ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 58- 681 92 02   e-mail: zskamienicakrolewska@wp.pl

 

Aktualności

Kalendarium

Konkursy

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci
 

Otwarci na zmiany
 

Przydatne linki:

MEN

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Interkl@sa

Szkoła z Klasą

Jesteś

 

gościem na tej stronie.

Reklama

 

Rok szkolny 2008/2009

 

 Dziękujemy!!!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie serdecznie dziękują panu Piotrowi Gordeckiemu, który w imieniu firmy ENSTO POL SP. Z O.O. przekazał naszej szkole kompletny zestaw encyklopedyczny - 20 tomów na cele edukacyjno - wychowawcze

 Zestawy podręczników do poszczególnych klas

 

5-cio i 6-ciolatki nie kupują podręczników!!!

klasa I SP

" Kolorowa klasa", wyd. OPERON, nr dopuszczenia: 123/1/2009

klasa II SP i IIISP

"Wesoła szkoła", wyd WSiP (nowe wydanie)

klasa IVSP

 

j.polski „Przygoda z czytaniem: - podręcznik do kształcenia literackiego

„Przygoda z pisaniem” –podręcznik do kształcenia językowego

Wydawnictwo MAC- Edukacja

matematyka: Dobrowolska M, JucewiczM., Zarzycki P. – Matematyka 4. podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Seria Matematyka z plusem. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE.(134\08)

A) S. Wojtan, P. Zarzycki Zeszyt ćwiczeń. Liczby naturalne- nowa wersja.

b) S. Wojtan, P. Zarzycki Zeszyt ćwiczeń. Ułamki- nowa wersja.

c) P. Zarzycki zeszyt ćwiczeń. Figury geometryczne- nowa wersja.

d) M. Braun, K. Zarzycki Zbiór zadań. Nowa wersja

historia: Szeweluk – Wyrwa B., Surdyk – Fertach W. – Historia i społeczeństwo. Człowiek i jego cywilizacja. Dzień dobry historio. ARKA ( Nowa Era) (115\99) + ćwiczenia

przyroda: Przyroda dla klasy czwartej – M. Marko- Worłowska, F. Szlajfer podręcznik , ćwiczenia, atlas.

muzyka E Korowajczyk; „ Moja muzyka” – podręcznik i ćwiczenia – wyd. Nowa Era

religia;Zaproszeni przez Boga, Droga przymierza. Podręcznik i zeszyt ucznia klasy IV. Wydawnictwo WAM.

j. angielski : Super – Kids – Starter New” autorzy: B. Śuborowska, I. Kubrakiewicz. Wydawnictwo Macmillan.

klasa VISP

JĘZYK POLSKI

    Przygoda z czytaniem. Wypisy z literatury. Piotr Zbróg, Ewa Boksa. Wyd. Mac Edukacja

    Przygoda z pisaniem. Kształcenie językowe. Piotr Zbróg

JĘZYK NIEMIECKI

„Und so weiter” – podręcznik + ćwiczenia Wyd. Szkolne PWN (fioletowy)

HISTORIA

Wojciechowski G. –  Historia i społeczeństwo. Człowiek i jego cywilizacja. ARKA . (Nowa Era) (298/99). + ćwiczenia

Uwaga wersja rozszerzona 2 godz. Tyg.

MATEMATYKA

    Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M., Zarzycki P. – Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE. (242/01).

    Zeszyt ćwiczeń. Liczby wymierne praca zbiorowa pod redakcją  M. Dobrowolskiej.

    Demby, M. Dobrowolska, M. Jucewicz Zeszyt ćwiczeń. Wyrażenia algebraiczne.

    M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki Zeszyt ćwiczeń. Geometria.

    K. Zarzycka, P. Zarzycki Zbiór zadań.

PRZYRODA

Andrzej Czerny, Krystyna Mnich, Henryk Lach; Wyd. Nowa Era + ćwiczenia 1 i 2

MUZYKA

Moja muzyka. E. Korowajczyk Wyd. Nowa Era

RELIGIA

Drogi Przymierza. Przemienieni przez Boga. Wyd. WAM. Podręcznik + ćwiczenia

KLASA I GIMNAZJUM

Przedmiot

Tytuł i autor

Numer dopuszczenia

Język polski

Swoimi słowami. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami. Część I, Maciej Szulc, wyd. Nowa Era

Swoimi słowami. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego wraz ze szkołą pisania. Adam Brożek, wyd. Nowa Era

79/2/2009

 

 

79/1/2009

Matematyka

Podręcznik, zbiór zadań, ćwiczenia. A. Urbańczyk, W. Urbańczyk, wyd. OPERON

54/1/2009

Historia

Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum, cz.I, pod red. Stanisława Roszaka, wyd. Nowa Era

60/1/2009

Fizyka

Podręcznik dla gimnazjum, klasa I. Spotkania z fizyką. G. Francuz-Ornat, M. Nowotny-Różańska, wyd. Nowa Era

93/1/2009

Geografia

Podręcznik dla gimnazjum, kl.I, G. Chmielewska, J. Świboda, wyd. Operon

183/1/2009

Biologia

Podręcznik dla gimnazjum, J.Loritz-Dobrowolska, Z. Syrdecka, E. Szedzianis, E. Wierbiłowicz, wyd. OPERON

42/1/2009

Chemia

Ciekawa chemia, część I. Podręcznik gimnazjalny, H. Gulińska, J. Smolińska, wyd. WSiP

40/1/2009

WOS

KOSS Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej. Podręcznik i ćwiczenia, część I, pod redakcją A.Pacewicz i T. Merty, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

169/1/2009

Język niemiecki

Program nauczania j. niemieckiego w gimnazjum dla początkujących i kontynuujących naukę, Aha! Neu 1A, A. Potapowicz, K. Tkaczyk, wyd. WSiP

13/1/2009

Język angielski

Switch into English 1 – początkujący

Switch into English 2 – kontynuacja, David Spencer

43/1/2009

43/2/2009

Informatyka

bez podręcznika

 

Język kaszubski

 

Podręczniki dzieci otrzymują w szkole

 

Muzyka

Muzyka, M. Rykowska, wyd. OPERON

166/2009

Religia

W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia. Ks. Zbigniew Marek, wyd. WAM

1451/2008

Zajęcia artystyczne

nie ma podręcznika

 

Edukacja techniczna

Informacja podana będzie w październiku 2009

 

 

KLASA II GIMNAZJUM

 

Historia - Przez Wieki cz. 2, Wyd. Nowa Era, Autor: Krystyna Polacka, Maciej Przybyliński, Stanisław Roszak, Jan Wendt  + ćwiczenia do podręcznika.

