SZKOŁA PODSTAWOWA

W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 58 - 681 92 02   e-mail: zskamienicakrolewska@wp.pl

 pokój nauczycielski tel.506 994 416

           Dziennik elektroniczny

Świadczenie 300+

     

Aktualności

Plan pracy szkoły

Konkursy

Osiągnięcia

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Rodo

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci

5 - latki w szkole

Boiska ORLIK 2012

Projekty - "Jezioro..."

Rozbudowa szkoły

Cyfrowa szkoła

Sejm

Młode Sierakowice

Projekty

Projekty uczniowskie

Podręczniki

Ubezpieczenie

Przydatne linki:

Smaczne Sierakowice

MEN

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Parafia - Kamienica Królewska

Interkl@sa

Szkoła z Klasą

.  Cyfrowa szkoła

 
 Aktualności

 

Organizacja pracy w Szkole Podstawowej w Kamienicy Królewskiej

od 2 września 2020 roku


W związku z koniecznością dostosowania zasad pracy naszej szkoły do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, biorąc również pod uwagę sytuację epidemiczną w naszej gminie informuję, że od dnia 2 września 2020 roku Szkoła Podstawowa
w Kamienicy Królewskiej będzie pracowała według następującego harmonogramu:


PRZEDSZKOLE

Oddziały Przedszkolne:

Oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie zgodnie z podanym planem zajęć, do swoich sal udają się odrębnymi wejściami:


oddział 0A wejście od strony dziedzińca oznaczone literą C

Oddział 0B wejście od strony ulicy oznaczone literą A

oddział 0C wejście od strony dziedzińca oznaczone literą B

oddział 0D wejście od strony ulicy oznaczone literą A od godz. 8.00

Strefa wspólna dla rodziców oddziału 0A znajduje się w przedsionku przy wejściu oznaczonym literą C- prosimy aby dziecku towarzyszył jeden rodzic i aby bezwzględnie w części wspólnej zachować dystans społeczny, zakrywać nos i usta oraz przed wejściem dezynfekować ręce.

Strefa wspólna dla rodziców oddziału 0B i 0D znajduje się w przedsionku przy wejściu A - prosimy aby dziecku towarzyszył jeden rodzic i aby bezwzględnie w części wspólnej zachować dystans społeczny, zakrywać usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wejściem.

Strefa wspólna dla rodziców oddziału 0C znajduje się w przedsionku przy wejściu oznaczonym literą B- prosimy aby dziecku towarzyszył jeden rodzic i aby bezwzględnie w części wspólnej zachować dystans społeczny, zakrywać nos i usta oraz przed wejściem dezynfekować ręce.

Szatnie dla dzieci znajdują się w szafkach w oznaczonych miejscach.

W oddziałach przedszkolnych oraz klasach młodszych będzie mierzona temperatura.


SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy I-III szkoły podstawowej:

Klasy młodsze pracują w systemie stacjonarnym, zgodnie z planem lekcji.

Uczniowie klasy I i II wchodzą do szkoły wejściem B

Uczniowie klasy III wchodzą do szkoły wejściem A

Uczniowie spędzają dzień szkolny w swojej sali z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego.

O częstotliwości przerw w klasach I-III decyduje wychowawca klasy, ustala je nie rzadziej niż co 45 minut.
Przerwy klas I-III są przesunięte, między oddziałami w czasie, o 15 minut.Klasy IV -VIII szkoły podstawowej:

Uczniowie klas IV-VI pracują w systemie stacjonarnym.

Uczniowie wchodzą do szkoły następującymi wejściami:

klasa IV wejściem B i udaje się do swojej szatni na piętrze szkoły

klasa V wejściem A i udaje się do szatni na parterze szkoły

klasa VI wejściem B i udaje się do szatni na piętrze szkoły

Uczniowie klasy VII wchodzą do szkoły wejściem B, i udają się do swoich szatni na piętrze szkoły.

Uczniowie klasy VIII wchodzą do szkoły wejściem A i udają się do szatni na parterze szkoły.


Uczniowie pracują przez cały dzień w swojej sali, z wyjątkiem zajęć informatyki i wychowania fizycznego.

Przerwy lekcyjne dla uczniów odbywać się będą zgodnie z dzwonkami, uczniowie w czasie przerw powinni przebywać na swoich korytarzach (przy klasach w których mają lekcje).
Uczniowie powinni zakrywać usta i nos w czasie przerw.
Wszyscy uczniowie mają obowiązek częstego mycia rąk: po wejściu do szkoły dezynfekcja rąk, mycie rąk przed zajęciami, przed i po jedzeniu.
Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy każdym wejściu do szkoły i w każdej klasie lekcyjnej.
W klasach starszych w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych lub zgłoszenia złego samopoczucia przez ucznia będzie mierzona temperatura.


UWAGA!
Wszystkie osoby postronne, będące interesantami szkoły, zobowiązane są zgłosić się przed wejściem do pracownika obsługi i podać powód wizyty w szkole, jeżeli wymaga ona spotkania z pracownikami szkoły. Osoby takie mają obowiązek zakrywania nosa i ust, zakładania rękawiczek i dezynfekcji rąk oraz poddać się pomiarowi temperatury.

Dokumenty, które wymagają dostarczenia do szkoły, należy składać w specjalnie do tego przeznaczonej skrzynce na listy, przy wejściu do szkoły.

Dyrektor Szkoły
Hanna Subkowska-Wójcik

 

 

 


Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice,

 Już za kilka dni rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 i mamy nadzieję, spotkać się wszyscy razem, w progach naszej szkoły.

W czasie wakacji, wspólnie z nauczycielami, opracowaliśmy dla nas dodatkowe kanały komunikacji. Bardzo proszę Was Kochani Uczniowie oraz Państwa Rodziców o korzystanie z nowych narzędzi.

Na Facebooku powstało konko Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, gdzie będziemy starali się na bieżąco informować o wszystkich pilnych sprawach, dzieląc się aktualnościami z życia szkoły.

Na ukończeniu jest również nowa strona internetowa szkoły, mam nadzieję, że spodoba się Wam profesjonalna grafika i przejrzystość ukazujących się tam informacji. Strona już niedługo będzie dostępna dla wszystkich, o czym poinformujemy Was za pośrednictwem Facebook'a. (LINK)

Bardzo proszę abyście odnależli nasz szkolny profil Facebook'owy i polubili go mając jednocześnie aktualny dostęp do wiadomości.

Życzę Wam wszystkim intensywnego wypoczynku podczas ostatnich wakacyjnych dni i do zobaczenia w szkole!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej

Hanna Subkowska-Wójcik

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

LINKDecyzja organu prowadzącego szkołę dotycząca nauczania do końca roku szkolnego 2019/2020:

 

https://www.sierakowice.pl/aktualnosc-766-urzad_gminy_sierakowice_nieczynny_dla.html

 

 

 

Komunikat z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie uczestniczenia uczniów w niektórych obszarach działalności szkoły od 25.05.2020 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.05.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawiamy Państwu „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID -19 w związku z otwieraniem oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III w Szkole Podstawowej w Kamienicy Królewskiej”

 tutaj link do procedur

Procedury te zostały skonsultowane z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach.


W związku z powyższym informujemy, że w do 07.06.2020 r. zostają zawieszone zajęcia z następującymi wyjątkami:
Od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. uczniowie klas I-III w godzinach od 8:00 do 13:00 mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, a realizacja zajęć dydaktycznych odbywa się nadal w ramach kształcenia na odległość.
Od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. prowadzone będą za zgodą rodziców zajęcia rewalidacyjne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. dla uczniów klas 8 zorganizowane zostaną konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
Od 1 do 7 czerwca 2020 r. dla wszystkich uczniów naszej szkoły zostaną zapewnione konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.


