wietrzyk wieje”

Wietrzyk wieje,

słońce świeci.

Myślę sobie

dzionek zleci.

Lecz do szkoły

Dziś iść muszę-

Może czegoś się nauczę.

Trochę pisać,

Trochę liczyć

Potem w domu

Będę ćwiczyć.

I mi pani piątkę wstawi,

Humor bardzo mi poprawi.

I miejsce

Kinga Ziemann

Zielono mi”

Zielone listki, listki zielone

takie radosne, rozweselone.

Rosną na krzaczkach

w zielonych kubraczkach.

Drzewa i łąki też mają pąki.

Zawilce, krokusy, stokrotki też

Chciałabym, żeby zobaczył je jeż.

Bo wszystko piękne, zielone,

pachnące,

można już boso skakać po łące.

Kategoria: klasa II

I miejsce

Julia Peplińska

Sówka”

Przyleciała sówka,

sówka mądra główka.

Duże oczy miała,

bo nocą jedzenia szukała.

Z koleżanką rozmawiają,

a ich mowę

inne ptaki znają.

Kategoria: klasa III a

I miejsce

Magda Patelczyk

Dziewczynka”

Była sobie raz dziewczynka:

mała, skromna i nieśmiała.

Choć na lekcji uważała

to ze strachu się nie zgłaszała

I choć nawet umiała,

to trema ją zżerała.

Lecz pewnego dnia

to ona na podium stanie.

Kategoria: klasa III b

I miejsce

Janek Labuda

Piłka nożna”

Piłka nożna to najlepszy sport,

kto w nią nie gra ten robi błąd.

Ja ją lubię, choć czasami

piłka plącze mi się pod nogami.

Kiwam, biegam, gole strzelam

i puchary złote zbieram

Więc zapraszam do gry panowie.

Sport to zdrowie, każdy wam to powie.

Wyróżnienia

Bartłomiej Mejer

W lesie”

W lesie się pięknie echo niesie,

Słowiki śpiewają, a sowy hukają.

Mamo chodźmy do lasu!

Spędźmy razem trochę czasu.

Roksana Lejk

Warzywa”

Warzywa każdy z nas zna,

lubimy je i jemy każdego dnia.

Marchewka swym smakiem nas kusi,

więc każdy ją jeść musi.

Szczypiorku worek najlepszy

jest we wtorek.

A kapusta głowa pusta.

Zielony smaczny groch,

powinno się jeść przez cały rok.

Ziemniaki choć rosną w ziemi,

smaczne są i tego nic nie zmieni.

Kto warzywa jada, ten siłą włada.

Każdy z nas to powie-

Warzywa takie to samo zdrowie.

Wojtek Lejk

Przyroda”

Przyroda jest zawsze ciekawa

O każdej porze roku

Przyroda lubi każdą porę roku

Kiedy jarzębina dojrzewa

Zaczynają się żniwa

Liście spadają z drzewa

To znak że jesień się zaczęła

A z nią dużo pracy w polu jest

Gdy słoneczko świeci

I nie ma żadnej strasznej chmurki.

Weronika Niklas

„Młodsza siostra”

Młodsza siostra

To taka kobieta,

Która przeszkadza w lekcji.

Czasami nie słucha, a nawet jest głucha.

Jak ktoś do niej mówi

To ona nie odpowiada.

Czasami bawię się z nią.

I chodzę z nią na spacery.

Na lody i też na rowery.

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ 2013

Dnia 31.01.2013r. odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Do testu wiedzy przystąpiło 7 uczniów z gimnazjum i 6 uczniów ze szkoły podstawowej. Etap gminny odbędzie się 28 lutego o godz. 10.00 w siedzibie Straży Pożarnej w Sierakowicach.

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

MIEJSCE

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

I

Julia Gańska (kl. VI)

Elżbieta Lejk(kl. IIIgim)

II

Maciej Baran(kl. VI)

Piotr Bulczak (kl. IIIgim)

III

Marta Klebba(kl. VI)

Paulina Mielewczyk(kl. IBgim)

 

 

Rekrutacja do XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

 

Rozpoczęła się rekrutacja do XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży! Tegorocznym tematem jest „Lokalny ekorozwój”.  Proces rejestracyjny prowadzony będzie na platformie XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

 


Posiedzenie XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży odbędzie się 1 czerwca 2013 roku w gmachu Sejmu w Warszawie. Tegorocznym tematem przewodnim sesji jest „Lokalny ekorozwój”. Do udziału zachęcamy wszystkich, którzy już działają, jak i tych, którzy są zainteresowani działaniem w swoim lokalnym środowisku i dyskutowaniem o roli ekorozwoju.

Chcemy, żeby Wasze doświadczenia w działaniu stały się podstawą do dyskusji podczas posiedzeń komisji problemowych, seminariów i posiedzenia Sejmu 1 czerwca 2013 roku.

Zadaniem uczestników i uczestniczek będzie przeprowadzenie w swoich szkołach, miejscowościach debaty dotyczącej dotychczasowej aktywności i możliwości działania młodzieży w zakresie lokalnego ekorozwoju.

Na podstawie oceny prac dwuosobowych zespołów uczniowskich zostanie wyłonionych 460 młodzieżowych posłanek i posłów, którzy spotkają się 1 czerwca, żeby rozmawiać o roli młodzieży i ich wpływie na lokalny ekorozwój. Wcześniej 52 z nich na spotkaniu komisji problemowej opracuje podstawę do dyskusji - projekt uchwały.

Pozostali posłowie i posłanki będą mogli konsultować projekt uchwały w internecie;
 wezmą również udział w seminariach (31go maja). 

 

Harmonogram XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

20 luty 2013 rok 

ogłoszenie rekrutacji do XIX sesji

20 luty - 22 marca 2013 rok  

rejestracja zespołów uczniowskich na platformie SDiM

20 luty - 4 kwietnia 2013 rok 

czas na przeprowadzenie debaty i umieszczenie formularza relacji z debaty na platformie SDiM

4 kwietnia 2013 rok godz. 17:00 

termin opublikowania relacji z przeprowadzonej debaty na platformie SDiM (formularza relacji z debaty i plików dokumentujących debatę)

5 - 17 kwietnia 2013 rok

ocena prac konkursowych

22 kwietnia 2013 rok

ogłoszenie listy posłów i posłanek na stronach internetowych partnerów

11 - 12 maja 2013 rok

spotkanie komisji sejmowej (najlepszy zespół uczniowski z każdego województwa i 10 najlepszych w skali całego kraju)

31 maja 2013 rok

seminaria dla posłów i posłanek (wszystkie zakwalifikowane zespoły z list posłów i posłanek)

1 czerwca 2013 rok

XIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

 


Zapoznaj się z
Regulaminem wyłaniania uczestników i uczestniczek XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Więcej informacji znajdziesz na stronie Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Bartłomiej Leszk

 

 

Kuratoryjny konkurs z Historii

Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych, które odbyły się 5 listopada 2012r. i sprawdzeniu prac ogłoszono wyniki etapu rejonowego do którego zakwalifikowało się dwoje uczniów z klasy trzeciej Gimnazjum Adriana Neumiler oraz Piotr Bulczak. Drugi etap konkursu odbędzie się 25 stycznia 2013r. w Kartuzach.