 

WOS - Wiedza o społeczeństwie cz. 1, Wyd. KOSS, - wersja podstawowa,  Autor: min. Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Jacek Królikowski.(obecny podręcznik)  + Wiedza o społeczeństwie cz. 2, Wyd. KOSS, - wersja podstawowa,  Autor: min. Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Jacek Królikowski.

 

J. Polski – podręcznik „Przygoda z czytaniem” wyd. MAC Edukacja, Janusz Detka, Małgorzata Jas

 

J. Niemiecki  – podręcznik „Der, die, das neu” wyd. PWN + ćwiczenia

 

Muzyka – ta sama co w klasie I

 

Informatyka – brak podręcznika

 

Technika – ta sama co w klasie I

 

Chemia – Chemia dla gimnazjalistów Część II Krzysztof M. Pazdro, Maria Torbicka wyd. Oficyna Edukacyjna

 

Matematyka – M. Dobrowolska, Z. Bolałek, M. Jucewicz – Matematyka II podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (matematyka z plusem) – nowa wersja +/  zbiór zadań do podręcznika Wyd. Gdańskie

 

Biologia – Biologia 2 wydawnictwo Operon autorzy Jolanta Loritz - Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz + Ćwiczenia

 

Geografia - Grazyna i Waldemar Chmielewscy. Geografia do klasy
II wyd. Operon. (odkupić od IIa i IIb)

 

J. Angielski – Switch info English 1 (pierwsze miesiące)

                        Switch info English 2     Wydawnictwo: Macmillan Autor: David Spencer

 

Fizyka – Fizyka i astronomia –moduł III wyd. Nowa Era,  Mechanika Ciepło, Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

 

Religia – W drodze do Emaus, Jezus działa i zbawia podręcznik do religii dla klasy II, wyd. WAM

 

Plastyka – Beata Lewinska – Gwóźdź, Sztuka w gimnazjum.  Plastyka – podręcznik dla klasy II wyd. JUKA

 

klasa III gimnazjum

Niektóre  podręczniki można odkupić od klas III

Język polski:

→ podręcznik:  ,,Przygoda z czytaniem”, wyd. MAC Edukacja

→ ćwiczenia ,,Przygoda z pisaniem”, wyd. MAC Edukacja

Historia:

→ podręcznik ,, Przez wieki” część trzecia, wyd. Nowa Era (dawniej ROŻAK)

→ ćwiczenia  ,,Przez wieki”, wyd. Nowa Era

WOS:

→  podręcznik ,,Wiedza o społeczeństwie”, ten sam, który był w klasie II

Język niemiecki:

→ podręcznik ,, Der, die, das neu”, wyd. PWN

→ ćwiczenia ,, Der, die, das neu”, wyd. PWN

Matematyka:

→ podręcznik ,, Matematyka 3”, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – nowa wersja

→ zbiór zadań ,, Matematyka 3 ‘’, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – nowa wersja

Fizyka:

→ podręcznik ,, Fizyka i astronomia dla gimnazjum, moduł 3”, wyd. Nowa Era

→ podręcznik ,, Fizyka i astronomia dla gimnazjum, moduł 4”, wyd. Nowa Era

Chemia:

→ podręcznik: ,,Chemia dla gimnazjalistów. Część III”, wyd. Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro

Biologia:

→ podręcznik ,,Biologia  III”, wyd. OPERON (autorzy ci sami co w drugiej klasie)

→ ćwiczenia  ,,Biologia III”, wyd. OPERON

Geografia:

→ ,,Geografia dla 3 klasy gimnazjum”  wyd. OPERON - Marcin Chrabelski, Magdalena Dudaczyk( wg starej podstawy programowej)

Religia:

→ ,, W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia.” Podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum (można odkupić od III klasy gimnazjum)

Technika kontynuacja podręcznika z II klasy

Informatyka bez podręcznika.

Muzyka:

→ podręcznik ,, Świat muzyki’’  wyd. WSiP

 

 Zajęcia na przystani żeglarskiej „Wiking”

 

Dnia 17.06.2009 r. w ramach tygodnia profilaktyki uczniowie klas 0 –  III udali się na zajęcia nad jeziorem zorganizowane przez instruktora żeglarstwa pana Tadeusza Żurka.

Dzieci pływały łódkami i rowerkiem wodnym oraz poznały zasady bezpieczeństwa na wodzie. dodatkową atrakcją było ognisko z kiełbaskami.

 Piknik integracyjny

 

Dnia 16 czerwca 2009 roku klasa II i klasa 0 została zaproszona do Kamienicy Młyn przez państwa Bulczak – rodziców ucznia kl. II. Celem tej imprezy było poznanie się uczniów z dwóch klas i wspólna zabawa.

Dzieci także miały prawdziwą ucztę- kiełbaski, lody, napoje …Wszyscy bardzo dobrze się bawili.

 

Dzień Dziecka w klasach 0 - III

1 czerwca 2009 r. tradycyjnie klasy 0 – III spędzały poza terenem szkoły.

W tym roku gościliśmy na posesji P. Sabiny i Andrzeja Krefta w Kamienickim Młynie.