Procedury dotyczące punktu 1 znajdują się w odnośniku na początku komunikatu.


Procedury dotyczące punktów 2-3 zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej dnia 22.05.2020 r.


Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z procedurami, o których mowa powyżej.


Komunikat w sprawie wznowienia działalności przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostanie opublikowany do 29.05.2020 r.


Jak wysłać ucznia klasy I-III do szkoły? – Najważniejsze zasady:
zgłosić ten fakt telefonicznie pod nr telefonu 58 681 92 02 lub 506-994-416 w godzinach od 8:00 do 14:00 lub e-mailem zskamienicakrolewska@wp.pl
co najmniej 2 dni robocze przed przyprowadzeniem dziecka, oraz złożyć w sekretariacie szkoły wersję papierową oświadczenia z załącznika nr 2 do procedur

 tutaj link do oświadczenia

najpóźniej 1 dzień przed objęciem ucznia opieką.


Poza spełnieniem powyższych wymogów formalnych należy przestrzegać również m.in. następujących zasad:
dziecko musi być bezwzględnie zdrowe,
dziecko nie może zabierać ze sobą swoich zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów,
dziecko musi posiadać własne przybory szkolne.

 

 


OBIEKTY SPORTOWE ZAMKNIĘTE

https://sierakowice.pl/aktualnosc-789-komunikat_ws_obiektow_sportowych_i.html


Informacja na temat przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach gminy Sierakowice:

https://sierakowice.pl/aktualnosc-785-komunikat_w_sprawie_przedszkoli.html

https://www.sierakowice.pl/aktualnosc-787-nowy_komunikat_w_sprawie_przedszkoli.html?fbclid=IwAR1aHg5HQPi2-132ia-szQMLeFalnJ_UngAYGNHPD0JpxXSRu3LSOb9XSck


Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

infromuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały jęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatwkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie. Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej

www.gov.pl/edukacja

Jeszcze raz diękuję za wsparcie dyrektorów szkół i nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odleśgłość.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

Załączniki:

1. Nowelizacja rozporządzenia MEN- covid-19 (art. 30b) 24.04

2. Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN- covid-19 (art. 30b) 24.04

3. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.- komunikat MEN

4. Harmonogram egzaminów- kominikat MEN

 

Terminy postępowania uzupełniającego do innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Sierakowice jest organem prowadzącym

Lp.: Czynności Terminy rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym
1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.06.2020r. - 05.06.2020r. do godz. 12.00

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną: l. listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 2. listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

08.06.2020r

Dokumenty można przesyłać drogą elektroniczną w formie scanu lub zdjęcia na adres : zskamienicakrolewska@wp.pl

(oryginały składamy po zakończeniu stanu epidemicznego).


Uprzejmie informuję, że na chwilę obecną wyczerpała się ilość sprzętu do wypożyczenia.

Ogłoszenie

Od dzisiaj - 20 kwietnia 2020 roku - można składać wnioski o wypożyczenia laptopa dla uczniów kupionego w ramach programu pn. „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Otrzymaliśmy niewielką ilość sprzętu, bardzo zatem proszę o niezwłoczne składanie wniosków o wypożyczenie na adres e-mail szkoły: zskamienicakrolewska@wp.pl 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które wyrażą wolę wypożyczenia sprzętu, zostaną poinformowane przez sekretariat szkoły o miejscu i czasie odbioru sprzętu i podpisania umowy wypożyczenia sprzętu. Wypożyczenie jest bezpłatne.

Załączniki:
umowa wypożyczenia sprzętu komputerowego (wzór do pobrania)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej

Hanna Subkowska-WójcikKształcenie na odległość w szkołach i placówkach
przedłużone do 26 kwietnia brDo 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty- to przepis ujęty w podpisanym, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Link do treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

 

 

Szanowni Państwo,

na podstawie §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), mając na względzie prewencję z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19, z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania, zawieszeniu ulega bezpośrednie przyjmowanie interesantów w Szkole Podstawowej w Kamienicy Królewskiej.

We wszystkich sprawach bardzo prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zskamienicakrolewska@wp.pl lub dla wszystkich rodziców i opiekunów dzieci za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Kamienicy Królewskiej

 


          

Termin rekrutacji do przedszkoli i szkół z terenu gminy Sierakowice zostaje przesunięty zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy: http://sierakowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=727&id=10885

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Wszelkie bieżące informacje będą przesyłane do rodziców przez dziennik elektroniczny, w związku z tym bardzo prosimy sprawdzać wiadomości w dzienniku na bieżąco.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;

 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
  2 tygodnie;

 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;

 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;

 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;

 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;

 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

SKW z Kamienicy Królewskiej dziękuje wszystkim za pomoc w zbiórce karmy dla schroniska „Promyk”

4 Konkurs wiedzy o motoryzacji !

20.02.2020r. uczniowie udali się na eliminacje konkursu motoryzacyjnego, którego organizatorem jest Auto Miras z Pępowa. Konkurs przyciąga liczną młodzież z klas ósmych z całego powiatu kartuskiego. Oprócz konkursu młodzież mogła zapoznać się ze specyfiką pracy w autoryzowanym serwisie samochodowym. W ramach wizyty uczniowie zapoznali się z zawodami: mechanika samochodowego, blacharza i lakiernika. Finał konkursu odbędzie się 27.03.2020r. w siedzibie firmy.

 

Walentynki 2020

Dnia 14 lutego obchodziliśmy Dzień Zakochanych. Jak co roku, na korytarzu naszej szkoły stanęła poczta walentynkowa. Każdy uczeń mógł wrzucić do niej kartkę z życzeniami lub skrytym wyznaniem. Osoba, która otrzymała najwięcej laurek została okrzyknięta mianem Walentynki Roku 2020. To miano przypadło Annie Miotk z klasy IV, otrzymała ona bowiem aż 15 walentynek!

Samorząd Uczniowski

Wycieczka do Aquparku w Sopocie

W dniu 12 lutego 2020 uczniowie z klas IV i V uczestniczyli w wycieczce do Aquaparku w Sopocie. Liczne atrakcje w tym : zjeżdżalnie, baseny, brodziki i jacuzzi sprzyjały miłej sportowej atmosferze. Po wysiłku cała grupa ruszyła na zasłużony posiłek.

Z wycieczki wszyscy wrócili w radosnych nastrojach, jednogłośnie stwierdzając, że było świetnie i chcą na basen jeździć częściej.

Zbiórka na schronisko - „Promyk”

Od dnia 07.02.2020r. do 20.02.2020r. SKW zbiera karmę dla kotów i psów. Zebrana karma przekazana będzie do schroniska „Promyk” w Gdańsku. Karmę należy przekazywać wychowawcą klas.

Śniegowe szaleństwo”

Uczniowie klasy VI po feriach skorzystali z uroków krótkiej jednodniowej zmiany pogody. Wykorzystaliśmy dostępne „jabłuszka” i korzystaliśmy na całego ze śniegu. Lekcja wychowawcza kształtowała umiejętności aktywnego i właściwego spędzania czasu wolnego zimą oraz hartowania organizmu co jest podstawowym sposobem przeciwdziałania chorobom oraz wzmocnienia i nabywania odporności.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę 12 stycznia odbył się 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny uczniowie ze SKW z Kamienicy Królewskiej aktywnie włączyli się do tej ogólnopolskiej akcji. W tym roku pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszego sprzętu dla ratowania życia i zdrowia dzieci. Wolontariusze z Gminy Sierakowice zebrali łącznie ponad 47 tysięcy złotych.