III Edycja Konkursu Młody Nobel!

  Myślą przewodnią konkursu jest popularyzacja nauk ścisłych oraz świetna zabawa. W tym roku indywidualni uczniowie muszą nagrać film trwający maksymalnie 3 minuty. W tym czasie należy udowodnić, że nauki ścisłe mogą być pasjonujące.

 Zgłoszony w ramach Konkursu materiał musi być stworzony w/g jednego z poniżej podanych tematów, wynikających z projektów realizowanych w ramach Akcji Młody Nobel:

a) Sylwetka naukowca/odkrywcy

Film może przedstawiać postać wybranego naukowca lub odkrywcy, jego osiągnięcia, konkretne odkrycie w postaci doświadczenia, eksperymentu , etc.

b) Wielkie odkrycie/wynalazek

Film może przybliżać odkrycie lub wynalazek który ułatwił codzienne życie lub zrewolucjonizował świat, etc.

c) Własne inspiracje

Film może przedstawiać naukę oczami dziecka, własne fascynacje, eksperymenty, naukę w życiu codziennym etc.

Na najlepszych Młodych Nobli czekają: tablet, aparat cyfrowy i konsola PSP.

Więcej informacji na stronie : http://www.konkursmlodynobel.pl

Zgłoszenia należy kierować do pana Bartłomieja Leszk

Termin zgłaszania filmów mija 9 listopada 2012.


Kuratoryjny konkurs z historii 2012/2013

Po raz kolejny w naszej szkole organizowany jest konkurs kuratoryjny z historii, który podzielony jest na trzy etapy:

- szkolny

- rejonowy

- wojewódzki

Pierwszy etap odbędzie się 05 listopada 2012r. ok. godziny 14:00

Zgłoszenia należy kierować do pana Bartłomieja Leszk

 

Rok szkolny 2011/2012

 

Podsumowanie szkolnej akcji ,,Bateriom – Stop’’

Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej dbając o najbliższe środowisko naturalne w bieżącym roku szkolnym podjęli zmagania nad zbiórką baterii. Celem szkolnego konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz uświadomienie rangi problemu, jakim są odpady niebezpieczne w skali domu, szkoły oraz zachęcanie innych do współpracy.

Oto rezultaty jakie osiągnęli:

Szkoła Podstawowa – 16,2 kg

Gimnazjum – 9,9 kg

Biorąc pod uwagę zaangażowanie poszczególnych uczniów największą ilość baterii zgromadzili: Szkoła Podstawowa - Magdalena Tutkowska (4,8kg) oraz Marcin Lipkowski (4kg), Gimnazjum – Agnieszka Ziegert (5kg). Uczniowie ci zdobyli wyróżnienie i na szkolnym apelu otrzymali nagrody książkowe oraz podziękowania za włącznie się do akcji.

SZKOŁA PODSTAWOWA

ŁĄCZNA ILOŚĆ ZEBRANA W ROKU SZKOLNYM

GIMNAZJUM

ŁĄCZNA ILOŚĆ ZEBRANA W ROKU SZKOLNYM

KL.IV

KL.V

KL.VI

KL.I

KL.II

KL.III

9,5 KG

6,7 KG

-------------

0,8 KG

7,6 KG

1,5 KG

Osoby zaangażowane w akcję:

Osoby zaangażowane w akcję:


Marcin Lipkowski – 4kg


Monika Keller – 2,7 kg


klasa – 2,8 kg


Magdalena Tutkowska

4,8 kg


Zuzanna Czaja – 1,3 kg


Agata Jaskulska – 0,6 kg-------------


Aleksandra Woźniak – o,8 kg


Agnieszka Ziegert – 5 kg


Patryk Browarczyk

1,2 kg


Kamila Brzeska

1 kg


Dawid Okroj

0,4 kg


Paulina Ciegert

0,6 kg


Malwina Mielewczyk – 0,6 kg


Klaudia Dworak – 0,3 kg

Dziękujemy za zaangażowanie i liczymy na Was w przyszłym roku szkolnym!

X Wojewódzkiego Konkursu ,,Poznajmy las’’

Dnia 30.04.2012r. gimnazjaliści wzięli udział w eliminacjach szkolnych Wojewódzkiego Konkurs ,,Poznajmy las’’ pod hasłem ,,Ekosystem lasu’’. Uczniowie otrzymali zagadnienia i źródła, z którym mogą korzystać przygotowując się do poszczególnych etapów.

Celem konkursu jest:

- wskazanie żywych i nieożywionych elementów ekosystemu leśnego oraz wzajemnych zależności;

- wskazanie funkcji i zagrożeń lasu;

- znajomość form ochrony przyrody;

- rozwijanie wrażliwości na piękno i bogactwo lasów;

- kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej.


Do kolejnego etapu zakwalifikowały się uczennice klasy II Adriana Neumiler i Ewelina Pawelczyk , z klasy III Malwina Mielewczyk. Uczennice reprezentowały szkołę w kolejnym etapie konkursu, który odbył się 22.05.2012r. w Gimnazjum im. Adama Loreta w Łęczycach. Do zmagań konkursowych przystąpiło 58 uczniów z 20 gimnazjów województwa pomorskiego. Podczas prac komisji konkursowej, uczniowie wraz z opiekunami udali się na zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej, które poprowadzili leśnicy.

Uczennica Ewelina Pawelczyk zdobyła 7 miejsce w konkursie, Adriana Neumiler i Malwina Mielewczyk znalazły się w 2 dziesiątce. Dodatkowo warto dodać, że uczennica Adriana Neumiler reprezentowała naszą szkołę w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym w Żukowie w etapie rejonowym.

Nasze ekologiczne faworytki

 

Zdobyte miejsca są zapewne mobilizacją do uczestnictwa w konkursie w najbliższym roku szkolnym oraz dowodem na to, że tematyka leśna jest bliska naszej młodzieży.

Gratuluję zwyciężczyniom i życzę dalszych sukcesów w kolejnych

ekologicznych zmaganiach.

W tym roku szkolnym pani dyrektor Hanna Subkowska Wójcik wraz z Samorządem Uczniowskim po raz pierwszy ogłosiła konkurs na najładniejszą salę lekcyjną. Wychowawcy wraz z uczniami dołożyli wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zagospodarować swoje klasy. Rozstrzygniecie miało miejsce dnia 13 czerwca kolejno zajęte miejsca:

- w kategorii I-III Szkoła Podstawowa pierwsze miejsce zajęła klasa p. Urszuli Baska - kl. II A

- w kategorii IV-VI Szkoła Podstawowa pierwsze miejsce zajęła klasa p. Renaty Gojtowskiej - kl. VI

- w kategorii I-III Gimnazjum pierwsze miejsce klasa p. Krystyny Borek – kl. III

Nagrodą za półroczną pracę w upiększaniu swoich klas były słodkie upominki.