Na dzieci czekał przygotowany plac zabaw wyposażony w  karuzelę, huśtawki, zjeżdżalnię. W pięknym plenerze uczniowie smażyli w ognisku kiełbaski, jedli ciasta, słodycze, arbuzy i lody. Dodatkową atrakcję stanowiła loteria fantowa, do której nagrody za pośrednictwem.  P Krefta ufundowali P .Agata i Piotr Grodeccy.

Uczniowie uczestniczyli w konkursach sportowych “na wesoło”, w których każdy zawodnik otrzymywał nagrody.

Dodatkową niespodziankę przygotowała P. Marcińska – Sołtys Kamienicy Królewskiej; każde dziecko otrzymało pluszową maskotkę. Organizacji  Dnia Dziecka podjęli się rodzice uczniów klasy I: P. Wenta, P. Keller, P. Krefta, P.Płotka, , P.Treder oraz P.Sołtys, Rada Rodziców  i P. Złotogórski. Wszyscy starali się, aby dzieciom niczego nie brakowało. Szczodrość organizatorów i sponsorów przerosła możliwości konsumpcyjne milusińskich.

Wszyscy zmęczeni lecz zadowoleni uczestnicy wyprawy z żalem opuszczali gościnne progi.

W imieniu dzieci oraz nauczycieli dziękujemy!

 

 

 

 Dziękujemy!!!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej składają serdeczne podziękowanie Pani Komorowskiej za złożone dary na rzecz szkoły.

 

 

Wycieczka klas 0 - III

25 maja najmłodsi uczniowie szkoły wyruszyli na wycieczkę - kierunek północ.

Pierwszym punktem było zwiedzanie GROT MECHOWSKICH., które swoją nazwę biorą oczywiście od wsi Mechowo, która położona jest na zachód od Pucka w regionie Puszczy Darżlubskiej na Kaszubach.

 

        

 

Groty Mechowskie, zwane najkrótszą turystyczną trasą podziemną w Polsce, są pomimo krótkiego odcinka przeznaczonego dla turystów jedną z najciekawszych jaskiń w Polsce. Jest to bowiem jedyna w naszym kraju jaskinia sufozyjna. Jej największą atrakcją są wyjątkowo rzadkie na całym Niżu Europejskim, liczne podtrzymujące strop słupy, ułożone przy obu wejściach do grot. Zostały one odkryte w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku, zaś od początku dwudziestego wieku, po odrestaurowaniu ich po serii zawaleń, służą jako atrakcja turystyczna. Nazwa "groty" dotyczy nie faktu istnienia kilku połączonych ze sobą jaskiń, lecz dwóch wejść do jednej, głównej Sali. Dalsza część jaskini, obejmująca około dwudziestu kilometrów korytarzy, dostępna jest wyłącznie dla speleologów, czyli wykwalifikowanych badaczy jaskiń.

 

Następnym punktem programu była Dolina Chłapowska - rezerwat zajmujący 24,83 ha powierzchni. Spacerując malowniczą doliną można było podziwiać piękno nienaruszonej przyrody oraz unikatowe okazy fauny i flory, takie jak rokitnik, dzwonek okrągłolistny, jałowiec, żarnowiec miotlasty, zdziczałe drzewka owocowe. Na całej długości wąwozu były wytyczone ścieżki z ławeczkami, kładkami, poręczami i schodkami ułatwiającymi spacer, zaś przepiękny widok klifowego brzegu, zwieńczonego latarnią w Rozewiu, był nagrodą za trud wędrówki.

 

        

 

Po wędrówce nad morze dzieci udały sie do Rozewia , aby tam podziwiać widoki z latarni morskiej. Wysokość wieży - 32,7 m. Wysokość światła - 83,2 m n.p.m.

Od czasów średniowiecza na przylądku Rozewie stawiano światła nawigacyjne. Najstarszym dokumentem potwierdzającym istnienie rozewskiej latarni jest szwedzka mapa wydana w 1696 roku. Dzisiejsza latarnia została uruchomiona 15 listopada 1822 roku. Latarnię podwyższono też o pięć metrów ustawiając na ceglanej XVIII wiecznej, czterokondygnacyjnej wieży mającej kształt ściętego stożka, też stożkową, metalową część pomalowaną na czerwony kolor. Rosnące bukowe drzewa po latach zaczęły ponownie zasłaniać światło 24,5 metrowej latarni. Z tego powodu w 1978 roku powtórnie podwyższono ją o osiem metrów, stawiając cylindryczną, metalową część.

           

Na zakończenie były liczne atrakcje w WESOŁYM MIASTECZKU w Jastrzębiej Górze oraz spacer Promenadą Światowida.

 

             

Więcej zdjęć z wycieczki w galerii fotografii.

 

 

DZIEŃ EUROPEJSKO – KASZUBSKI

Dnia 14 maja 2009r. odbyła się prezentacja przygotowanego wcześniej przez uczniów projektu pod hasłem:

 

„Idee poruszają Europę”

 

Na początek klasy IV, V i VI przygotowały stoiska z potrawami kaszubskimi a klasy gimnazjalne stoiska reprezentujące wylosowane kraje: Grecja, Irlandia, Słowacja i Holandia.

Następnie uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali projekty „przyszłej” polskiej monety Euro oraz przygotowane potrawy kaszubskie, które można było skosztować.

Kolejnym punktem programu były scenki kabaretowe w języku kaszubskim, które zaprezentowali uczniowie gimnazjum.

Na zakończenie klasy gimnazjalne zaprezentowały poszczególne kraje europejskie oraz układy taneczne reprezentujące muzykę danego kraju.

Podczas obrad jury przeprowadzono referendum w sprawie przyjęcia przez Polskę waluty Euro, głosy oddawano do urny w kolorze niebieskim ozdobionej 12 gwiazdami.

Obchody dnia Europejsko – Kaszubskiego zakończono ogłoszeniem wyników,

wręczeniem dyplomów oraz nagród. Uczestnicy zaśpiewali wspólnie piosenkę „Kocham cię Polsko”.