Dziękujemy Wszystkim!

 

 

 

Rada Rodziców wspólnie z dyrektorem i nauczycielami Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej organizują zajęcia w ferie.

 • czwartek 16.01.2020 r. - od 10.00 do 12.00 - Turniej gier planszowych oraz poczęstunek (frytki i napoje)

 • wtorek 21.01.2020 r. -  od 10.00 do 12.00 - Rywalizacja sportowa oraz poczęstunek (gofry i napoje)

Zajęcia organizowane są dla osób chętnych, które nie wyjechały na ferie.

 

 

Podziękowanie

SKW dziękuję wszystkim rodzicom i uczniom za zaangażowanie w zbiórce „ogonków” dla Sandry. Wszystkie zebrane „ogonki” zostaną przekazane dla osoby potrzebującej. Dziękujemy!

Nagrody Haliny Ewy Buchacz dla najlepszych uczniów –

– absolwentów języka kaszubskiego w Gminie Sierakowice.

Uczniowie, którzy w sposób szczególny przykładają się do nauki języka „Małej Ojczyzny” i kończąc naukę osiągają najlepsze oceny z języka kaszubskiego, mają szansę otrzymać nagrodę pani Haliny Buchacz. Najlepszymi uczniami z języka kaszubskiego Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej byli Roksana Lejk, Julia Krause, Hubert Leszczyński i Jakub Jeliński. Z czterech wysłanych zgłoszeń w roku szkolnym 2018/2019 stypendium otrzymały dwie absolwentki gimnazjum Roksana Lejk oraz Julia Krause.

Wigilia szkolna

" Choinka, choineczka, tu bombka, lampeczka. Choinka, choineczka, na czubku gwiazdeczka..."

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, oczekiwany nie tylko przez dzieci, ale także przez dorosłych. Tradycją naszej szkoły jest przygotowanie i wystawienie Jasełek Bożonarodzeniowych. W dniu 20 grudnia 2019 roku o godzinie 9.00 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali sie wszyscy uczniowie. Po słowie wstępnym Pani Dyrektor i Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa odczytanej przez uczennicę Juliannę Zielonka, rozpoczął się występ naszych uczniów z klas Ob i Oc pt. "Do Betlejem... ". Młodzi aktorzy przedstawili jasełka przeplatane dużą ilością pięknych kolęd i pastorałek. Kolejny raz mogliśmy przeżywać historię Maryi i Józefa szukających schronienia przed narodzinami Jezusa. Występ wywołał wiele pozytywnych emocji wśród zebranych i został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie głos zabrał ksiądz proboszcz Andrzej Piernikarczyk i diakon, który złożyli świateczne życzenia. Po przedstawieniu każda klasa udała się na spotkanie opłatkowe z wychowawcą.

"Jest taki dzień, Gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, Dziś nam rok go składa w darze..."

Wigilijne spotkanie pracowników Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły – czas radości i oczekiwania, ale także wspomnień i wzajemnych życzeń. Ich tradycją są wspólne spotkania przy świątecznym stole, dzielenie się opłatkiem i kolędowanie. Tak również jest w naszej szkole. W środę, 18 grudnia, odbyła się wigilia nauczycieli i pracowników. Na uroczyste spotkanie wigilijne zaproszono tradycyjnie również emerytów, zatrudnionych kiedyś w tej placówce. Na początku Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia i zachęciła wszystkich do wspólnego składania sobie życzeń i podzielenia się opłatkiem. Na spotkaniu gościliśmy sympatycznego ks. Szymona Orzecha, który odwiedził w tym roku Parafię w Kamienicy Królewskiej. Na zakończenie spotkania jak co roku obdarowano naszych miłych gości prezentami od Gwiazdora.

 

 

 

Idą święta...

 

            Klasa I już od początku grudnia przygotowywała się do świąt.  6 grudnia odwiedził nas Mikołaj. Tata Izy przyniósł nam choinkę. Braliśmy udział w konkursie  plastycznym. Robiliśmy figurki Mikołaja oraz piekliśmy kruche ciasteczka na wigilijny stół. W dzień wigilii szkolnej dzieliliśmy się opłatkiem.

 

WOLONTARIUSZE W ORW W SZKLANEJ

Nasi uczniowie z Szkolnego Klubu Wolontariusza z ósmej kasy Radek, Ala, Agata i  Weronika po raz kolejny pokazali swoje artystyczne dusze. Tym razem dostali do ręki pędzle, farby i mega wielkie styropianowe bombki. Dzięki ich zaangażowaniu pensjonariusze Ośrodka Rewalidacyjno – Opiekuńczego w Szklanej już na Mikołajki mogli poczuć magię świąt Bożego Narodzenia!!!! Zabawa była świetna, a przy tym wszystkim po raz kolejny mogliśmy spełnić dobry uczynek i podzielić się z innymi własnym talentem.

Wigilia dla Senirów

Dnia 15 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Kamienicy Królewskiej odbyło się spotkanie wigilijne dla wszystkich osób starszych i samotnych . Organizatorami spotkania było: Koło Gospodyń Wiejskich z Kamienicy Królewskiej, pan sołtys Ryszard Piasecki, pani dyrektor Hanna Subkowska- Wójcik oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Na spotkanie przybyło wielu zaproszonych gości. Wspaniałą świąteczną atmosfera wprowadził występ naszych najmłodszych dzieci z grupy Ob i Oc .Dzieci przedstawiły Tajemnice Bożego Narodzenia w spektaklu pt. Do Betlejem...". Następnie pani Dyrektor Hanna Subkowska –Wójcik powitała przybyłych gości, składając wszystkim świąteczne życzenia, dzieląc się ze wszystkimi opłatkiem. Uroczystość ubogacił wyśmienity poczęstunek, a wspólne kolędowanie sprawiły, że goście z przyjemnością spędzili to niedzielne popołudnie. Na koniec spotkania pan sołtys Ryszard Piasecki obdarował wszystkich prezentami wywołując uśmiech i radość zebranych.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania serdecznie dziękujemy.

Sukcesy uczniów szkoły podstawowej z Kamienicy Królewskiej docenione na uroczystej gali

w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku

Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk, 16 grudnia b.r. wręczył stypendia dla najzdolniejszych uczniów z woj. pomorskiego. Absolwenci szkoły podstawowej z Kamienicy Królewskiej zostali docenieni za wysoką średnią ocen i uzdolnienia z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki bądź przedsiębiorczości. Stypendia za te osiągnięcia były przyznawane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego". Stypendia otrzymali: Roksana Lejk, Małgorzata Wójcik, Julia Krause, Hubert Leszczyński oraz Jakub Jeliński, była to najliczniejsza grupa uczniów, która reprezentowała gminę Sierakowice za dokonania na poziomie podstawowym. Dodatkowo wyróżniono dwie uczennice: Roksanę Lejk i Małgorzatę Wójcik za wysokie osiągnięcia w realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia. Roksana Lejk uczestniczyła również w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym w Zakopanem, zorganizowanym dla najlepszych stypendystów. Na uroczystym wręczaniu stypendium przyznawanym na rok szkolny 2019/2020 obecni byli również rodzice uczniów. Uzyskane środki finansowe dla uczniów przeznaczone zostaną na dalszy ich rozwój.

Wszystkim stypendystom gratulujemy!