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Dnia 7 marca odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, w którym wzięło udział 14 uczniów (7 z klasy IIb i 7 z klasy III).

Mistrzem ortografii z klasy II został Jakub Jeliński, II miejsce zajęła Weronika Pestka, III miejsce Roksana Lejk.

Natomiast z klasy trzeciej I miejsce zajęła Natalia Klebba, II miejsce Patrycja Lubotzka ,III miejsce Martyna Hapka.

Uczennice Natalia Klebba i Patrycja Lubotzka 27 marca reprezentowały naszą szkołę w gminnym etapie konkursu ortograficznego dla klas III „Mistrz Ortograficznej Korridy 2012”.

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej klas I - III

W konkursie udział wzięły 22 osoby ze wszystkich klas nauczania zintegrowanego. Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze klasyki polskiej. Dwie najlepsze osoby zakwalifikowały się do Gminnego Konkursu Recytorskiego w Sierakowicach.

 1. Natalia Klebba – kl. III

Martyna Hapka kl. III

 1. Katarzyna Lipkowska – kl. I

 2. Weronika Pestka kl. IIb

Nikola Weber – kl. III

Patrycja Lubotzka – kl. III

Łukasz Lubotzki kl. IIb

Kacper Smentoch – kl. III

Wyróżnienia:

Jakub Jeliński kl. IIb

Żaklina Zblewska – kl. III

Daria Jelińska kl. IIb

Julia Krefta – kl. III

Julia Krause kl. IIa

Wiktor Maszota – kl. III

Joanna Baran – kl. III

I miejsce

 

II miejsce

 

III miejsce

    

wyróżnienia

 

 

Konkurs Wiedzy o regionie

W niu 24. Lutego 2011r. w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej odbyły się eliminacje szkolne XI Konkursu Wiedzy o Regionie.

Gimnazjum:

 1. Edyta Toruńczak

 2. Agata Czaja

 3. Paulina Ciegert

Szkoła podstawowa:

 1. Patrycja Stankowska

 2. Wioletta Czaja

 3. Klaudia Szczypior

 4. Rozalia Wenta

 5. Julia Gańska

Na etapie gminnym tego konkursu 2 marca 2012 roku laureatkami konkursu zostały uczennice klasy:

- III gimnazjum – Edyta Toruńczak – I miejsce, Agata Czaja – II miejsce

- VI SP – Patrycja Stankowska I miejsce, Wioletta Czaja - wyróżnienie

Nagrody wręczyli uczniom przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego oddział w Sierakowicach.

   

Konkurs języka niemieckiego rok szkolny 2011/2012

Dnia 25.11. 2011 roku odbył się w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej konkurs języka niemieckiego X EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW organizowany przez PSNJN .

W I szkolnym etapie konkursu brało udział 9 uczniów klas I-III gimnazjum.

Uczniowie rozwiązywali 45 minutowy test (od 10.45 – 11.30), przesłany drogą elektroniczną. Za test można było uzyskać 50 punktów.

Laureaci etapu szkolnego:

Edyta Toruńczak (20p.)

Agnieszka Ziegert (17,5)

Elżbieta Lejk (13p.)

Skład komisji: Sabina Wiśniewska, Anna Mrozewska

Do etapu rejonowego uczniowie nie zakwalifikowali się. Konkurs ma za zadanie zachęcać uczniów do rozwijania kompetencji językowych i do pogłębiania zainteresowań dotyczących realiów krajów niemieckojęzycznych.

Konkurs plastyczny

Sklep anty-alergiczny.pl zorganizował konkurs rysunkowy dla dzieci – uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Uczestnicy przygotowali prace plastyczne o tematyce:

„Panda Wanda – mała czyścioszka". Przy pomocy jakich kosmetyków i środków czystości mała panda Wanda dba o swoją higienę i czystość w swoim małym domku”.

Klasa II b wysłała dwie prace: Roksany Lejk i Darii Jelińskiej

Wszystkie przesłane prace zostały wyróżnione - szczegóły na stronie internetowej sklepu.

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

I- miejsce- Monika Bulczak, Bartosz Wójcik

II- miejsce – Adriana Neumiler

III – miejsce – autor nieznany?

Wyróżnienia:

Elżbieta Lejk

Magdalena Bigus

Bartłomiej Ciegert

WYNIKI KONKURSU KURATORYJNEGO Z HISTORII – etap szkolny

 1. Bartosz Wójcik – 50/58

 2. Adriana Neumiler – 24/58

 3. Edyta Toruńczak – 19/58

 4. Łukasz Klebba – 18/58

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

W roku szkolnym 2011/2012 Centrum Edukacji Obywatelskiej po raz dziewiąty organizuje – na zlecenie Kuratora Oświaty – tematyczny Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej, w którym mogą wziąć udział gimnazjaliści z trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego.

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej obejmuje trzy stopnie. W ich trakcie uczniowie rozwiązują testy, przygotowują projekt i rozwiązują zadania analityczne i problemowe.

Co daje udział w Konkursie?

 1. Preferencyjne punkty dla uczniów: za sukces w Konkursie, uczestnicy otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

 2. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego: testy wypełniane podczas KWOiE będą miały formę podobną do części z historii i WOS egzaminu po gimnazjum.

 3. Rozwój umiejętności w ponadprogramowym zakresie: w ramach Konkursu uczestnicy samodzielnie przygotowują projekt badawczy lub projekt rozwiązania problemu społecznego. Projekty przygotowane na poprzednie edycje Konkursu były kompleksowymi opracowaniami, które z powodzeniem mogły być wykorzystane przez zainteresowane instytucje.

Zachęcam do zapoznania się z informatorem Konkursu dostępnym na stronie KWOiE dla województwa pomorskiego: http://www.ceo.org.pl/pl/koss/kwoie/pomorskie.

5 stycznia 2012 r. (czwartek) - Stopień szkolny (godzina 9:00) Rozwiązywanie testu stopnia szkolnego trwa 90 minut. Aby zostać zakwalifikowanym do stopnia ponadszkolnego należy uzyskać nie mniej niż 60% punktów.


Stopień szkolny KWOiE składa się z testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności wymagane w podstawie programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie, w tym w szczególności wiadomości zawarte w lekturach zalecanych ujętych w Regulaminie Konkursu oraz wiadomości dotyczące bieżących wydarzeń. Test składa się

z zadań otwartych i zamkniętych.