Wyniki konkursów:

szkoła podstawowa – I miejsce klasa IV, V, VI (egzekwo)

gimnazjum – I miejsce klasa III gimnazjum

                     II miejsce klasa I g

                     III miejsce klasa II a i II b

 

 

WYNIKI REFERENDUM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH DNIA EUROPEJSKO – KASZUBSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

 

CZY POLSKA MA PRZYJĄĆ WALUTĘ EURO?

 

Tak – 55 głosów                                                  Nie - 74 głosy

 

Głosy nieważne – 6

 

 

 

Komisja skrutacyjna:

Bernadeta Zielinska

Ewelina Mielewczyk

 Anna Majkowska

 

 

 

 „Łowcy Przygód”

Dnia 16-17 marca 2009 roku  klasy IIa i II b wraz z wychowawcami panią Sabiną Wiśniewską i panią Dominiką Formela pojechały na tajemniczy biwak do Schroniska „Łowcy Przygód” w Porzeczu. Zajęcia integracyjne dla obu klas odbywały się w samym sercu malowniczej Doliny Paraszyńskiej,  wśród morenowych wzgórz, porośniętych lasem bukowo - sosnowym, nad rzeką Łebą.

 

                

 

Zajęcia podczas biwaku dotyczyły tematyki ekologicznej, były przeplatane elementami turystyki niekonwencjonalnej. W bogatym programie znalazły się takie atrakcje jak:

·      gry integracyjne, wśród których z pewnością należy wymienić:

ü   mafię

ü   sałatkę owocową

ü   czołgi

ü   ewolucję

ü   bombę

·       turniej łuczniczy – strzelanie do tarczy z prawdziwych łuków – okazało się, że najlepszego cela miały dziewczyny i to w dodatku noszące okulary( brawa dla Pauliny i Irenki;0).

                            

 

 

·      wspinaczka na sztucznej ścianie – gdzie wielu śmiałków - bardzo aktywnych nie koniecznie pozytywnie na lekcjach – wątpiło w swoje siły i czując lęk kapitulowało nie wykonując zadania.

 

  

·      spotkanie z psami zaprzęgowymi rasy haski – każdy dzieciak mógł przytulić się do wielkiego czworonoga, ponad to poznać hierarchię panująca w stadzie, obejrzeć sanie zaprzęgowe służące do wyścigów.

·      Wieczorem przy ognisku i kiełbaskach instruktorzy zabawiali nas pląsami i piosenkami.

  

·      W nocy kadra przygotowała grę terenową - podchody. Zabawa polegała na przedarciu się przez mroczny i tajemniczy las, w taki sposób, aby przeciwna drużyna nas nie zauważyła. Tylko nielicznym śmiałkom się udało. Należy zaznaczyć, że las był gęsty, ciemny i pełen zwierząt, duchów oraz wyimaginowanych potworów. A jak wiadomo w pojedynkę „strach ma wielkie oczy!!!”

·      Niektórzy zbytnio do serca wzięli sobie rodzaj zajęć – za co otrzymali odpowiednią ksywę –  np. KOMANDOS – na zdjęciu chłopak odziany w moro od stóp do głów.

·      Dyscyplina przez cały czas obowiązywała w obozowisku. Jeśli ktoś nie stosował się do zasad otrzymywał ciekawe zadanie nie zawsze przyjemne np. taniec godowy dżdżownic;0)… I znowu szansę wykazania się miał Komandos!

  

·      Poza przyjemnościami uczniowie zaznajomili się  z takimi  pojęciami jak bioróżnorodności, recycling czy speleolodzy – badacze jaskiń.

·      Jak widać przyjaźń i integracja rozwijała się na całego;0)

  

 

·      Po wykańczających zajęciach obie klasy cierpliwie oczekiwały na zasłużony posiłek.


 

·      Kiedy już każdy miał pełny brzuszek można było udać się na zasłużony odpoczynek.

Zabawa była fantastyczna, dzieci wróciły do domu zmęczone, ale zadowolone z mile spędzonych chwil.

 

 

 

„Prawa człowieka”

W Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej 2 kwietnia 2009 roku odbył się apel dotyczący „Praw człowieka”. Celem apelu zorganizowanego  przez Samorząd Uczniowski było zapoznanie uczniów z podstawowymi dokumentami dotyczącymi praw człowieka oraz  zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej ich praw i obowiązków wynikających ze Statutu szkoły. Uczniowie przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą praw człowieka. Prezentacja zawierała szereg znaczących informacji dotyczących organizacji rządowych jak i pozarządowych, które mają na celu dbać o to, aby prawa człowieka nie były łamane. Uczniowie w prezentacji przedstawili również przykłady łamania praw człowieka oraz możliwości gdzie można zwrócić się o pomoc. Po dyskusji dotyczącej praw uczniowskich oraz ich obowiązków zaprezentowano film „Granice władzy” przygotowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

 

Uczniowie klas I - III witają wiosnę

23 marca najmłodsi uczniowie naszej szkoły przyszli ubrani na zielono. Tego dnia odbył się TURNIEJ WIEDZY O PRZYRODZIE, w którym brały udział wszystkie dzieci. Można także było wykazać się także zręcznością. Wszyscy świetnie się bawili.

 

 

               

 

POWITANIE WIOSNY

W dniu 20 marca 2009r. w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej, Samorząd Uczniowski przygotował apel z okazji Dnia Wiosny. Młodzież i nauczyciele spędzili ten dzień na wesoło. Były skecze, uczniowie zaprezentowali z humorem swoje uczucia, jakie towarzyszą im z nastaniem wiosny. Młodzież naszej szkoły zorganizowała konkurs na „najlepszą piosenkę wiosenną” którą prezentowały wszystkie klasy. Dodatkową atrakcją naszej zabawy były występy tańca breakdance zaprezentowanego przez uczniów Technikum Agrobiznesu z Sierakowic. Wszystkie klasy brały aktywny udział w nauce tego stylu tańca. Uczestnicy bawili się znakomicie oglądając widowisko tańca „amatorów” uczniów naszej szkoły.