Wizyta wolontariuszy w Szklanej

12 grudnia grupa wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza – Marcelina Lis, Kinga Ziemann, Cezary Tessa oraz Bartosz Lejk, odwiedziła kolejny już raz w tym roku szkolnym naszą zaprzyjaźnioną placówkę w Szklanej. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem pomagali wychowawcom ORW w nakrywaniu stołów do zbliżającej się wigilii. Później mieli okazję obejrzeć fragment próby występu wychowanków, który zaprezentują na spotkaniu wigilijnym 16 grudnia. Miłym gestem było wręczenie wolontariuszom podziękowania za bezinteresowną pomoc od Dyrektora, pracowników oraz wychowanków ośrodka z okazji obchodzonego niedawno Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Serdecznie dziękujemy! Spotkamy się już niebawem w Nowym Roku!

 

 

Wyjazd do Multikina

Dnia 11.12.2019 odbyła się wycieczka do Multikina w Gdańsku zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. W wycieczce mogli wziąć uczniowie z klas 4-7. Pojechaliśmy na film pt.: „Ratujmy Florę”. Flora jest słoniem cyrkowym, który nie może już wykonywać swoich sztuczek. Gdy zarząd cyrku postanawia pozbyć się zwierzęcia, córka kierownika cyrku wykrada Florę. Dziewczynka i słonica wyruszają w drogę do rezerwatu słoni. Od bezpiecznego azylu dzielą je setki kilometrów lasów i rwąca rzeka. Czyha na nie dwójka łowców słoni i towarzyszy im nieustanny strach przed porażką. Ich przygody ukazują, jak wiele przeszkód jesteśmy gotowi pokonać w imię prawdziwej przyjaźni. Po udanym seansie udaliśmy się na posiłek.

Szkolne Mikołajki

Dnia 7 grudnia w Szkole Podstawowej w Kamienicy Królewskiej odbyły się Mikołajki. Zabawę rozpoczęła Pani Dyrektor Hanna Subkowska- Wójcik, od przywitania dzieci oraz ich rodziców. Następnie przyszedł czas na słodki poczęstunek przy kawie dla opiekunów oraz radosną zabawę dla dzieci. Najmłodsi tańczyli, śpiewali oraz brali udział w różnego rodzaju zabawach, dołączyli do nich również rodzice. Wesołej zabawie nie było końca. Wszyscy bardzo chętnie przystąpili do nauki piosenki „Ding dong”, na przywitanie Mikołaja. Po udanej zabawie na sali pojawił się długo oczekiwany Św. Mikołaj, który poprosił panie wychowawczynie o pomoc w rozdaniu prezentów. Jak się okazało, nasze dzieci były przez cały rok bardzo grzeczne i żadne z nich nie dostało rózgi, tylko same piękne upominki. Gdy już wszyscy otrzymali paczki przyszedł czas na wspólne zdjęcia z Mikołajem – chętnych nie brakowało! Na zakończenie Gość pożegnał się i obiecał, że wróci za rok.

Mikołajki 06.12.2019

Dnia 06.12.2019 odbyły się w naszej szkole Mikołajki reprezentowane przez Samorząd Uczniowski. Święty Mikołaj odwiedził każdą klasę, prosił o modlitwę lub o zaśpiewanie kolędy oraz pytał grzeczne dzieci o dobre uczynki. Dzieci zostały obdarowane przepysznymi cukierkami. Uczniowie, którzy nosili czapki Mikołaja, byli zwolnieni z niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnej.

Szkolny Konkurs Recytatorski

Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej


W dniu 5 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Kamienicy Królewskiej odbył się etap szkolny X Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej.

Celem konkursu jest popularyzacja kaszubskiej i polskiej twórczości Ewy Warmowskiej wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego.

W kategorii kl. I-III wystąpiły następujące uczennice klasy trzeciej:

 • Julianna Zielonka

 • Michalina Koszałka

 • Anna Lejk

 • Nikola Pioch

 • Nina Wójtowicz

 • Alicja Ziemann

 • Aleksandra Kostuch.

Komisja konkursowa oceniając recytacje, zwracała uwagę na dobór tekstów, poprawną dykcję i ogólne wrażenie artystyczne. Po wysłuchaniu wszystkich uczestniczek ogłoszono wyniki.

 • I miejsce – Michalina Koszałka

 • II miejsce – Julianna Zielonka

 • III miejsce – Nikola Pioch.

 • Wyróżnienie otrzymała Anna Lejk.

Laureatki pierwszego i drugiego miejsca wezmą udział w etapie wojewódzkim, który odbędzie się 12 grudnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szopie. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.

Wyjazd integracyjny klasy VIII i VI

Dnia 5.12.2019 odbyła się wycieczka do Multikina w Gdańsku. Pojechaliśmy na film pt.: „Jestem Misfit” a niektórzy wybrali film „Jak poślubić Milionera?”. Po udanym seansie udaliśmy się na zwiedzanie Gdańska, szczególnie byliśmy zainteresowani Jarmarkiem Bożonarodzeniowym odbywa się on na Targu Węglowym od 23 listopada do 1 stycznia. Znaleźliśmy tam bardzo ciekawe atrakcje a jarmark ten zdobył 3 miejsce w konkursie na „Najpiękniejszy Jarmark w Europie.” Wyjątkową atmosferę gdańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego tworzy przede wszystkim oryginalna, budująca klimat scenografia. Są tu uliczki wytyczone tylko na ten szczególny czas: Czekoladowa, Cynamonowa, Anielska czy Wigilijna. Jest Łoś Lucek, który nuci, mruczy i przemawia ludzkim głosem. Wysoko z Anielskiego Młyna spoglądają na nas Trzej Królowie, anioły i święci. W malowniczych paradach zabawiają nas elfy, postaci z baśni i rozśpiewani kolędnicy. Tu dosiąść można rumaka i zakręcić się na przepięknej, bajkowej karuzeli albo… znaleźć chwilę wytchnienia przy kapliczce ze Świętą Rodziną. Swój pełen blasku zakątek pod jemiołą mają też zakochani.

Szkolne Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariusza za swoją pracę otrzymali m.in. dyplomy, które wręczała pani dyrektor Hanna Subkowska-Wójcik. Uczniowie musieli również wypić cytrynę i się uśmiechnąć.

Drodzy Wolontariusze! Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza życzymy Wam spełnienia marzeń, radości w sercu, dużo entuzjazmu, wytrwałości i niesłabnącej wiary w to, że to, co robicie, ma sens.

LAUREACI II GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

MÓJ  NIEPEŁNOSPRAWNY PRZYJACIEL”

Dzień 3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W Szkole Podstawowej nr 1 w Sierakowicach odbyło się podsumowanie II Gminnego Konkursu Plastycznego pt.: „Mój niepełnosprawny przyjaciel”. Przedsięwzięcie przeznaczone było dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu całej gminy.

Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac plastycznych. Uczniowie naszej szkoły również postanowili przystąpić do konkurencji i pokazać swój pomysł i talent plastyczny. Prawie wszyscy otrzymali wysokie nagrody:

 • w kategorii klas IV-VI - III m. Sandra Formela   z klasy V

 • w kategorii klas VII-VIII –- I m.   Paulina Delewska   oraz II m.   Alicja Lejk    - obie uczennice klasy ósmej.

Jak widać nasze uczennice były bezkonkurencyjne!!!

Dodatkową nagrodą dla laureatów było obejrzenie pięknej inscenizacji pt. „Sześć życzeń Natalki”, która miała przybliżyła dwa światy- dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Gratulujemy!!! 

Zapraszamy do udziału w akcji ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!!!