Bartłomiej Leszk


Kuratoryjny konkurs z historii

Celem konkursu jest rozwinięcie wśród uczniów gimnazjum zainteresowań i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności historycznych przewidzianych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Eliminacje są trzystopniowe:

- eliminacje szkolne – 09.11.2011

- eliminacje rejonowe 27.01.2012

- eliminacje wojewódzkie 05.03.2012

Etap szkolny nie może przekroczyć 90 min.

Bartłomiej Leszk

Szkolny konkurs fotograficzny dla Gimnazjum


Celem konkursu jest rozwijanie pasji fotografowania u młodzieży. Tematyka prac jest dowolna. Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie.

Prace będzie oceniać komisja w składzie:

- Iwona Koszałka-Arent

- Ewelina Wejer

- Bartłomiej Leszk

Pracę należy oddać do 05.11.2012 do pana Bartłomieja Leszk

 

Wszystkich chętnych uczniów z klas IV – VI Szkoły Podstawowej zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – muzycznym pt. Przygoda kropelki wody. Termin składania prac to 17.10.2011r. Bliższe informacje można uzyskać u p. Eweliny Wejer. CZEKAJĄ BARDZO ATRAKCYJNE NAGRODY.

Ewelina Wejer

Rok szkolny 2010/2011

 

Majówka z Józefem Wybickim – 2011r. ”

VII Rajd i konkurs „Majówka z generałem Józefem Wybickim” - po raz kolejny organizowana jest rajd. W konkursie uczestniczą szkolne zespoły 3-osobowe z opiekunem. Uczestnicy pokonują jedną z dwóch przygotowanych tras:

- rowerowa 25 km

- piesza 15 km

04.05.2011r. odbędzie się etap szkolny konkursu. Zgłoszenia do pana Bartłomieja Leszk.

ZAPRASZAMY

Kuratoryjny konkurs z historii.

Bartosz Wójcik uczeń Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej, po II etapie zakwalifikował się do III stopnia. Tym samym został finalistą konkursu przedmiotowego z historii uzyskując 53 punkty.

Na zdjęciu uczniowie kl. II SP , którzy wzięli udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem  „Powódź, Pożar, Dniem  czy Nocą – Straż Przychodzi Ci  z pomocą".

 

Klasowy Konkurs  Recytatorski  w kl. II SP

16 lutego 2011roku w klasie II  odbył się Klasowy Konkurs Recytatorski  .

W konkursie wzięło  udział 13 uczniów.   Uczniowie  recytowali wybrane przez siebie wiersze klasyki polskiej.

Najlepsi zakwalifikowali się do Szkolnego Konkursu Recytorskiego .

 Byli to; Natalia Klebba,  Żaklina  Zblewska , Julia Krefta, Kacper Smentoch, Dawid Koszałka, Joanna Baran .

Życzymy im powodzenia!!!

   

 

XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Zadaniem tegorocznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży jest stworzenie projektu na temat: Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej. Zadaniem uczniów będzie przedstawienie pomysłów na lokalne działania społeczne i wolontarystyczne i ich rozpropagowanie w swoich szkołach i miejscowościach. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się dwuosobowe zespoły uczniów. Więcej informacji na stronie www.ceo.org.pl/portal/sejmmlodziezy i u pana Bartłomieja Leszk.

 

W dniu 03. lutego 2011r. w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej odbyły się eliminacje szkolne IX Konkursu Wiedzy o Regionie.

Do etapu gminnego przeprowadzanego przez Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie oddział w Sierakowicach zakwalifikowały się następujące osoby:

Gimnazjum:

1. Monika Myszk

2. Alicja Bulczak

3.Paulina Bobrowska

4. Karol Sieniek

Szkoła podstawowa:

1. Natalia Bladowska

2. Karolina Szczypior

3.Patrycja Stankowska

4. Klaudia Szczypior

Na etapie gminnym tego konkursu 4 lutego 2011roku laureatką I miejsca w kategorii uczniów gimnazjum została uczennica klasy III gimnazjum – Alicja Bulczak

 

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów Gimnazjum

            Po przeprowadzeniu etapu szkolnego wyłoniono zwycięzcę Bartosza Wójcika, który zakwalifikował się do kolejnego etapu konkursu. Próg przejścia do II etapu wynosił 75%. Zgodnie z regulaminem, warunkiem udziału w II etapie Konkursu było dostarczenie w dniu II etapu projektu/pracy badawczej w wersji drukowanej i elektronicznej.

Łącznie, w 5 województwach, do II etapu KWOiE przeszło 388 osób ze 156 szkół,  w II etapie KWOiE weźmie udział po 194 przedstawicieli i przedstawicielek każdej z płci.

Bartłomiej Leszk

 

KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/20111 – ETAP WOJEWÓDZKI

05.01.2011r. przeprowadzono eliminacje rejonowe z konkursu historycznego organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Tego dnia w Gimnazjum nr 1 w Kartuzach uczniowie z powiatu kartuskiego pisali test. Po ogłoszeniu wyników do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Bartosz Wójcik z klasy II gimnazjum. Etap wojewódzki odbędzie się w Gdańsku 15.03.2011r. o godz. 10:00.

                                                                                                      Bartłomiej Leszk

 

Konkurs Wiedzy O Fryderyku Chopinie

Dnia 17 grudnia obył się Konkurs Wiedzy O Fryderyku Chopinie. Do pojedynku przystąpiło 17 osób (16 z klas I-III gimnazjum i jedna odważna dziewczyna ze szkoły podstawowej).

Laureaci:

I miejsce

 BULCZAK ALICJA

II miejsce 

 NEUMILER ADRIANNA

III miejsce 

BRZESKA DOMINIKA

 LEJK PAULINA

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

PUNKTY

MIEJSCE

      1.    

Bigus Magdalena

I

23.5

VI

    2.

Bladowska Natalia

VI

23

VII

     3.  

Brzeska Dominika

III

27.5

III

    4.

Brzeska Kamila

I

22

IX

    5.

Bulczak Alicja

III

28.5

I

     6. 

Czaja Agata

II

20.5

XI

    7.

Lejk Elżbieta

I

22

IX

    8.  

Lejk Łukasz

I

21.5

X

      9.    

Lejk Paulina

III

27.5

III

    10.  

Neumiler Adrianna

I

28

II

     11.  

Patelczyk Aleksandra

III

22.5

VIII

     12.  

Pestka Sylwia

III

25

IV

     13.  

Pwelczyk Ewelina

I

24

V

     14.  

Wenta Karol

I

20

XII

     15.  

Wenta Robert

I

20

XII

     16.  

Zakrzewski Mateusz

I

17

XIV

     17.  