      

 

DZIEŃ ZAKOCHANYCH

Po przerwie zimowej w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej, Samorząd Uczniowski zorganizował „Dzień zakochanych”. Uroczystość odbyła się 23 lutego 2009r. Każda klasa była zobowiązana do przygotowania: najsłodszego serca, mody walentynkowej oraz scenki miłosnej z XXII wieku. Dodatkowo tego dnia została wybrana spośród wszystkich uczniów „najbardziej zakochana klasa”. Na koniec przedstawienia wybrano trzy pary zakochanych. Podczas pracy komisji – liczenie głosów zaprezentował się szkolny chór. Na zakończenie pani dyrektor Hanna Subkowska-Wójcik wręczyła poszczególnym klasom dyplomy i nagrody. Pierwsze miejsce przyznano klasie III gimnazjum, drugie miejsce uzyskała klasa I gimnazjum. Ostatnie miejsce na podium należało do klasy VI Szkoły Podstawowej.  

 

          

       

 BAL WALENTYNKOWO KARNAWAŁOWY I DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej, Rady Rodziców i przy ogromnym zaangażowaniu sołtysa Pani Marii Marcińskiej oraz Stowarzyszenia  na rzecz rozwoju wsi Kamienica Królewska odbył się w remizie dobroczynny bal Walentynowy. Całkowity dochód z balu przeznaczono na zorganizowanie wycieczki dla uczniów klasy III Gimnazjum. Ogromne zainteresowanie imprezą przerosło możliwości lokalowe. Niestety, tylko 100 osób wzięło udział we wspaniałej zabawie trwającej do białego rana, której akompaniował czteroosobowy zespół muzyczny. Wszystkim, dla których już pierwszego dnia zabrakło biletów obiecujemy zorganizowanie w przyszłości kolejnych zabaw. Mamy nadzieję, że na dobry nastrój miał wpływ nie tylko dobroczynny charakter balu. Uczestnicy już w trakcie jego trwania zgłaszali potrzebę organizowania podobnych imprez znacznie częściej niż do tej pory. Okazało się, że mieszkańcy Kamienicy Królewskiej nie często mają okazję spotkać się w tak licznym gronie. Wielka kultura uczestników „walentynek” ich niespożyta energia i humor skłaniają organizatorów do snucia dalszych planów związanych z życiem kulturalnym w Kamienicy Królewskiej.

 

 

17 lutego 2009 roku, ten sam zespół organizatorów zaprosił seniorów na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Spotkanie również odbyło się w Remizie OSP w Kamienicy Królewskiej. Zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Kamienicy Królewskiej, wysłuchali życzeń i podziękowań, a zamiast kwiatka otrzymali słodki podarunek. Część artystyczną przygotowały panie: Iwona Furman, Alina Treder, Danuta Zelewska, Dorota Miotk i Sabina Wiśniewska wraz z uczniami swoich klas.

W godzinach wieczornych, przy suto zastawionych stołach i wspaniałej muzyce rozpoczęła się zabawa taneczna dla naszych kochanych seniorów. Na spotkanie przybyło 90 osób z Kamienicy Królewskiej, Załakowa, Sierakowic i okolic.

Oba spotkania obyły się dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizatorów i hojności sponsorów – państwa Lejk z Załakowa, rodziców, którzy dostarczyli smakowite ciasta i przyczynili się do przygotowania uroczystości, oraz uczniów Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej. Spotkanie z okazji dnia Babci i Dziadka współfinansował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Sierakowic.

Wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie uroczystości SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

 

 

 

Zajęcia dla uczniów w czasie ferii zimowych

Dzień zajęć

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Poniedziałek 02.02.09r

9.00-10.30

Danuta Zelewska

Kl. I-III zajęcia komputerowe

Poniedz. 02.02.09r.

10.30-12.00

Małgorzata Miotk

Zajęcia matemat. podstawa

03.02.09r. wtorek

04.02.09r. środa

9.00-10.30

Dominika Formela

Zajęcia muzyczne

04.02.09r. środa

10.30-12.00

Anna Bojanowska

w-f

04.02.09r. środa

9.00-10.30

W. Winczewska

D. Zelewska

S. Wiśniwska

Testy z j. polskiego kl.VI

Kl. I-III zajęcia komputerowe

05.02.09r. czwartek

9.00-10.30

p.Dyrektor

Zajęcia komput. dla gim.

10.02.09r. wtorek

9.00-13.00

E. Wejer

S. Drywa

Geografia

Matemat. kl.III gim.

11.02.09r. środa

9.00-13.00

13.15-14.15

S. Drywa

 

S. Wiśniewska

Matemat. kl. III gim

 

J. niemiecki kl. III gim

12.11.09r. czwartek 9.00-10.30

A. Treder

D. Miotk

Plastyczne + próba na Dzień Seniora

12.02.09r. czwartek

10.30-13.30

I. Tesmer

Biologia, chemia kl. III gim.

12.02.09r. czwartek

9.00-10.30

13.02.09r. piątek

9.00-13.00

K. Borek

J. polski kl. III gim

 Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej w drugiej edycji projektu „Za rękę z Einsteinem”

 

 

 

Gimnazjum z Kamienicy Królewskiej jako jedyne z gminy Sierakowice zakwalifikowało się do II edycji projektu realizowanego przez Politechnikę Gdańską pt. „Za rękę z Einsteinem”