Jest to program edukacyjny na temat zasad prawidłowego pozbywania się wybranych odpadów niebezpiecznych, które powstają w gospodarstwach domowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Podobnie jak w edycji ubiegłorocznej, ogłaszamy konkurs na największą zbiórkę zużytych baterii oraz telefonów komórkowych.

 

Uczennica klasy V - Paulina Wenta na eliminacjach powiatowych „Pięknego czytania w języku kaszubskim” w Glinczu

Dnia 29 listopada uczennica Paulina Wenta reprezentowała gminę Sierakowice na eliminacjach powiatu kartuskiego Konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô” w Sierakowicach w kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej. Niestety nie przeszliśmy na wyższy etap ale zebraliśmy wiele cennych doświadczeń, które przydadzą nam się w przyszłości.

Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2019”

Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej otrzymali dyplomy za udział w programie: „Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2019” zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Gratulujemy!

WOJEWÓDZKI KONKURS POETYCKI I RECYTATORSKI

LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ”

28 listopada 2019 r. trzy uczennice – Kinga Szczypior z kl. V, Marcelina Urban z kl. VI oraz Nikola Formela z kl. VIII godnie reprezentowały naszą szkołę w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim i Recytatorskim pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty „Lingwistyczna Jesień z Poezją”, który odbył się w Gdańsku.

Do zmagań konkursowych podzielonych na trzy kategorie: konkurs recytatorski, muzyczny i poetycki, przystąpili uczniowie z 9 szkół z województwa pomorskiego. Nasze uczennice wzięły udział w konkursie recytatorskim. W pierwszym etapie zaprezentowały jeden z dwóch przygotowanych utworów poetyckich w języku angielskim, po czym zakwalifikowały się do drugiego etapu, w którym przedstawiły drugi wiersz. Po długich obradach, jury ogłosiło wyniki i każda z dziewczyn znalazła się na podium. Kinga z Marceliną zajęły drugie , a Nikola trzecie miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Szkolny Klub Wolontariusza - zbiórka dla Sandry !!!

Zachęcamy wszystkich do zbierania „ogonków” od puszek. Zebrane „ogonki” proszę przynieść do wychowawców klas. Akcja ma pomóc w uzyskiwaniu insuliny dla Sandry, „ogonek” nic nie kosztuje a życie ratuje.

 

 

 

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 20-22 listopada 2019 roku odbył się próbny egzamin dla klasy ósmej. Egzamin składał się z trzech części:

 • język polski – czas trwania 120 minut,

 • matematyka – 100 minut,

 • język obcy nowożytny – 90 minut.

Do egzaminu przystąpiło 28 uczniów klasy VIII. Egzamin końcowy już 21, 22 i 23 kwietnia, ale od dziś trzymamy kciuki i życzymy jak najlepszych wyników.


 

Szkolne obchody 30 rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka

Dnia 20 listopada 2019 roku, minęło dokładnie 30 lat od uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Konwencja jest najważniejszym dokumentem określającym prawa najmłodszych i jest najszerzej uznawanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej postanowili dołączyć do globalnych obchodów tej rocznicy. Społeczność szkolna, jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane, tego dnia przyszła do szkoły ubrania na niebiesko – przyłączając się tym samym do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażowali się w światowe obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

 

 

WOKALNY SUKCES  KINGI I MARCELINY

15 listopada 2019 roku nasze chórzystki po raz kolejny przystąpiły do rywalizacji w  III  Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Baninie. Szkołę dumnie reprezentowały Kinga Szczypior z klasy V. Uczennica oczarowała publiczność piosenką „Dziewczyna z  granatem” tym samym wywalczyła I miejsce. Marcelina Urban z klasy VI zagrała na  klarnecie oraz zaśpiewała piosenkę „Warszawo ma”. Jury przyznało jej II miejsce.

Gratulujemy dziewczynom satysfakcji z udziału w konkursie i zasłużonych miejsc!!!

Szczególne podziękowania składamy mamie Marceliny za pomocy w realizacji przedsięwzięcia ;0)

 

 

Teatrzyk

Klasa I przygotowała teatrzyk kukiełkowy do wiersza J. Brzechwy "Kwoka"

 

 

Narodowe Święto Niepodległości

Dzień Niepodległości należy do najważniejszych świąt w kalendarzu uroczystości patriotycznych. Przypomina nam o 123 latach niewoli, trudnych czasach kiedy to Polska pojawiła się na mapie Europy i stała się wolnym niepodległym państwem. Część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy VI wprowadziła zgromadzonych w atmosferę tamtych wydarzeń. W skrócie zobrazowano najważniejsze wydarzenia z historii Polski. Uczniowie recytowali wiersze, wspólnie odśpiewano hymn Polski a chór szkolny „Pół żartem, pół serio” śpiewał pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć uczucia walczących o niepodległość.

Pamiętajmy obchodząc rocznicę Polski niepodległej i o Tych, którzy zachowali wiarę w odrodzenie Państwa Polskiego, za tę wielką sprawę walczyli i ginęli.

Uczniowie klasy I palili znicze i modlili się za zmarłych na cmentarzu.

Cyrk Wesołego Maksa

Dnia 7 listopada 2019, odwiedził nas „Cyrk Wesołego Maksa”. Występ został zaprezentowany wszystkim uczniom naszej szkoły. W programie przedstawiono: ekwilibrystykę, żonglerkę na wesoło, pokaz ogni i popisy komiczne. Całość została ubarwiona konkursami cyrkowymi dla dzieci, które bardzo się uczniom podobały. Niektórzy mogli spróbować swoich sił, potrenować, dołączyć do pokazu, wziąć udział w wielu cyrkowych konkursach.

„Szkoła pamięta”

Wycieczka do Aquaparku Delfin w Redzie

W dniu 30 października 2019r. uczniowie klas IV i V uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Aquaparku w Redzie. Liczne atrakcje sprzyjały wesołej zabawie a kontakt z wodą pozwolił doskonalić własne umiejętności pływackie.

 

 

 

Z WIZYTĄ W ORW W SZKLANEJ

Pod koniec października, w ramach stałej współpracy z ORW w Szklanej odwiedziliśmy wychowanków tegoż ośrodka. Wolontariusze: Marcelina Lis, Kinga Ziemann, Bartosz Lejk i Cezary Tessa tym razem pracowali w grupach z dziećmi i wychowawcami. Spotkanie to miało przede wszystkim charakter integracyjny, jak zawsze było miło i sympatycznie. Do zobaczenia wkrótce!

 

 

 

 

Gminne eliminacje XVII Konkursu Twórczości w języku kaszubskim organizowany

przez ZK-P oddział w Sierakowicach.

 

 

Dnia 25.10. 2019r. odbył się w Gimnazjum w Sierakowicach Konkurs Twórczości Literackiej w języku kaszubskim. W eliminacjach wzięło udział 16 uczniów szkół podstawowych.

W konkursie naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

        Radosław Kurs – klasa VIII uczeń otrzymał wyróżnienie na etapie gminnym,

         Nikodem Olak – klasa VIII,

        Tymoteusz Kniter – klasa VIII

Celem konkursu jest zachęcanie i wdrażanie uczniów do pisemnego wypowiadania się w języku kaszubskim. Kryteria oceny prac: stopień realizacji tematu, poprawny zapis, bogactwo słownictwa oraz estetyka pracy.

Nagrodę wręczyli przedstawiciele ZKP o. Sierakowice 22 grudnia 2019 roku.

 

 

 

GALA PODSUMOWANIA PROJEKTU „MŁODZIEŻOWE STUDIO NAGRAŃ”

25 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach odbyła się gala podsumowująca powiatowy projekt Młodzieżowe Studio Nagrań.