Ziegiert Agnieszka

I

18

XIII

 

 

IX Dyktando Kaszubskie

Dnia 6.11.2010r. w Bytowie odbyło się IX Dyktando Kaszubskie organizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Naszą szkołę reprezentowały:

uczennice szkoły podstawowej: Natalia Bladowska, Iwona Tutkowska,

uczniowie gimnazjum: Karol Sieniek, Agata Czaja, Edyta Toruńczak

 Mimo, że nie udało nam się zdobyć tytułu Mistrza Kaszubskiej Ortografii nabraliśmy wiele doświadczenia i spróbujemy swoich sił w tej dziedzinie w przyszłym roku na dyktandzie w Gdańsku. W czasie pobytu w Bytowie zwiedziliśmy również piękny zamek krzyżacki i muzeum Zachodnio – Kaszubskie. Atrakcją dla uczestników dyktanda było spotkanie z Danutą Stenka i Maciejem Miecznikowskim wywodzącymi się z Kaszub.

Celem konkursu było podnoszenie rangi języka kaszubskiego jako standardowego, mierzalnego, wdrażanie zasad pisowni, propagowanie formy pisemnej języka kaszubskiego oraz popularyzacja twórczości Jana Karnowskiego.

   

 

Konkurs przedmiotowy języka niemieckiego organizowany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty

             Dnia 03.11. 2010 roku odbył się w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej etap szkolny konkursu języka niemieckiego dla uczniów gimnazjum. W I etapie konkursu uczestnicy rozwiązywali godzinny test przesłany drogą elektroniczną. W konkursie brało udział 8 uczniów:

 1. Agata Czaja ,Adrian Bulczak– 27p.
 2. Edyta Toruńczak – 25p.
 3. Malwina Mielewczyk -24p.
 4. Sabina Stromska -22p.
 5. Paulina Ciegert, Łukasz Klebba -21p.
 6. Paweł Grzenkowitz -19p.

 Skład komisji: Sabina Wiśniewska, Anna Mrozewska.

Do etapu rejonowego zakwalifikowały się 3 osoby (laureaci I i II miejsca) odbędzie się on 13.01.2011r. w Gimnazjum nr.2 w Kościerzynie. Nagrody upominki ufundowane przez Wydawnictwo WSiP wręczono na apelu szkolnym 22.12.2010r. Konkurs ma za zadanie zachęcać uczniów do rozwijania kompetencji językowych i do pogłębiania zainteresowań dotyczących realiów krajów niemieckojęzycznych.

 

KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/20111

            15 listopada 2010r. przeprowadzono kuratoryjny konkurs z historii. Udział wzięło dwudziestu

gimnazjalistów. Po sprawdzeniu prac i ogłoszeniu wyników do etapu rejonowego zakwalifikowali się:

 - Bartosz Wójcik (II gimnazjum)

 - Aleksandra Patelczyk (III gimnazjum) 

            Eliminacje drugiego stopnia (etap rejonowy) odbędzie się 05 stycznia 2011r. w Kartuzach.

                                                                                                                      Bartłomiej Leszk

 

JESIENNY konkurs  historyczny

       Zapraszamy uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie historyczno - marynistycznym, w którym do zdobycia są 3 książki pt. "Ostateczna bitwa" ufundowane przez Wydawnictwo Rebis.

      Konkurs Organizowany jest przez witrynę internetowy Okręty Podwodne Świata (www.ops.mil.pl) oraz Wydawnictwo Rebis (www.rebis.com.pl).

      Aby zabrać udział w konkursie należy odpowiedzieć na 3 pytania konkursowe umieszczone na stronie internetowej www.ops.mil.pl.

      Wśród tych, którzy odpowiedzi poprawnie na wszystkie pytania, rozlosujemy wspomniane nagrody.      

                                                           Bartłomiej Leszk

 

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów Gimnazjum

            Po raz kolejny w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej organizowany jest konkurs z wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej przeznaczony dla uczniów gimnazjum. Konkurs podzielono na trzy etapy:

 •  etap szkolny

 • ponadszkolny

 • wojewódzki

            Uczniów zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do pana Bartłomieja Leszk. Etap szkolny przeprowadzony będzie  7 stycznia 2011 roku. Więcej informacji na stronie: www.ceo.org.pl.

                                                                                                          Bartłomiej Leszk

 

KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wojewódzki konkurs z historii składa się z trzech stopni:

 • eliminacje szkolne 15 listopada 2010r.

 • eliminacje rejonowe 05 stycznia 2011r.

 • eliminacje wojewódzkie 15 marca 2011r.

            Eliminacje pierwszego stopnia (etap szkolny) polegać będzie na rozwiązaniu przez uczniów testu z historii. Czas trwania eliminacji nie może przekroczyć 90 min.

            Wszyscy chętni gimnazjaliści muszą zgłosić się do pana Bartłomieja Leszk.

  

JESIENNY FILMOWY KONKURS „POZYTYWNIE NAKRECENI”

Zadaniem uczestników konkursu jest nakręcenie krótkiego filmu (max. 3min.) z życia klasy, grupy przyjaciół, uczestników świetlic szkolnych. Myślą przewodnią konkursu jest propagowanie pozytywnych postaw wśród rówieśników. Filmy powinny dotyczy ciekawych wydarzeń, zachowań, niebanalnych spotkań. Można zarejstrowac spontaniczną zabawę, spektakl teatralny, skecz. Konkurs jest naprawdę prosty! Nagrodą jest np. Zielona szkoła w Berlinie i wizyta na Tropical Island!  Więcej informacji u pana Bartłomieja Leszk.

 

 

Konkurs „Poznawaj Polskę”

         Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów, przeprowadzony jest za pośrednictwem Internetu. W dwóch pierwszych etapach uczniowie rozwiązują testy wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczą dziedzin takich jak historia, historia sztuki, literatura, przyroda, Polska współczesna itd. Laureaci otrzymają nagrody wwysokości w 1000zł.  Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www. know-poland.org

                                                                                                          Bartłomiej Leszk

 

 

Konkurs ATLAS WSI 

         Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów, (możliwe zespoły np. 5 uczniów). Zadaniem uczestników jest: zbieranie informacji o miejscowościach na podstawie rozmaitych źródeł , zredagowanie opisów, wykonanie zdjęć itd. Więcej informacji o konkursie na stronie www.atlaswsi.pl. Nagrodami są kilkudniowe pobyty w Warszawie.

                                                                                                          Bartłomiej Leszk

 

Rok szkolny 2009/2010

VI RAJD I KONKURS „MAJÓWKA Z  GENERAŁEM JÓZEFEM WYBICKIM”

czyli wyprawa po generalskie epolety

 

 

„Kto jak ja przez to przeszedł doświadczenie i w ubiegłe czasy filozoficzną myśl cofnąć umie, dziwić się nierządowi, a potem zniszczeniu Polski mniej będzie. Nasiono tych nieszczęść w tym gruncie edukacji leżało”.