Realizacja projektu rozpoczyna się od 16 lutego 2009 roku, uczniowie będą korzystali z dodatkowej oferty edukacyjnym przez trzy lata do czerwca 2012 roku. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie ok. 1000 dodatkowych zajęć lekcyjnych z przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka, chemia i języki obce. Uczniowie będą uczestniczyli w wycieczkach organizowanych w ramach projektu, będą spędzali ferie zimowe na Politechnice Gdańskiej biorąc udział w zajęciach z wykładowcami i studentami Politechniki. Wykładowcy z uczelni wraz ze swoimi studentami odwiedzą również nasze Gimnazjum w Kamienicy Królewskiej organizując zajęcia doświadczalne dla wszystkich uczniów szkoły. Łączna kwota pieniędzy przeznaczona na realizację projektu to ok. 200 tysięcy złotych dla każdej ze szkół, które zakwalifikowały się do realizacji projektu. We wszystkich zajęciach i imprezach towarzyszących związanych z realizacją projektu uczniowie biorą udział bezpłatnie. Projektodawca udostępnia na potrzeby pracy z uczniami również platformę e-learningową, dzięki której uczniowie będą, korzystając z Internetu, brali udział w zajęciach na odległość. Na potrzeby realizacji projektu szkoła otrzyma również sprzęt multimedialny. Dodatkowe zajęcia w ramach projektu zostaną zrealizowane dla nauczycieli, którzy wezmą udział w warsztatach dotyczący sposobów pracy na lekcjach i wzbogacenia umiejętności i metod nauczania.

Udział szkoły w projekcie ma na celu rozwijanie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych naszych uczniów oraz pomoc w przyswajaniu wiedzy z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka czy chemia. Uczniowie w ramach dodatkowych zajęć z języków obcych mają zdobyć umiejętność porozumiewania się w tych językach. Mamy nadzieję, że udział w projekcie będzie dla nas wszystkich cennym doświadczeniem.

 

 

 Bal karnawałowy

 

 

29 stycznia 2009 roku odbyła się zabawa dla uczniów klas 0 - III. Wszyscy uczniowie przygotowali sobie na ten dzień przebranie. Stroje były przepiękne: wróżki, księżniczki, supermeni, rycerze itp. Na bal przygotowano dla każdego dziecka pączka i napój. Wszyscy świetnie się bawili.

 

              

 

 Wigilia szkolna

 

              

       

 

      

 

             

 Kaszëbë – piãkné stronë

 

Uczniowie uczący się języka kaszubskiego w ramach swoich zajęć odbyli wycieczkę do Doliny Jadwigi. Znajduje się tam gospodarstwo agroturystyczne państwa Tesmer. W czasie tych zajęć uczniowie poznali pracę rolnika, formowali z ciasta chlebowego kukle, przygotowali kluski do tradycyjnej ,, zupy brzodowej”. Następnie odbyła się biesiada z kaszubską kapelą ,,Bas”, poznaliśmy instrumenty ludowe, stroje kaszubskie oraz haft i znaczenie jego kolorów. Mistrzyni Polski w zażywaniu tabaki przedstawiła nam jej historię, technologię mielenia ale ,,zażyć” mogły tylko osoby dorosłe. W międzyczasie poznaliśmy różne pieśni, a nawet tańce. Po tańcach zaproszono nas na jazdę aerobusem, poznaliśmy widoki Doliny Jadwigi. Na postoju zjedliśmy ,,pulki z solą”, spotkaliśmy ,,Borową Ciotkę” i wysłuchaliśmy bajek. Gdy wróciliśmy czekała na nas degustacja zupy owocowej i naszych upieczonych ,,kukli”, którą popijaliśmy herbatą miętową. Na koniec narysowaliśmy list do Gwiazdora, w którym zdradziliśmy mu swoje marzenia.

 

                 

 

 Mikołaj w Kamienicy Królewskiej

6 grudnia 2008 r. zgodnie z tradycją do Kamienicy Królewskiej przyjechał Mikołaj, który zaprosił na uroczystość mikołajkową około 100 dzieci z Kamienicy Królewskiej, Załakowa i okolicznych wiosek.

Uroczystość Mikołajkowa rozpoczęła się o godzinie 13.30, słodkim poczęstunkiem przygotowanym dla dzieci i ich rodziców w Remizie Strażackiej w Kamienicy Królewskiej. W pięknie udekorowanej Sali zasiadły do stołów dzieci ubrane w różnorodne, kolorowe czapeczki przygotowane przez organizatorów.

Impreza rozpoczęła się występem dzieci z klas I-III Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej, który zachwycił zebranych wspaniałą grą aktorską. W dalszej części młoda utalentowana mieszkanka wsi zagrała na organach i nauczyła wszystkich zebranych piosenki na powitanie Świętego Mikołaja. Mikołaj przybył właśnie wtedy, kiedy dzieci śpiewały dla niego piosenkę. Wszyscy wspaniale się bawili, każde dziecko otrzymało cudowne prezenty: od pięknych pluszowych przytulanek począwszy, przez ślicznie wyposażone piórniki i przybory szkolne, a na olbrzymim worku słodyczy i owoców skończywszy.

To był naprawdę świąteczny dzień, dla wszystkich dzieci, ale i dla ich rodziców, którzy z zachwytem przyglądali się całej uroczystości.

W tym miejscu należą się ogromne podziękowania pani Krystynie Komar Komorowskiej jej przyjaciołom i rodzinie, która była pomysłodawczynią, organizatorką imprezy, oraz osobą, która zgromadziła i przygotowała (tylko w sobie wiadomy sposób), tak ogromną ilość cudownych prezentów. Wszystko to po raz kolejny w Kamienicy Królewskiej, za uśmiech naszych dzieci. W przygotowanie całości włączyli się również nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej. Szczególne uznanie dla pań: Mirelli Dobek, Iwony Furman, Grażyny Dawidowskiej, Krystyny Borek oraz uczennic gimnazjum, które wiernie pomagały Św. Mikołajowi w dzieleniu prezentów.

 Ta piękna idea, którą pielęgnuje pani Krystyna Komar Komorowska zasługuje na wielkie wyrazy wdzięczności, które pod adresem organizatorki kierują dzieci i rodzice. Była to piękna uroczystość integrująca mieszkańców i nie tylko. Dziękujemy!