W wakacje na przełomie lipca i sierpnia dwie uczennice naszej szkoły: absolwentka Małgorzata Wójcik oraz uczennica VI klasy Marcelina Urban zakwalifikowały się do udziału w wokalnym przedsięwzięciu.

Dziewczyny wraz z opiekunem mogły rozwijać swoje muzyczne zainteresowania oraz pogłębiać pasję wokalną. Była to świetna przygoda. Wokalistki mogły spróbować własnych sił w nagraniu 3 utworów w pół profesjonalnym studio.

Za kolejną muzyczną przygodę dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sierakowicach jak również Młodzieżowemu Studiu Nagrań z koordynatorem projektu panem Adrianem Klawikowskiem.

Obie dziewczyny zostały wyróżnione przez organizatorów i wystąpiły na gali podczas podsumowania projektu.

Małgosia Wójcik – Naprawdę chcę

Marcelina Urban – Warszawo ma


Lekcja w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku

W dniu 23 października uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w lekcji przeprowadzonej przez urzędników Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Pracownicy urzędu przybliżyli nam specyfikę pracy oraz cele działań urzędów statystycznych w Polsce. Przedstawili również prezentację dotyczącą historii rozwoju statystyki, a także zaprezentowali podstawowe dane statystyczne charakteryzujące nasz region. Z uwagi na fakt, że w bieżącym roku w gminie Sierakowice prowadzony jest próbny spis powszechny urzędnicy GUS przedstawili również ideę tego przedsięwzięcia. Pokazali nam specyfikę przeprowadzanych przez GUS badań ankietowych i ich rolę w monitorowaniu zjawisk o tematyce społecznej, zwrócili szczególną uwagę na poufność tego badania.

Wykład został wzbogacony nie tylko ciekawymi informacjami historycznymi, archiwalnymi fotografiami, ale również nieco zabawową formą pozyskiwania wiedzy – konkursem. Na podstawie danych statystycznych uczniowie w grupach przygotowali a następnie zaprezentowali reklamę poszczególnych województw Polski. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami.

„Szkoła pamięta”

Szkoła pamięta” to akcja zorganizowana przez MEN, głównym jej celem jest upamiętnienie ważnych dla uczniów postaci oraz wydarzeń. Uczniowie udali się na dwa pobliskie pomniki TOW „Gryf Pomorski”, aby poznać historię lokalnych bohaterów. W tym roku szkolnym pomniki przed listopadowym świętem sprzątała klasa szósta.

 

 

  

Pola Nadziei” – sadzenie cebulek żonkili

W ramach akcji „Pola Nadziei” uczniowie ze SKW z Kamienicy Królewskiej wraz z pozostałymi rówieśnikami klasy ósmej posadzili cebulki żonkili. Symboliczne sadzenie kwiatów oznacza chęć niesienia nadziei i pomocy innym. Każdy uczeń  mógł włączyć się w tę szlachetną akcję.

Dziękujemy Wszystkim za dostarczenie cebulek kwiatów!

 

Msza z kaszubską Liturgią Słowa

W dniu 20 października 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej wzięli udział we Mszy św. z kaszubską Liturgią Słowa w Kościele św. Marcina w Sierakowicach. Uczniowie przygotowali: czytanie I i psalm responsoryjny – Marcelina Urban z klasy VI, czytanie II i śpiew Alleluja – Kinga Szczypior klasa V, modlitwę wiernych – Paulina Wenta z klasy V.

 

 

14 października w naszej szkole odbyło się Ślubowanie Pierwszej Klasy. Pierwszaki wybrały się  w podróż pociągiem  do Wiedzy.  Pociąg zatrzymywał się na stacjach: Literkowo, Bezpieczeństwo, Cyferkowo, Piosenkowo i Szkoła. Na każdej stacji dzieci musiały się wykazać. Pod czujnym okiem  konduktora dojechały do stacji Szkoła gdzie Pani Dyrektor Hanna Subkowska Wójcik przyjęła ich do braci uczniowskiej – pasując każdego pierwszoklasistę na ucznia Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej. Na zakończenie uroczystości Samorząd Szkolny i uczennice klasy III złożyły nauczycielom życzenia z okazji ich święta.

Koncert dla Patrycji

Dnia 9 października 2019 roku chór naszej szkoły w zupełnie nowym składzie włączył się do akcji charytatywnej „Koncert dla Patrycji” połączony z wieczorkiem wspomnień z okazji Dnia Papieskiego. Uczennice uświetniły uroczystość piosenkami poświęconymi pamięci Jana Pawła II, który między innymi słowami „Wstańcie i chodźcie” prosił o pomocy skrzywdzonym przez los ludziom. Przedsięwzięcie miało na celu zbiórkę pieniędzy na rzecz budowy podjazdu dla niepełnosprawnej Patrycji.

Organizatorami akcji byli:

 • Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej,

 • Szkolny klub Caritas z Załakowa ,

 • Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamienicy Królewskiej,

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Królewskiej.

Za włączenie się w akcję dziękujemy!!!

Rewia na lodzie „Niezwykłe przygody Sindbada Żeglarza”


Dnia 9 października 2019 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się do Gdańska do Hali Oliwia na spektakl teatralny na lodzie pt.: „Niezwykłe przygody Sindbada żeglarza”. Z zachwytem oglądaliśmy lodową opowieść opartą na motywach baśni Bolesława Leśmiana. Było to niesamowite widowisko w wykonaniu ponad 40 zawodowych łyżwiarzy z całej Polski.

Uczniowie mieli okazję podziwiać wiele barwnych postaci baśni.
Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem pięknej scenografii i bogatej dekoracji. Łyżwiarze mieli wspaniałe bajkowe kostiumy, a dodatkowym atutem przedstawienia były efekty pirotechniczne. Występom towarzyszyła świetnie dobrana oprawa muzyczna. Wszyscy byliśmy zachwyceni spektaklem. Wydarzenie to z pewnością na długo pozostanie  w naszej pamięci.

 

 

 

XVIII Dyktando Kaszubskie w Słupsku

Dnia 05.10.2018 r. w Słupsku odbyło się XVIII Dyktando Kaszubskie organizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz stowarzyszenie nauczycieli „Remùsowi Drësze”.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice szkoły podstawowej: klasy III: Michalina Koszałka, Julianna Zielonka, Marcelina Urban i Julia Kwidzińska z klasy VI oraz Nikodem Olak i Radosław Kurs z klasy VIII.

W trakcie dyktanda uczniowie mogli obejrzeć występy Zespołu Artystycznego "Marzenie" ze Słupska, Zespołów Kaszubskich "Lãbòrsczé słunuszka" i "Jantar" z Motarzyna oraz koncert Weroniki Korthals. Uczestnicy brali również udział w różnych warsztatach przygotowanych przez organizatorów.

Celem konkursu było podnoszenie rangi języka kaszubskiego jako standardowego, mierzalnego, wdrażanie zasad pisowni, propagowanie formy pisemnej języka kaszubskiego.

Gratulujemy uczennicy Michalinie Koszałka, której udało się przejść do drugiego etapu.