                                                                                                 Józef Wybicki „Życie moje”

 

Cel:

 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez odkrywanie w historii wzorców
  i autorytetów (życie i działalność Józefa Wybickiego, jego związki z Polską i Kaszubami;

·         poznanie piękna Ziemi Kaszubskiej;

Czas:

            sobota 29 maja 2010 r.;

Miejsce:

START Będomin

META Sikorzyno

     Uczestnicy:

·         w konkursie uczestniczą szkolne zespoły 3-osobowe z opiekunem ze wszystkich typów szkół: podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne;

 • grupy pozaszkolne, osoby indywidualne
 • reprezentacje z obszaru „Kaszubskiego Pierścienia”, powiatów łowickiego, tatrzańskiego, świdnickiego i nowotarskiego oraz szkoły z terenu Polski noszące imię Józefa Wybickiego
  a także chętni z innych terenów;
 • uczestnicy spoza województwa pomorskiego mogą skorzystać z bezpłatnego noclegu z 28/29 maja w Gospodarstwie Agroturystycznym w Pażęcach (gm. Stężyca, Pażęce 95) oraz odpłatnie z 29/30 maja 2010 r.

 

Harmonogram rajdu i konkursu: 

 • szkoła może wytypować jedną reprezentację do rajdu pieszego oraz jedną do roweroweg
 •  uczestnicy pokonują jedną z dwóch przygotowanych tras:
 • uczestnicy przygotowują się do konkursu wiedzy o Józefie Wybickim na podstawie zalecanych materiałów:
  • filmu „Muzeum Hymnu Narodowego” (z płyty CD  lub VHS),
  • książki „Józef Wybicki. Konfederat. Organizator Legionów. Mąż stanu
   w dobie Napoleona. Senator Królestwa Polskiego” Władysław Zajewski, Centrum Edukacji Europejskiej, Toruń 2004, ”Mazurek Dąbrowskiego”- Dioniza Wierciechowa
  • Polskie Hymny Narodowe
  • i innych wybranych przez siebie pozycji.
 •  uczestnicy pokonują jedną z dwóch przygotowanych tras:

a)     rowerową  - około 25 km

      b)     pieszą – około 15 km

     c)     nordic walking – około 15km (trasa piesza) – indywidualnie  dla osób dorosłych oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kartuzach

 

 • ZGŁOSZENIA – należy przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2010 r. pod adresem: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Wydział Kultury i Promocji, 83-300 Kartuzy,
  ul. Gdańska 26, lub faksem: tel./fax (058) 685-40-05 wew. 500 (karta zgłoszenia  w załączeniu).

 

 • w czasie rajdu, na każdej z tras uczestnicy odpowiadają na pytania zadawane na punktach kontrolnych oraz na trasie, za które otrzymają punkty zapisywane w Karcie Rajdu oraz realizują zadania wyznaczone przez organizatorów.
 • rozstrzygnięcie konkursu na podstawie zdobytych punktów nastąpi w Dworze Rodziny Wybickich w Sikorzynie, gdzie zostaną wyłonieni laureaci „VI Rajdu i konkursu wiedzy o generale Józefie Wybickim i historii Hymnu Polskiego”.
 • laureaci otrzymują nagrody rzeczowe a wszystkie drużyny dyplomy. 
 • Epolety generalskie przyzna jury za całokształt prezentacji zespołu na trasie.
 • rozstrzygnięty zostanie konkurs o nagrodę Komandora Rajdu na najlepsza pracę wspomnieniową
 • uczestnicy konkursu będą oceniani w kilku kategoriach, przez jury powołane przez organizatorów

            I.              Uczniowie szkół podstawowych – zespołowo.

            II.             Uczniowie gimnazjów – zespołowo.

            III.            Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – zespołowo.

IV.            Pozaszkolne grupy indywidualne (dorośli – nordic walking)

 

 Postanowienia końcowe: 

 • Uczestnicy przyjeżdżają na miejsce zbiórki w Będominie na koszt placówki typującej, a grupy indywidualne na koszt własny.
 • Uczestnicy rajdu rowerowego posiadają własny sprawny sprzęt, w tym kaski ochronne.
 • Organizatorzy zapewnią uczestnikom bezpieczeństwo podczas całej imprezy. Uczestnicy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Na zakończenie majówki przewidziana jest grochówka, kiełbaski z grilla, koncert, wręczenie nagród.

 

Opiekun Bartłomiej Leszk

 

KONKURS HISTORYCZNY

„BITWA POD GRUNWALDEM  1410-2010 - rocznica 600 lat”

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum. Każdy z uczestników konkursu musi wykonać komiks (związany z tematyką bitwy pod Grunwaldem) w dowolnej formie i wielkości. Praca ma zawierać minimum siedem scen. 

NIE MOŻE TO BYĆ PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Zainteresowanych tematem zapraszamy do zgłoszenia się do opiekuna kółka historycznego Bartłomieja Leszk. Prace należy oddać do połowy kwietnia.

KONKURS

XVI SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 2010

W projekcie bierze udział zespół składający się z 2-3 osób (gimnazjaliści).

Zespół opracowuje jeden wybrany przez siebie temat, oraz przedstawia go pozostałym uczniom szkoły (forma dyskusji). Po zorganizowaniu szkolnej dyskusji, uczniowie wypisują wnioski z dyskusji, dołączając je do pracy.

Tematy:

1.     Jakie działania szkolne i lokalne są warte zrealizowania przez samorząd uczniowski- nasze pomysły i dobre praktyki.

2.     Jak zorganizować pracę samorządu, żeby włączyć w jego działania jak największą liczbę uczniów.

3.     Jak przygotować i zorganizować wybory do władz samorządu uczniowskiego, żeby były świętem demokracji w szkole.

4.     Jakie wsparcie dyrekcji, nauczycieli i innych dorosłych, jest potrzebne uczniom chcącym rozwijać samorządy w swoich szkołach. 

Cały regulamin na stronie http://edukacja.sejm.gov.pl/strona-glowna/witamy/

Materiały pomocnicze: www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy

Opiekun: Bartłomiej Leszk

POWIATOWY KONKURS

WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

 

Hasło przewodnie: „Hiszpania na czele Unii Europejskiej”

 

Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej. W konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny, które będą odpowiadały z czterech kategorii:

- geografia Hiszpanii

- kultura Hiszpanii

- Hiszpania w Unii Europejskiej

- Unia Europejska, historia integracji, instytucje i prawo unijne.

 

Osoby zainteresowane mogą się zgłosić do 5 marca 2010r.

do pana Bartłomieja Leszk.

 

 

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

 

„Kaszuby w fotokomórce”

 

Konkurs składa się z trzech odrębnych kategorii:

- architektura

- krajobraz/przyroda

- tradycje i zwyczaje

Uczestnik konkursu musi dostarczyć zdjęcia, maksymalnie trzy fotografie po jednej z każdej kategorii. Wystarczy nadesłać jedno zdjęcie w określonej kategorii. Zdjęcia bądź zdjęcie należy przesłać do 10 marca 2010r. na adres zdjęcia1@10g.pl .