                

 

 Czytanie bajek z Mikołajem

                           

 

                           

 

 Kiermasz świąteczny

                    

 

 Andrzejki

Dnia 27 listopada 2008 roku w naszej szkole odbyła się Impreza Andrzejkowa

W programie:

-dyskoteka, godzina 16.00 do 19.00

Każda klasa przygotowała wróżbę:

- klasa I gim. – lanie wosku

- klasa II a gim. – przekuwanie serduszek, na jednym imiona chłopców, a na drugim imiona dziewcząt

- klasa II b – wróżba z filiżankami, przepowiadająca przyszłość

- klasa III – wróżba z butami, przepowiadająca rychłe zamążpójście.

Klasy młodsze od 0 – III bawiły się trochę wcześniej.

 

                           

 

           

 

 KONKURS - ZNAM ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO

Dnia 14.listopada odbył się w Klukowej Hucie konkurs, który przypomniał zasługi Wielkiego Kaszuby – Aleksandra Majkowskiego, dla naszej Małej i Wielkiej Ojczyzny. Konkurs ten sprawdzał znajomość życia i twórczości tego pisarza oraz jego epopei  „Życie i przygody Remusa”. Najmłodsi uczniowie klas I- III szkoły podstawowej recytowali  fragmenty  tego dzieła.

Laureatem konkursu plastycznego ( ilustracja do  książki „Życie i przygody Remusa” została Paulina Bobrowska, która zajęła II miejsce w kategorii gimnazjum.

W konkursie wiedzy naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

·        Klaudia Kuchta – klasa II a gimnazjum

·        Irena Miszk - klasa II a gimnazjum

·        Agata Czaja – klasa VI

·        Ewelina Pawelczyk – klasa V

 

         

 

 Wycieczka uczniów kl.0 - III

 

Dnia 27 października odbyła się wycieczka uczniów kl. 0-III do Gdańska. W programie było zwiedzanie Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, oglądanie panoramy miasta z wieży. Poznanie legendy o Lwach Gdańskich. Spacer po ulicy Długiej, Mariackiej, Długim Targu, nad Motławą – rozpoznawanie głównych zabytków: pomnik Neptuna, Ratusz, Dwór Artusa, Bramy Złota i Zielona, Żuraw Gdański. Oglądanie filmu trójwymiarowego "Wyprawa na Księżyc" w kinie KREWETKA. Mimo deszczowej aury dzieci wróciły z wycieczki bardzo zadowolone.

 

 Dyskoteka

Dnia 16 października odbyła się w naszej szkole pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Podczas zabawy uczniami opiekowali się nauczyciele: D .Zalewska, S. Wiśniewska, E. Wejer oraz B. Leszk. Wszyscy się świetnie bawili.

 

„Las czeka na Was”

Uczniowie klas IV-VI oraz I-II gimnazjum. Skorzystali z zaproszenia Nadleśnictwa Kartuzy i wzięli udział w Dniach Otwartych Lasów Państwowych organizowanych w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Leśnego (Europan Forest Week). Dnia 21 października 2008r.uczniowie z nauczycielami i z opiekunem panem Andrzejem Dobek udali się na wycieczkę z leśnikiem do lasu Szkoła Podstawowa z panem Krzysztofem Sieniek poznawała tajemnice lasu wokół jeziora Lubygość, szczelinę Lechicką i bunkry partyzantów Gryfa Pomorskiego. Uczniowie gimnazjum z panem Krzysztofem  Matuszczak poznawali rezerwat „Kurze Grzędy”

 

                

 

UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA I PASOWANIA NA UCZNIA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

Dnia 21.10.2008 r. w obecności dyrekcji szkoły, rodziców, nauczycieli i uczniów klas 0-III odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia klasy I. Dyrektor Hanna Subkowska- Wójcik powitała wszystkich zgromadzonych. Zwracając się do pierwszoklasistów życzyła im sukcesów w nauce.

Dzieci klasy I. przedstawiły swój program artystyczny. Następnie odbyło się ślubowanie i pasowanie na ucznia. Na koniec najmłodsi uczniowie otrzymali prezenty i udali się na słodki poczęstunek. 

 

Dzień Papieski

Dnia 16 października 2008r. pod hasłem: ,,Jan Paweł II- wychowawcą młodzieży” obchodziliśmy po raz kolejny Dzień Papieski. Dla uczczenia 30-tej rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej przedstawili program słowno- muzyczny, na który złożyły się wiersze Karola Wojtyły i polskich poetów, fragmenty papieskich homilii oraz pieśni religijne. Przypomniano trudne dzieciństwo i młodość Papieża, Jego drogę do kapłaństwa i papiestwa. Przywołano Papieskie nauczanie skierowane do młodzieży. Uczennice ze szkolnego chóru ,,Pół żartem, pół serio” pod ,,batutą” nauczycielki- p. Dominiki Formela. Zaśpiewały kilka pieśni religijnych, w tym ulubioną Papieską ,,Barkę”.

 

Dzień Edukacji Narodowej

   Dnia 13 października 2008 roku w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej odbyła się uroczystość szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Apel rozpoczęła pani dyrektor Hanna Subkowska-Wójcik składając życzenia nauczycielom. Następnie swój program artystyczny w komiczny sposób przedstawiając poszczególnych nauczycieli zaprezentowali przedstawiciele Samorząd Uczniowski. Na zakończenie uczniowie naszej szkoły wraz z chórem przedstawili inscenizację zatytułowaną „Śladami Małego Księcia”. 

VII Dyktando Kaszubskie w Kościerzynie

Dnia 8.10.2008r. w Kościerzynie odbyło się VII Dyktando Kaszubskie organizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Naszą szkołę reprezentowały uczennice szkoły podstawowej: Agata Czaja i Ewelina Pawelczyk oraz uczennica gimnazjum: Alicja Bulczak. Mimo, że nie udało nam się zdobyć tytułu Mistrza Kaszubskiej Ortografii nabraliśmy wiele doświadczenia i spróbujemy swoich sił w tej dziedzinie w przyszłym roku na dyktandzie w Sierakowicach.

W czasie pobytu w Kościerzynie zwiedziliśmy również to piękne miasto należące do Kaszub i  które było miastem rodzinnym Aleksandra  Makowskiego.