  

 

 

 

Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej udali się na pieszą 14 km wycieczkę do Sierakowic. Tego dnia odwiedzili ewangelicki cmentarz znajdujący się na prywatnej posesji w Ciechomiu, który był używany w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Obecnie pozostało w tym miejscu niewiele nagrobków, większość w złym stanie. Trasa pieszej wycieczki nie mogła ominąć miejsc pamięci m.in. pomnika poświęconego więźniarkom obozu Stutthof oraz pomnika Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, który upamiętnia osoby z gminy Sierakowice poległe w wojnie polsko-bolszewickiej. Będąc w Sierakowicach nie ominięto pomników: ks. Bernarda Sychty oraz ks. Bernarda Łosińskiego. Uczniowie zapoznali się również z historią drewnianego kościoła św. Marcina oraz Ołtarza Papieskiego, który posłużył jako ołtarz do odprawienia Mszy Św. przez papieża Jana Pawła II w 1999r. podczas siódmej pielgrzymki do ojczyzny. Uczniowie w ten sposób zapoznali się z historią regionu. W trakcie wycieczki do grupy dołączyła się była uczennica tej klasy.

 

 

 

Młodzi Głosują” - szkolne wybory parlamentarne

W ramach projektu „Młodzi Głosują” przeprowadzono w szkole głosowanie na poszczególne partie polityczne. Łącznie uprawnionych do głosowania było 89 uczniów ze szkoły podstawowej (klasy IV-VIII). Większość zdecydowała się wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu. Frekwencja wyborcza wyniosła 89,9%. Wyniki szkolnych wyborów, odnoszące się do poszczególnych partii były bardzo zbieżne z rzeczywistymi wynikami parlamentarnymi.

Celem akcji ,,Młodzi Głosują” było zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

- umożliwienie udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;

- dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów – materiały, infografiki, scenariusze lekcji;

- zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.

Podejmowane działania w ramach projektu miały wyłącznie charakter edukacyjny. Nie wspierano żadnego z kandydatów, komitetów wyborczych czy reprezentowanych przez nie partii.

Młodzi głosują !!!

Kilku uczniów z klasy siódmej, w ramach projektu postanowiło przeprowadzić quiz związany z wyborami parlamentarnymi i trwającą kampanią wyborczą. W ten sposób sprawdzali wiedzę swoich rówieśników. Szkolne wybory odbędą się 9 października 2019 roku na przerwach pomiędzy lekcjami. Grupa projektowa rozmawiała również z mieszkańcami Kamienicy Królewskiej, zadając pytania dotyczące frekwencji wyborczej. Młodzież zachęcała przechodniów do uczestnictwa w wyborach.

Podejmowane działania w ramach projektu miały wyłącznie charakter edukacyjny. Nie wspierano żadnego z kandydatów, komitetów wyborczych czy reprezentowanych przez nie partii.

 

Dwa Światy”- zbiórka na rzecz Kartuskiego

Hospicjum Stacjonarnego i Domowego

 

W powiecie kartuskim 6 października odbyła się kolejna edycja akcji „Pola Nadziei”, uczniowie ze SKW z Kamienicy Królewskiej po raz kolejny zaangażowali się w akcję zbierania środków finansowych w Kamienicy Królewskiej i Załakowie. 13 października, odbędzie się koncert charytatywny w kościele św. Wojciecha w Kartuzach na który serdecznie zapraszamy. W tym roku wystąpi zespół exodus 15.

Dziękujemy Wszystkim za okazane wsparcie!

 

 

 

 

 

1 października gościliśmy w naszej szkole pracownika Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Funkcjonariusz przybliżył uczniom klasy IV i V tajniki pracy służby celnej i w formie warsztatowej opowiedział jak bezpiecznie przekraczać granicę.

Uczniowie bardzo żywo włączyli się w tą niezwykłą lekcję i z całą pewnością poznali wiele dotąd nieznanych zasad bezpiecznego podróżowania po różnych krajach.


 

 

 

 

Sprzątanie Świata 2019

Na przełomie września i października uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej włączyli się w akcję Sprzątanie Świata – Polska 2019. Temat tegorocznej edycji to "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" Zgodnie z tym hasłem uczniowie wraz z wychowawcami, zaopatrzeni w worki i rękawice, wyruszyli na ulice Kamienicy Królewskiej w celu zbierania odpadów. Robiąc coś w naszym otoczeniu działamy lokalnie ale skutki tego mają wielkie znaczenie dla całego świata.

 

Młodzi Głosują”

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 25 lat organizuje w polskich szkołach akcje w których podejmowane są działania profrekwencyjne przed wyborami. Celem akcji ,,Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

- umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;

- dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów – materiały, infografiki, scenariusze lekcji;

- zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.

Wybory w Szkole Podstawowej w Kamienicy Królewskiej odbędą się 9 października 2019roku. W głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy uczeń od IV do VIII klasy !!!

Wybory Miss i Mistera SP w Kamienicy Królewskiej

Dnia 30.09.2019 z okazji Dnia Chłopaka Samorząd Uczniowski zorganizował wybory szkolnego Miss i Mistera. Uczniów oceniała komisja w składzie: p. dyrektor Hanna Subkowska-Wójcik, ks. Andrzej Piernikarczyk i p. Krystyna Borek. W tym wydarzeniu wzięło udział osiem dziewczyn z klas 1-8 oraz osiem chłopców z klas 1-8. Pierwszym zadaniem była autoprezentacja i prezentacja w stroju codziennym. Uczennice i Uczniowie przedstawili swoje najmocniejsze strony, zaprezentowali talenty i pochwalili się zainteresowaniami. Można było zaśpiewać ulubioną piosenkę i opowiedzieć żart. Kolejna konkurencja sprawdzała sprawność fizyczną i spryt. Kandydatki i kandydaci uczestniczyli w zabawie „krzesełka”. Następnie wszyscy zaprezentowali się w strojach wieczorowych. Dziewczyny wystąpiły w przepięknych kreacjach, a chłopcy w eleganckich koszulach. Miss i Mister nie tylko musi wyglądać i mieć „gadane”, ale również powinien być inteligentny. Kolejna konkurencja sprawdzała umiejętność dokończenia wylosowanego przysłowia. Po podliczeniu punktów, komisja wyłoniła zwycięzców.


Miss klas 1-3

Mister klas 1-3


Rozalia Lejk

Oliwia Klebba

Nina WójtowiczKonrad Barabasz

Maksymilian Antecki

Filip SmentochMiss klas 4-8

Miss

Nikola Formela

I Wicemiss

Paula Bigus

II Wicemiss

Kinga Szczypior


Mister klas 4-8

Mister

Tymoteusz Kniter

I Wicemister

Julia(n) Kwidziński

II Wicemister

Dawid Pepliński

TYDZIEŃ MATEMATYKI

Tydzień Matematyki na stałe zagościł w kalendarzu naszej szkoły. W tym roku obchodziliśmy go od 23 do 27 września i po raz pierwszy dołączyliśmy do akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve – patrona merytorycznego programu e – math.pl.

Idea świętowania „królowej nauk” ma na celu pokazanie, że matematyka to nie tylko żmudna nauka i rozwiązywanie zadań. Uczniowie podczas turnieju nabywali również umiejętność pracy w grupach, wykazywali się kreatywnością oraz oczywiście testowali swoją wiedzę matematyczną.

Pierwszą konkurencją z którą zmierzyli się uczniowie klas VII i VIII był quiz którego hasłem przewodnim było „Matematyka dzika” a więc pytania były związane z dziką przyrodą w Polsce. Uczniowie klas IV – VI wzięli natomiast udział w quizie pod hasłem „Matematyka z polskimi przysłowiami”. Rozwiązywali oni zadania dotyczące życia codziennego, wymagające nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim sprytu, a przy okazji przypomnieli sobie mnóstwo przysłów gdyż każde zadanie nawiązywało do pewnego polskiego przysłowia. Rozgrywkom towarzyszyły chwile skupienia, wytężonej pracy ale przede wszystkim niezwykłe emocje. Na koniec zmagań wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni porcją witamin w postaci pysznego jabłuszka lub całego zestawu owoców.