Należy również opisać fotografię: tytuł zdjęcia, data i miejsce wykonania, imię i nazwisko autora, klasę i szkołę, nr telefonu i adres email szkoły, model telefonu jakim zrobiono zdjęcie.

 

UWAGA !!! zdjęcie należy zrobić telefonem komórkowym.

Więcej informacji u pana Bartłomieja Leszk. Cały regulamin na stronie

www.gimgoręczyno.eu

 

KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ

dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2009/2010

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej przeprowadzany jest w trzech stopniach:

a.       szkolnym

b.      ponadszkolnym

c.       wojewódzkim

Stopień szkolny - zostanie przeprowadzony w formie testu w dniu 7 stycznia
2010
r. (czwartek). Finaliści i laureaci konkursu  (oprócz nagród) otrzymają zaświadczenia Pomorskiego Kuratora   Oświaty oraz uzyskają dodatkowe  punkty na świadectwie. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział. Zainteresowanych konkursem prosimy o zgłaszanie się do nauczyciela Bartłomieja Leszk.

 

Rok szkolny 2008/2009

                                    Konkurs matematyczny roztrzygnięty

30 kwietnia 2009r. odbył się finał szkolnego konkursu zadaniowego „Mistrz łamigłówki matematycznej”. Wzięło w nim udział 12 uczestników. Finał polegał na rozwiązaniu trzynastu  dodatkowych zadań.

Suma zdobytych punktów w konkursie i w finale zdecydowała, że  Mistrzem Łamigłówki Matematycznej klasy czwartej został Karol Ziegiert, klasy piątej – Ewelina Pawelczyk  i klasy szóstej – Anna Dobek.

                                    GMINNY KONKURS WIEDZY O REGIONIE

Dnia 27.02 2009 roku odbył się VI gminny konkurs „Wiedzy o Regionie”, którego celem jest motywowanie dzieci i młodzieży do wzbogacenia wiedzy o Pomorzu i Kaszubach.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 26.03.2009r .

W kategorii uczniów gimnazjum wyróżnienie zdobyła uczennica – Irena Miszk. Nagrody za udział w konkursie przekazało Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie.

                                    Szkolny Konkurs Recytatorski klas 0 - III

24 lutego 2009 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas 0 - III, w którym brało udział 18 uczestników.

Kategorii klas I - III

                                 I miejsce  Monika Keller

                                II  miejsce Martyna Krefta

III miejsce Wioleta Czaja, Wiktoria Kostra, Dawid Wenta

                               IV miejsce Maciej Baran, Patrycja Stankowska

Wyróżnienia: Adam Wypyszewski, Tomasz Bulczak

 Kategorii kl. O

                            I miejsce  Martyna Hapka, Natalia Klebba

                 III miejsce Dawid Koszałka, Patrycja Lubotzka                                            

                

W Gminnym Konkursie Recytatorskim

W Gminnym Konkursie Recytatorskim Martyna Krefta otrzymała wyróżnienie - GRATULUJEMY!!!

                                    OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W naszej szkole 16 lutego 2009 roku odbył się szkolny etap XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Do konkursu przystąpiło 4 uczniów z gimnazjum i 5 uczniów ze szkoły podstawowej.  Do eliminacji gminnych, które odbędą się 5 marca 2009 roku o godz. 10 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach zakwalifikowały się następujące osoby : Elżbieta Lejk – kl. V Sz.P. (17/20pkt), Ewelina Pawelczyk – kl. V Sz. P. (17/20pkt.), Agnieszka Ziegert – kl. V Sz.P.(8/20pkt); Natalia Borek – kl. III Gim.(15/20pkt), mikołaj Puszczewicz – kl. III Gim.(13/20pkt), Szymon Garncarz – kl. III Gim.(9/20pkt).

                                   Wyniki konkursu „Wiedzy o regionie”

Wyniki konkursu „Wiedzy o regionie” – etap szkolny

w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej

organizowanego przez

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/ Sierakowice z języka kaszubskiego przeprowadzonego 30.01.2009r.

Gimnazjum:

1.     Klaudia Kuchta

2.    Tomasz Leszczyński

3.    Irena Miszk

Szkoła podstawowa:

1.    Ewelina Pawelczyk

2.    Monika Bulczak

3.    Agata Czaja

Szkolna Komisja Konkursowa:

1.    Danuta Dawidowska

2.    Sabina Wiśniewska

Eliminacje gminne odbędą się 21.02.2009r. w Sierakowicach. Powodzenia!

 

                                 VII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

Hasło przewodnie konkursu to: „Bliżej Europy” 

W lutym w dniach 16-20 odbędzie się etap szkolny.

Test szkolny będzie obejmował zakres materiału: Gospodarka Unii, Geografia Unii, Historia Unii, Instytucje Unii i prawo unijne, Sport w Unii Europejskiej.

Pytania związane z konkursem proszę kierować do pana Bartłomieja Leszk.

 

                                  KONKURS na POSŁA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY ' 2009

Uprzejmie informuje, że zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu 1 czerwca 2009 r. obradować będzie Sejm Dzieci i Młodzieży, będzie to już XV Sesja tego Sejmu.
Hasłem wiodącym tego Sejmu jest: "Młodzi wobec wydarzeń roku 1989".

Ubiegający się o mandat posła Sejmu Dzieci i Młodzieży'2009 będą pisać pracę na jeden z następujących tematów:

1.                Jak wydarzenia roku 1989 pamiętają nasze rodziny? Co wiem o pokoleniach młodzieży, która przez 70 lat działała na rzecz demokracji i niepodległości? Co my możemy zrobić dla pomyślności Polski, żeby żyło się lepiej i sprawiedliwiej nam i pokoleniom, które przyjdą po nas?

2.                Co możemy jeszcze zrobić, żeby Polska była silna i bezpieczna? W jaki sposób demokracja wpływa na umocnienie pokoju na świecie? Jak ważne są dla pokoju prawa człowieka i wzajemny szacunek? Co ja mogę zrobić dla pokoju w świecie - czy mogę cokolwiek?

3.                 Co znaczą dziś słowa Jana Pawła II, że nie ma wolności bez solidarności, kiedy myślę o Polsce, a co znaczą kiedy myślę o świecie? Czym się chwalę, a czego się wstydzę, kiedy rozmawiam o Polsce z kolegami z innych krajów - jak mogę to zmienić? Czy są Polacy za granicą, którym powinniśmy pomagać; na czym ta pomoc ma polegać?

Pytania związane z konkursem oraz same prace (do 20 lutego) proszę kierować do pana Bartłomieja Leszk.

 

Ogólnopolski Konkurs  „Wiedza Obywatelska i Ekonomiczna”.

W Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej został przeprowadzony ogólnopolski konkurs zatytułowany „Wiedza Obywatelska i Ekonomiczna”.

WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY „ZIMOWE DYKTANDO”

                

Wyniki ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego z j. niemieckiego

Wyniki ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego0"> Wyniki ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego

 języka niemieckiego „der,die,das Kenner”

 przeprowadzonego 05.12.2008r. – etap szkolny

Edycja 5 dla szkół podstawowych

 

1.    Adrian Bulczak – 50 p

 

2.    Agata Czaja – 33 p

 

3.    Ewelina Pawelczyk, Kinga Damps – 27 p

 

4.    Monika Bulczak – 25 p 

 

5.    Paweł grzenkowitz – 24p

 

6.    Łukasz Klebba, Dawid Sieniek – 22p

 

7.    Natalia Brzeska – 21 p

 

8.    Anna Dobek 19 p

 

9.    Agnieszka Ziegert – 17

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, zachęcam do pogłębiania wiedzy z tego języka, która przyda się na konkursie w przyszłym roku szkolnym.

Niestety uczestnicy nie zakwalifikowali się do etapu rejonowego (75p).

                                                                                                                                Sabina Wiśniewska

Wyniki konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego

Wyniki konkursu przedmiotowego – etap szkolny organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty z języka niemieckiego przeprowadzonego 28.11.2008r.

 

1.    Kamila Wasilewska – 35

 

2.    Barbara Lejk – 29.5

 

2. Klaudia Kuchta – 29.5

 

3.    Ewelina Mielewczyk  - 29

 

4.    Natalia Borek – 27.5

 

5.    Marzena Zaborowska – 23.5

 

6.    Irena Miszk – 21p

 

7.    Paulina Szwaba – 19

 

8.    Tomasz Leszczyński – 19

 

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, zachęcam do pogłębiania wiedzy z tego języka, która przyda się na konkursie w przyszłym roku szkolnym.

 Laureatom 1 i 2 miejsca (wytypowana 1 osoba) gratulujemy i życzymy powodzenia 29.01.2008r. na etapie rejonowym w Gimnazjum nr.2, ul. Szkolna 1, Kościerzyna

                                                                                                            Sabina Wiśniewska

                                  KONKURS MATEMATYKA Z PRZYRODĄ

Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej wzięli udział już po raz trzeci w interdyscyplinarnym konkursie dla uczniów szkół podstawowych (IV-VI) województwa pomorskiego matematyka z przyrodą. Organizatorem tego konkursu był Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. Eliminacje szkolnego etapu tegoż konkursu przeprowadzono w dniu 19 listopad 2008 roku w naszej szkole. W etapie tym uczestniczyło 15 uczniów. Najlepszymi uczennicami okazały się Agata Czaja klasy VI – uzyskując 25 pkt. oraz Anna Dobek z klasy VI, która uzyskała 20pkt. Tym samym obie uczennice zakwalifikowały się do etapu rejonowego. Etap rejonowy odbył  się 10 stycznia 2009 roku w Kartuzach.

 

                                   KONKURS GEOGRAFICZNY

Uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w ogólnopolskim konkursie geograficznym  organizowanym przez Kuratorium Oświaty. Eliminacje szkolnego etapu tegoż konkursu przeprowadzono w dniu 06 listopad 2008 roku. W etapie tym uczestniczyło 16 uczniów. Najlepszymi uczennicami okazały się Natalia Borek oraz Kamila Wasilewska z kl. III gimnazjum. Tym samym obie uczennice zakwalifikowały się do etapu rejonowego. Niestety uczennicom nie udało się dostać do etapu wojewódzkiego.

 

Laureaci konkursu w ramach ogólnopolskiej kampani „Zachowaj Trzeźwy Umysł „    

Damian Płotka

 Patrycja Brzeska

Kamila Wasilewska

Tadeusz Płotka 

Konkurs „Notatnik Przyrodnika”

Wyróżnienie w konkursie „Notatnik Przyrodnika” realizowanym w ramach kampanii Różnorodność Biologiczna Polski. Ogrody Ekologiczne otrzymuje: Ewelina Mielewczyk

Uwaga!!!  Konkurs matematyczny

Matematyka jest delikatnym kwiatem,
który rośnie nie na każdej glebie
i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.

                                                                                (Jean Fabre)

 

KONKURS DLA  KLAS  IV,  V,  VI

„MISTRZ ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNEJ”

Cele konkursu:

1.    Popularyzacja wiedzy matematycznej.

2.    Wzbogacenie słownictwa matematycznego.

3.    Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

4.    Wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem tekstów o treści matematycznej.

5.    Rozwijanie umiejętności:

·        logicznego myślenia,

·        dedukcyjnego rozumowania,

·        spostrzegawczości,

·        odkrywania reguł, prawidłowości i związków,

·        stosowania uogólnień,

·        dokonywania analizy i syntezy.

Wyniki konkursu zadaniowego

Lp.

Kod

ucznia

Ilość uzyskanych punktów w poszczególnych tygodniach.

I/ II

III /IV

V/VI

VII/VIII

IX/X

XI/XII

XIII/XIV

XV/XVI

XVII/XVIII

XIX/XX

Finał

Razem 136 p.

1.

B  1

3/10

10/11

9/10

9/10

-

-

 -

15/15 

 10/10

 7/10

18

 81

2.

B 2

4/10

2/11

4/10

2,5/10

-

-

1/10 

 3/15

 2/10

 1/10

 16

 35,5

3.

B 3

10/10

9/11

10/10

10/10

7,5/10

8,5/10

9/10 

 14/15

 10/10

 10/10

 22

 120

4.

B 4

10/10

4/11

10/10

9/10

8/10

7/10

 -

 10/15

 5/10

 9/10

 11

 83

5.

B 5

7/10

9/11

9/10

-

8/10

-

 -

 15/15

 

 9/10

 23

 90

6.

B 6

10/10

9/11

3/10

-

-

8/10

                ZREZYGNOWAŁA                                   30 

7.

B 7

6/10

6/11

3/10

10/10

6/10

-

 -

3/15 

 

 2/10

 20

 56

8.

B 8

10/10

-

6,5/10

7/10

10/10

 -

11/15

8/10 

 7/10

 12

 71,5

9.

B 9

10/10

10/10

10/10

10/10

6/10

9,5/10

 10/10

 16/16

 10/10

 10/10

 14

 115,5

10.

B10

10/10

10/10

10/10

-

8/10

10/10

 8/10

 16/16

 9/10

 8/10

 27

 118

11.

B11

5/10

4/10

-

-

-

-

              ZREZYGNOWAŁA                           9

12.

B12

10/10

8/11

9/10

6/10

1/10

-

              ZREZYGNOWAŁA                         34

13.

B13

5/10

8/10

-

-

-

 2/10

1/16

5/10 

0/10 

18 

 39

14.

B14

10/10

10/12

11/12

4,5/10

-

-

 -

3/12

8/10

 -

 23

 69,5

15.

B15

10/10

12/12

10/12

8/10

9/10

7/10

 5/10

10/12

8/10

 9/10

 21

 109