 08.10.2008r. Przełajowe biegi sztafetowe 08.10.2008r. Przełajowe biegi sztafetowe

Dnia 08.10.2008 roku na terenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „WIKING” odbyły się Gminne Przełajowe Biegi Sztafetowe 10 x 1000 m zorganizowane przez dyrektor Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej panią Hannę Subkowską Wójcik, oraz przez panią Annę Bojanowską - nauczycielkę wychowania fizycznego.>>>>

 

01.10.2008 r. Święto Pieczonego Ziemniaka

Dnia 1 października 2008 roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły (kl.0-III) z wychowawczyniami. I. Furman, A.Treder, D.Zelewska, U.Baska wybrali się na wycieczkę do Kamienickiego Młyna na „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Gościli nas Państwo Sabina i Andrzej Kreftowie.

W pięknie przygotowanym namiocie uczniowie wysłuchali ciekawych opowieści o ziemniaku, a następnie wzięli udział w turnieju wiedzy o tymże warzywie.Wspólne gry, zabawy i quizy były świetną okazją, aby się poznać i polubić. Następnie wszyscy spotkali się przy ognisku, by kosztować smażone kiełbaski i pieczone w popiele ziemniaki.

Dziękujemy Państwu Sabinie i Andrzejowi Kreftom za zaangażowanie w pracę na rzecz naszej szkoły.

 

22.09.2008 r Sprzątanie świata

W tym roku Akcja Sprzątania świata odbyła się w dniach 19-21 wrzesień. Hasłem tegorocznej akcji było ,,Posprzątajmy razem lasy”. Lasy są jednym z największych skarbów przyrody w naszym kraju, z którym stykamy się właściwie każdego dnia. Niestety, praktycznie na terenie całej Polski, lasy są zaśmiecane, niszczone i podpalane. Leśnicy sami nie poradzą sobie z tym problemem. Musimy wszyscy o nie dbać i chronić. Dlatego też i nasza społeczność szkolna włączyła się do tej akcji. W poniedziałek 22 września uczniowie wspólnie z nauczycielami wyruszyli sprzątać teren Kamienicy Królewskiej oraz lasu wokół szkoły. P. Dyrektor wyznaczyła każdej klasie rejon do posprzątania, rozdała rękawice ochronne i worki na śmieci i wyruszyliśmy. Pomimo niesprzyjającej pogody, wszyscy bardzo intensywnie zbierali, nawet najmłodsi uczniowie.

 

26.09. 2008 r. Zajęcia na przystani żeglarskiej "Zdrowo i bezpiecznia"

W piękny słoneczny wrześniowy dzień uczniowie klas 0 - III poszli na zajęcia terenowe  na przystani żeglarskiej WIKING nad jeziorem Kamienickim zorganizowane przez instruktora żeglarstwa Pana Tadeusza Żurka.  Celem zajęć było wskazanie korzyści, jakie dla zdrowia ma ruch na świeżym powietrzu oraz zachęcenie dzieci do czynnego wypoczynku na naszych jeziorach.

 

01.09.2008 r. Fragment przemówienia pani dyrektor Hanny Subkowskiej - Wójcik na rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009

 

Kochane dzieci, droga młodzieży, szanowni rodzice, koleżanki i koledzy nauczyciele!

W imieniu wszystkich witam serdecznie dzieci, które powróciły szczęśliwie do swojej szkoły po wakacjach.

Witam rodziców, którzy również rozpoczynają wraz z całym gronem pedagogicznym nowy rok pracy .

(…)Każdy młody człowiek powinien być przygotowany do wyzwań nowych czasów. Powinien być uzbrojony w wiedzę , która go obroni w różnych życiowych sytuacjach. Wiedza powinna pomagać człowiekowi żyć lepiej i godniej.

Nie ma zbędnych przedmiotów w szkole. Wszystkie są ważne. Wszystkie mogą się kiedyś przydać.

Za rok, za dwa lata , może za dziesięć.

Dzieci muszą uwierzyć, że szkoła , to znaczy, nauczyciele i rodzice chcą im pomóc.

Chcemy zaopatrzyć Was w wiedzę potrzebną w dorosłym życiu.

Musicie sobie powiedzieć, że Wasza przyszłość zaczyna się właśnie dziś: 1 września 2008.

Że od dziś będziecie, jak do skarbonki wrzucać monety. Monety, które w Waszym przypadku są dobrymi stopniami, dobrą wiedzą i  pracą. Tę skarbonkę kiedyś w przyszłości rozbijecie i będziecie korzystać z większych lub mniejszych oszczędności. Będziecie korzystać z wiedzy i umiejętności od których będzie zależało Wasze szczęśliwe życie.

Nie marnujcie ani jednego dnia.

Wasze dzieciństwo w tej szkole powinno być pracowite, ale również szczęśliwe.

Nauczyciele pragną zapewnić, że dołożą wszelkich starań, abyście czuli się szczęśliwi w murach waszej szkoły. Dzieciństwo to piękny okres w życiu człowieka.

Nie możecie zmarnować ani jednego dnia na smutek i zmartwienia. Ta szkoła będzie drugim waszym domem. To nasz wspólny dom. Musimy dbać o dobre jego imię.

 Życzę wszystkim dzieciom udanego roku szkolnego 2008/2009.

Rodziców proszę o współpracę w zakresie wychowania waszych dzieci. Nowe pokolenie kształtuje nie tylko wiedza spisana w podręcznikach w formie reguł i definicji. Nowe pokolenie kształtuje przede wszystkim dobry przykład dorosłych. Tego w jaki sposób rozwiązujemy problemy, jak radzimy sobie w trudnych sytuacjach. Czy jesteśmy uczciwi i prawdomówni. Czy jesteśmy dobrzy i życzliwi dla innych. Dokładnie tak samo jak my będą postępowały nasze dzieci.

Życzę wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły wszystkiego dobrego.

Rok szkolny 2008/2009 uważam za otwarty!