Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 58- 681 92 02   e-mail: spkamienicakrolewska@wp.pl

   

Aktualności

Kalendarium

Konkursy

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci
 

Przydatne linki:

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Interkl@sa

Szkoła z Klasą

 

Rekrutacja

Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych
województwa pomorskiego

We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po trzyletnim gimnazjum i po ośmioklasowej szkole podstawowej.

Państwa dzieci mogą wybrać szkołę spośród następujących typów szkół:

 1. licea ogólnokształcące,

 2. technika,

 3. branżowe szkoły I stopnia.

Dwa pierwsze typy szkół, tj. liceum ogólnokształcące oraz technikum, kończą się egzaminem maturalnym. Ponadto nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość Państwa dzieciom uzyskania zawodu. Ukończenie szkoły branżowej nie zamyka drogi uczniowi do zdania egzaminu maturalnego – absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę
w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości.

Dzięki dobrej współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (organów prowadzących szkoły) z Dyrektorami i Nauczycielami pomorskich szkół została przygotowana szeroka oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych i szkół podstawowych. Liczba oddziałów (klas) na rok szkolny 2019/2020 jest 2,5 razy większa niż w ubiegłym roku szkolnym. Jestem przekonana, że tak odpowiedzialne działania w obszarze organizacji pracy szkół zapewniają obiektywne i jednakowe zasady przyjęcia Państwa dzieci do pomorskich szkół/ placówek. Tegoroczne warunki rekrutacyjne są porównywalne z tymi, które obowiązywały w poprzednim roku szkolnym.

Szanowni Państwo,

Jestem świadoma, że proces rekrutacyjny, a z tym związana pewnego rodzaju konkurencja, wzbudza emocje i stwarza sytuacje stresowe dla Państwa oraz Państwa dzieci. Przede wszystkim jako matka, która przeżywała i przeżywa każdy egzamin swoich dzieci, chciałabym Państwa zapewnić, że wszystkie pomorskie szkoły zapewniają wysoki poziom edukacji oraz dbają o rozwój kompetencji każdego ucznia i, co jest bardzo ważne, zapewniają bezpieczne warunki nauki. Chciałabym podkreślić, że szkoła to nie budynek, ale przede wszystkim przestrzeń, czas i atmosfera, które pozwalają na wykreowanie dojrzałego
i samodzielnego młodego człowieka, potrafiącego podejmować odpowiedzialne decyzje.

Wybór szkoły to bardzo ważna decyzja – dotyczy bowiem miejsca, w którym uczeń powinien czuć się dobrze/komfortowo, miejsca, w którym będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania
i pogłębiać wiedzę teoretyczną i praktyczną, miejsca, w którym będzie czuł się doceniany.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam podstawowe założenia rekrutacyjne:

 • Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie dla absolwentów szkół podstawowych
  i gimnazjum/oddziałów gimnazjalnych.

 • Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same.

 • W każdej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje rekrutacyjne: jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej.

 • Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach i będą realizowali inne podstawy programowe.

 • Uczniowie po 8 letniej szkole podstawowej będą kontynuowali naukę w 4 letnim liceum lub 5 letnim technikum lub 3 letniej szkole branżowej, natomiast uczniowie po ukończeniu nauki w gimnazjum/ oddziałach gimnazjalnych będą kontynuowali naukę w 3 letnim liceum lub 4 letnim technikum lub 3 letniej szkole branżowej.

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładce: „Rekrutacja” znajdują się szczegółowe informacje związane z rekrutacją, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty, które ustalają zasady obowiązujące podczas rekrutacji.
Dodatkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku uruchomiło specjalne numery telefonów,
pod którymi uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące zasad rekrutacyjnych.

Informacje o numerach telefonów:

 1. Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego z siedzibą w Gdyni (miasta na pp: Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: gdański, pucki, nowodworski, wejherowski) - starszy wizytator Marzena Lipka, tel.: 58 663 34 29

 2. Delegatura Kościerzyna (powiaty: chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski) 

- starszy wizytator Stefan Rymon-Lipiński, tel.: 58 694 09 86

 1. Delegatura Słupsk (powiaty: bytowski, lęborski, słupski i miasto na pp. Słupsk)

- starszy wizytator Jolanta Szlagor, tel.: 59 846 85 05

 1. Delegatura Tczew (powiaty: malborski, kwidzyński, starogardzki, sztumski, tczewski), starszy wizytator Krzysztof Jezierski, tel.: 58 530 36 16.

Pytania mogą Państwo zadać również w formie elektronicznej:

reformaedukacji@kuratorium.gda.pl

kuratorium@kuratorium.gda.pl

Szanowni Państwo,

wyrażam nadzieję, że przegotowane przez kuratorium oświaty informacje są czytelne, zrozumiałe i wyczerpujące. Jako Pomorski Kurator Oświaty dołożę wszelkich starań, żeby otrzymali Państwo rzetelną informację i pomoc w zakresie zasad rekrutacyjnych.
W tym miejscu chciałabym również podziękować wszystkim Paniom i Panom Starostom,
Prezydentom i innym Organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne za współpracę i przygotowanie, wspólnie z Dyrektorami i Nauczycielami, pomorskich szkół/placówek oświatowych do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Z wyrazami szacunku

 


dr Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020

 

ULOTKA

 

Rekrutacja 2018/2019

Wykaz dzieci przyjętych do:

 

Regulamin rekrutacji:

 

Rekrutacja 2017/2018

.

 

Wykaz przyjętych dzieci 3, 4 i 5 letnich do oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej na rok szkolny 2017/2018

Wykaz przyjętych dzieci 6 letnich do oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej na rok szkolny 2017/2018

Wykaz przyjętych dzieci do klasy I Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej na rok szkolny 2017/2018

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy VI

 

Regulamin rekrutacji:

Rekrutacja 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO -  ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI 6 – LETNICH

                          

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM

 Ustawa dotycząca rekrutacji

Wnioski do pobrania rok szkolny 2015/2016:

Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka - 5 LATKI - oddział przedszkolny

Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do kl. I SP

Wniosek do gimnazjum - dla ucznia z poza obwodu szkoły
Zgłoszenie do gimnazjum - dla ucznia z obwodu szkoły
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach języka kaszubskiego

 

 

Wykaz przyjętych dzieci 3-4 letnich do oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej na rok szkolny 2015/2016