Nasi uczniowie mieli również okazję sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych biorąc udział w teście z tabliczki mnożenia oraz w konkursie wiedzy matematycznej. Na podstawie wyników tych konkurencji komisja konkursowa w składzie – Pani Dyrektor Hanna Subkowska – Wójcik oraz Pani Renata Gojtowska wytypowały najlepszych matematyków poszczególnych klas. Oto oni:

Kl. IV – Nikola Formela

Kl. V – Marta Labuda

Kl. VII – Wojciech Lejk

Kl. VIII – Nikola Formela

Pani Dyrektor nagrodziła zwycięzców pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci rodzinnych gier planszowych.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

  

Wanoga do Serakòjc

Dnia 27 września uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej udali się na wycieczkę do Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach. Mieli tam okazję zwiedzać stałą ekspozycję muzealną, przedstawiającą wyposażenie tradycyjnego kaszubskiego domu. Muzeum istnieje od 12 października 1993 roku i zawiera ok 700 eksponatów. Uczniowie brali też udział w warsztatach muzycznych prezentujących typowe kaszubskie instrumenty muzyczne. Jednym z punktów programu był również spacer przez znany Park Ośmiu Błogosławieństw, gdzie mieści się Ołtarz Papieski. Zwiedziliśmy też Drewniany Zabytkowy Kościół, a przed świątynią poznaliśmy rzeźby pochodzące ze znanej kaszubskiej powieści „Życie i przygody Remusa”. Wyjazd został zrefundowany ze środków przeznaczonych na naukę języka kaszubskiego.

 

 

 

Wycieczka do Wdzydz Kiszewskich i Kościerzyny

Dnia 26 września 2019 r. uczniowie z klas III – VIII uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego wybrali się do Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich położonego we Wdzydzach Kiszewskich. Opiekunami wycieczki były nauczycielki: Grażyna Dawidowska, Sabina Wiśniewska, Dorota Miotk, Wioletta Winczewska oraz Renata Gojtowska.

Wyjazd refundowano ze środków przeznaczonych na naukę języka kaszubskiego.

Celem wycieczki było przede wszystkim poznanie dawnej architektury wsi kaszubskiej, przybliżenie tradycji, historii oraz kultury kaszubskiej, a ponadto zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Uczniowie z mapą w ręku odbyli ciekawą wędrówkę między starymi zabudowaniami skansenu oraz zwiedzili wybrane obiekty: młyn, szkołę czy kościół. W trakcie zwiedzania uczniowie dowiadywali się, jak dawniej żyli ludzie na wsi, jak wyglądały ich domy, czym się na co dzień zajmowali oraz jakie mieli zwyczaje. Kiedy zasiedli w starych szkolnych ławach, dowiedzieli się, w jakich warunkach w okresie międzywojennym odbywała się nauka. Ciekawostką jest fakt, że leniwi uczniowie za karę musieli klęczeć na ziarnkach grochu. Najwięcej emocji dostarczyły uczniom warsztaty pt. „Dawne zabawy i zabawki.” Na początku przewodnik zapoznał z życiem i działalnością Tedora i Izydory Gulgowskich - założycieli skansenu - ludzi zasłużonych na Kaszubach. Następnie dzieci zagrały w zbijaka, mając do dyspozycji gałgan zamiast piłki. Dużym wyzwaniem okazało się chodzenie na szczudłach, co nie okazało się wcale takie proste, zwłaszcza że niektóre z nich były wysokie i dzieci łatwo traciły równowagę. Po wysiłku fizycznym przyszedł czas na małe co nieco w pobliskiej Karczmie „Zagość.”

Kolejnym punktem programu wycieczki był wyjazd do Aquaparku w Kościerzynie, gdzie uczniowie mieli do dyspozycji dwie zjeżdżalnie: małą i dużą, a także jacuzzi. Kąpiel w wodzie sprawiła, że dzieci nieco zgłodniały, więc udaliśmy się coś przekąsić do restauracji „United Chicken.”

 

Święto Pieczonego Ziemniaka

      

Wyjazd na piknik rodzinny do Szklanej

zorganizowany przez ORW w Szklanej

Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu w niedzielne popołudnie 22 września 2019 roku udali się na festyn rodzinny. Wolontariusze pomagali pracownikom placówki w przeprowadzaniu konkurencji i zabaw edukacyjnych. Poprzez zabawę integrowali się z rówieśnikami ucząc się nowych umiejętności. Spędzali czas w sposób aktywny, pomagając innym i dostrzegając potrzeby drugiego człowieka.

 

 

Rowerowy Maj 2019

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej z klas VI,VII i VIII w dniu 18 września 2019 r. uczestniczyli w wyjeździe do Aqua Parku w Sopocie. Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu Rowerowy Maj i była nagrodą dla najlepszych 25 uczniów, którzy wykorzystywali rower jako doskonały środek transportu do szkoły.

 

 

 

 

 

 

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariusza 2019/2020

Działania SKW w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone będą w formie wolontariatu stałego w ramach współpracy z ORW w Szklanej oraz akcyjnego obejmujące wszelkie zbiórki. Wolontariusze:

Bigus Paula, Lis Marcelina, Wensierska Julia, Jelińska Patrycja, Kierzniekiewicz Martyna, Hebel Patrycja, Nikola Formela, Maciej Dębowski, Pawelczyk Andżelika, Myszk Karol, Koszałka Agata, Lejk Alicja, Ziemann Kinga, Kurs Radosław, Klebba Weronika, Lejk Bartosz, Delewska Paulina.

 

Zbiórka cebulek żonkili”

Po raz kolejny uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariusza przystąpili do programu „Pola Nadziei”. Pierwszym etapem tej akcji będzie zasadzenie przez uczniów żonkili na terenie szkoły. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o przynoszenie cebulek żonkili oraz pozostawianie ich u wychowawców. Wiosną kiedy zakwitną kwiaty, zostaną rozdane na kwestach. Zadaniem kampanii „Pola Nadziei” jest propagowanie idei wolontariatu  oraz uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby osób starszych, chorych i cierpiących. Celem programu jest pozyskanie pieniędzy na rzecz hospicjów i pomoc ludziom terminalnie chorym.

Z góry Dziękujemy!

 

 

 

Wybory do Samorządu Szkolnego!!!

 

 

Plakaty wyborcze na stronie Samorządu Uczniowskiego

 

Konkurs !!!

Gdyby Cię nie było ……”

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkiego filmu przedstawiającego wybraną przez uczestnika postać, która jego zdaniem zasługuje na miano lokalnego bohatera.

Celem konkursu jest pobudzanie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie wzorca autorytetu.

Regulamin

Bartłomiej Leszk

 

Plan porannej trasy dla dzieci dojeżdżających


GODZINA

PRZYSTANEK

7:00

Sierakowice ul. Prusa i ul. Kartuska

7:05

Migi

7:20

Skrzeszewo

7:23

Pałubice

7:25

Pałubice – złom

7:30

SZKOŁA

7:42

Leśniczówka

7:45

Kamienica Krzyż

7:47

Kamienica Tory

7:50

SZKOŁA

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Drodzy Uczniowie, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny!

Życzymy Wam wiary we własne możliwości,

dużo pasji w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu talentów.

Niech Wasze spotkanie z nauką zaowocuje nie tylko indywidualnym rozwojem,

ale również nawiązaniem wspaniałych przyjaźni!